EkonomiKıbrısManşet

2020 yılının işsizlik oranı yüzde 10,1 olarak belirlendi

KKTC’de geride bıraktığımız 2020 yılında toplam istihdamın 132 bin 885 kişi, işsiz sayısının 14 bin 950 kişi ve işsizlik oranının ise yüzde 10,1 olduğu belirlendi

İstatistik Kurumu tarafından 2020 yılında uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre, 15 ve üzerindeki yaşlarda kurumsal olmayan sivil nüfus 154 bin 380’i erkek, 134 bin 967’si kadın olmak üzere toplam 289 bin 348.

Halen istihdam edilmiş nüfus 132 bin 885. Bunlardan 87 bin 955’ini erkekler, 44 bin 930’unu kadınlar oluşturuyor.

Kayıtlı işsiz sayısı, 8 bin 712’si erkek, 6 bin 238’i kadın olmak üzere 14 bin 950.

Bu verilere göre 2020’de işgücüne katılma oranı yüzde 51,1. Bunların yüzde 62,6’sı erkeklerden, yüzde 37,9’u kadınlardan oluşuyor.

İstihdam yüzdesi 49,9 olurken, erkekler yüzde 57, kadınlar ise yüzde 33,3 paya sahip.

Ülkede işsizlik oranı yüzde 10,1 olarak saptanırken, cinsiyet dağılımına göre erkeklerin yüzde 9’u, kadınların ise yüzde 12,2’si işsiz.

Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 29,3. Genç erkeklerin yüzde 25,6’sı, genç kızların 34,8’ü işsiz olarak kayıtlara geçti.

2020 Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre, kurumsal olmayan çalışma çağındaki (15 ve daha yukarı yaştaki) nüfus, 289 bin 348 kişiden oluşuyor. Bunların yüzde 32,4’ü Lefkoşa’da, yüzde 24,2’sı Gazimağusa’da, yüzde 24,6’sı Girne’de, yüzde 7,0’ı Güzelyurt’ta, yüzde 7,7’si İskele’de ve yüzde 4,1’i de Lefke’de yaşıyor.

İşgücünün önemli bir göstergesi olan işgücüne katılma oranı, ülke genelinde yüzde 51,1 olarak hesaplandı. İşgücüne katılma oranı Lefkoşa’da yüzde 56,8, Gazimağusa’da yüzde 52,8, Girne’de yüzde 48,4, Güzelyurt’ta yüzde 45,9, İskele’de yüzde 40,4 ve Lefke’de ise yüzde 41,7 olarak hesaplandı.

1406 KİŞİ GÜNEY KIBRIS’TA ÇALIŞIYOR

2020 Hanehalkı İşgücü Anketi’ne göre, KKTC’de toplam istihdam 132 bin 885 kişi olarak gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin yüzde 1,1’i yani 1406 kişi Güney Kıbrıs’ta çalışıyor.

İSTİHDAM ORANI EN YÜKSEK LEFKOŞA’DA, EN DÜŞÜK İSKELE’DE

İstihdam oranı ülke genelinde yüzde 45,9 olarak hesaplanırken, istihdam oranı yüzde 51,1 ile en yüksek Lefkoşa’da; yüzde 33,8 ile en düşük İskele’de.

KADIN İSTİHDAMI

2020’de istihdam edilenlerin yüzde 33,8’ini yani 44 bin 930 kişiyi kadınlar oluşuyor. Bu kadınların yüzde 90,9’una denk gelen 44 bin 930’u hizmetler sektöründe çalışıyor.

Kadınların yüzde 86,0’ı ücretli, maaşlı ve yevmiyeli, yüzde 11,7’sı kendi hesabına ve işveren, yüzde 2,3’ü ise ücretsiz aile işçisi olarak çalışma yaşamında yer alıyor.

ERKEK İSTİHDAMI

KKTC’de 2020’de istihdam edilenlerin yüzde 66,2’sine denk gelen 87 bin 955 kişi erkeklerden oluşuyor. Bu rakamın yüzde 73,1’i yani 87 bin 955 kişi, hayatını hizmetler sektöründe çalışarak kazanıyor.

