GenelKıbrısManşet

İçişleri bakanlığı açıklama yaptı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı  UBP-HP hükümeti döneminde İskele bölgesinde bulunan bir gayrimenkul ile ilgili sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaparak konuya açıklık getirdi

GIYNIK SOSYAL MEDYA
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı  UBP-HP hükümeti döneminde İskele bölgesinde bulunan bir gayrimenkul ile ilgili sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaparak konuya açıklık getirdi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklama şu şekilde:
“İçişleri Bakanlığı, bugün gazetelerin bazılarında çıkan ve UBP-HP Hükümeti döneminde İskele’deki bir gayrimenkulün kiralanmak üzere Maliye Bakanlığı’na devredilmesi ile ilgili alınan Bakanlar Kurulu kararına dair açıklama yaptı.
“ 07/08/2020 tarihinde, Bakanlar Kurulu tarafından Karar sayısı E.T(K-I) 1050-2020 ile alınan karara ilişkin peşkeş iddiaları karşısında kamuoyunu açıklık, şeffaflık ve hesap verilebilirlik adına bilgilendirmek zaruri olmuştur.
KKTC’de kayıtlı yerel bir şirket tarafından Turizm ve Çevre Bakanlığı’na başvuruda bulunularak, İskele’de Pafta/Harita: XV.59’da kain parsel 149’un turizm yatırımı maksatlı kendisine verilmesini talep etmiştir. Mezkur parsel yanında şirkete ait olan ve KKTC devleti tarafından kamulaştırılmış bir malı olduğunu, bu kamulaştırma sonucunda arazisinin küçüldüğünü, yatırım yapmaya elverişli halden çıktığını ve ayrıca kamulaştırma bedelinin de kendisine ödenmediğini ifade etmiştir. İlk olarak 5 Şubat 2020 tarihinde TÇB.0.00-257/05-20/E.283 Sayılı yazı tahtında Turizm ve Çevre Bakanlığı, akabinde 27/07/2020 tarihinde DEM.0.00-375/10-20/E.1144 Sayılı yazı tahtında Maliye Bakanlığı’na bağlı Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürlüğü, ilgili şirketin dilekçesini, projesini vb. diğer hususları değerlendirdikten sonra Bakanlığımıza yukarıda belirtilen tarihlerde yazılı taleplerde bulunarak söz konusu şirketin yatırım yapabilmesine olanak sağlamak üzere konu parselin ilgili şirkete kiralanmak üzere Maliye Bakanlığı’na devredilmesini talep etmiştir.
Bakanlığımız, Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın bu talebini incelemiş, 1995 yılında İçişleri Bakanlığı’nın kontrolüne bırakılan ve iddia edildiği gibi İskele Belediyesi’ne verilmemiş olan söz konusu parselin kiralanmak üzere Maliye Bakanlığı’na devredilmesi için önerge yapmış, konu önerge hazırlanmadan önce dairelerimiz nezdinde yapılan araştırmalarda İskan ve Reahabilitasyon Dairesinin 20/02/2020 tarihli raporu tahtında ilgili Bakanlıklar tarafından talep edilen parselin Turizm Sahası olarak kayıtlı olduğunu tespit ettikten sonra, 07/08/2020 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından oybirliği ile söz konusu önerge karar haline gelmiştir. Söz konusu parsel İskele Belediyesi’nin kullanımında veya İskele Belediyesi’na ait değildir. Karar sonrası, ilgili parsel Maliye Bakanlığı tarafından kira sözleşmesi ile kiralanmıştır. İlgili parselde yapılması düşünülen yatırımın bölgedeki mevcut emirnameye ve/veya hazırlanmış İmar Planı’na herhangi bir aykırılığı bulunmamaktadır.
Yukarıdaki açıklama ışığında, usulsüz, yasaya aykırı veya etik olmayan herhangi bir işlem yapılmadığını, yapılan işlemin yürüklükteki mevzuata uygun olup, aynı yerdeki kendi arazisinin kamulaştırma bedelinden feragat ederek devlete bırakan ve yatırımı yarım kalan şirketin turizm yatırımı yapmasını uygun bulan bakanlık onayından sonra yapılan kiralama işlemi olduğunu beyan eder, aksi iddialarla ilgili yapılan mesnetsiz haberlere ilişkin yasal yollara başvurulacağını saygı ile duyururuz.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

Diğer Haberler