Anket verilerine göre erkeklerin yüzde 81,5’i ücretli, maaşlı ve yevmiyeli, yüzde 18,5’i ise kendi hesabına ve işveren olarak çalışıyor.

40 BİN 623 KİŞİ KAMU SEKTÖRÜNDE… KAMUNUN İSTİHDAMDAKİ PAYI YÜZDE 30,6

2020 Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre KKTC’de kamu sektöründe istihdam edilenlerin sayısı 40 bin 623 kişi. Toplam istihdam içinde kamu istihdamının payı yüzde 30,6 olarak hesaplandı.

ÇALIŞANLARIN YÜZDE 4,8’İ HERHANGİ BİR SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA KAYITLI DEĞİL

2020 Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre istihdam edilenlerin yüzde 87,4’ü yaptığı işten dolayı Sosyal Sigortalar Dairesi’ne, yüzde 7,1’i Emekli Fonu’na, yüzde 0,7’si de diğer Sosyal Güvenlik kurumlarına kayıtlı olarak çalışıyor.

Anket sonuçları ülke genelinde istihdam edilenlerin yüzde 4,8’inin herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalıştığını ortaya koydu. Kayıt dışı çalışan 6 bin 382 kişiden yüzde 71,7’sini erkekler oluşturuyor.

SEKTÖRLERE GÖRE İSTİHDAM

2020 Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre, istihdam edilenler tarım, sanayi, inşaat ve hizmetler olarak dört ana sektör ayrımında incelendiğinde, sektörlerin payı şöyle sıralandı:

“Tarım sektörü yüzde 3,1; sanayi sektörü yüzde 10,2, inşaat sektörü yüzde 7,6 ve hizmetler sektörü yüzde 79,1.”

Ülke genelinde tarım sektöründe 4 bin 66 kişi tarım sektöründe istihdam ediliyor. Bunların yüzde 7,2’sini 291’i ücretsiz aile işçileri oluşturuyor.

EĞİTİM DURUMU

Ankette istihdam edilenlerin eğitim durumu da belirlendi. Buna göre, KKTC genelinde istihdam edilenlerin yüzde 19,2’si ilkokul, yüzde 14,3’ü orta veya dengi okul (ilköğretim dahil), yüzde 31’i lise ve dengi okul, yüzde 3’ü 2 veya 3 yıllık yüksekokul, yüzde 27,1’i 4 yıllık fakülte veya yüksekokul, yüzde 2,8’i yüksek lisans (5 veya 6 yıllık fakülteler dahil), yüzde 1’i ise doktora mezunu.

İŞSİZLİK

2020 hanehalkı işgücü anketi, ülkedeki toplam işsiz sayısını 14 bin 950 kişi, işsizlik oranını ise yüzde 10,1 olarak belirledi.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 9,0, kadınlarda ise yüzde 12,2 olarak hesaplanırken, yüzde 16,3 ile en yüksek işsizlik oranı İskele’de, yüzde 8,8 ile en düşük işsizlik oranı ise Gazimağusa’da saptandı.

Ayrıca 15-24 yaş grubundaki genç nüfusun işsizlik oranı yüzde 29,3 olarak hesaplandı.

İŞGÜCÜNE DAHİL OLMAYAN NÜFUS 141 BİN 513 KİŞİ… 37 BİN 353’Ü EMEKLİ

2020 Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfusun yüzde 48,9’u yani 141 bin 513 kişi işgücüne dahil değil.

İşgücüne dahil olmayan nüfus, belli başlı alt gruplara göre incelendiğinde, emekliler yüzde 26,4’e denk gelen 37 bin 353 kişi ile işgücüne dahil olmayan nüfus içinde en büyük paya sahip.

Bunu yüzde 26,2 yani 37 bin 96 kişi ile eğitimine devam edenler, yüzde 24,6 yani 34 bin 782 kişi ile ev kadınları ve yüzde 7,9 yani 11 bin 131 kişi ile çalışamaz halde olanlar takip ediyor.

Diğer Haberler