DünyaGüney KıbrısKıbrısManşetToplum

AB’ye karma evlilikten doğan çocukların yurttaşlık soruyla ilgili çok sayıda şikayet gitti

Kıbrıslı Türkler ile TC kökenlilerin karma evliliklerinden doğan çocuklara Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından vatandaşlık verilmesi talebiyle ilgili olarak, Avrupa Birliği’ne çok sayıda şikayet gittiği ifade edildi

Haftalık yayımlanan Kathimerini gazetesi, “Karma Evliliklerden Kaynaklanan Vatandaşlıklar İçin AB’de Savaş” başlığıyla yer verdiği haberinde, Kıbrıslı Türkler ile TC kökenlilerin karma evliliklerinden doğan çocuklara Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından vatandaşlık verilmesi talebiyle ilgili olarak Avrupa Birliğine (AB) çok sayıda şikayet gittiğini, bu durumun ise Avrupa Komisyonu’nun konuyu kapsamlı bir şekilde analiz etmesine aynı zamanda bir uzman görüşü yayımlamasına yol açtığını yazdı.

Gazete, dikkate aldıkları Hukuk Dairesi uzman görüşünün “Komisyon’un bu konuya müdahale edemeyeceğini, çünkü AB’nin işleyişine ilişkin antlaşmanın kendisine vatandaşlık konularında bir kurallar çerçevesi belirleme imkanı vermediğini, öte yandan AB mahkemesi içtihat hukukunun bir üye devletin vatandaşlığının kazanılması değil fakat kaybedilmesi konularında tükendiğini” açıkça ortaya koyduğuna da işaret etti.

Brüksel’in, Kıbrıs sorununun çözümünden önce karma evliliklerden doğan çocuklara vatandaşlık vermesi için Rum Yönetiminin zorlanmasıyla ilgili taleplerle, “bombalanmasının” Türk tarafının toleransıyla meydana geldiğini, çünkü Türk tarafının bu şekilde Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili olası bir süreçte avantajlar elde edeceğinin tahmin edildiğini öne süren gazete, konuyla ilgili bilgisi bulunan bir AB kaynağının söylediklerine yer verdi.

Gazeteye göre “konuyla ilgili bilgisi bulunan AB’den bir kaynak” açıklamasında “böyle bir durumda tartışmanın başlangıç noktasının artık karma evliliklerin çocukları olmayacağı gibi muhtemelen Kıbrıslı olmayan/yerleşik ebeveynler de olmayacağını ve birçok yerleşiğin kategorisinin yasallaşması için daha kapsamlı bir şey olacağını” öne sürdü.

Gazete söz konusu kaynağın “Kıbrıs sorununun çözümünden önce anında ve her durumda karma evliliklerden doğan çocuklara vatandaşlık verilmesinin Türk tarafı açısından siyasi kazancını açıkça ortaya koyduğunu” da belirtti.

Kıbrıs Türk dernekleri ile organize gruplarının “Türk tarafının toleransıyla” harekete geçmesinin, Avrupa Komisyonu’nun Hukuk Dairesinin tüm olguları gerek AB mahkemesi içtihat hukuku, gerekse AB antlaşması ışığında analiz etmesine yol açtığını yazan gazete, “güvenilir bir kaynağa” dayanarak\ Komisyon’un uzman görüşünün, vatandaşlık verilmesiyle ilgili olarak iki sebepten ötürü Rum kesimine yönelik her müdahale açısından engelleyici olduğunu belirtti, bunlara kısaca şöyle yer verdi;

“1. Antlaşmalara göre Avrupa Komisyonu, üye devletlerin vatandaşlık vereceği veya geri alacağı düzenleyici bir çerçeve meydana getirmek için yetkiye sahip değildir. Prensip olarak vatandaşlık konuları üye devletlerin yetkisindedir.

2. Avrupa mahkemesi, bunun Avrupa hukuku çerçevesi içerisine girdiğini düşündüğünden, yalnızca ve tek olarak bir üye devletin vatandaşlığının kaybedilmesi davalarıyla ilgilenir. Mahkeme üçüncü bir ülke vatandaşı veya herhangi bir vatandaşlığı olmayan bir kişinin bir üye devletin vatandaşlığını elde etmesiyle ilgili davalarla ilgilenmez.”

Gazeteye göre Avrupa Komisyonu uzman görüşünde, AB’nin işleyişiyle ilgili anlaşmanın 20’nci maddesine de işaret ederek, üye devletlerin vatandaşlığının Avrupa vatandaşı statüsü elde edilmesine yol açtığını açıkça ortaya da koydu.

Kıbrıslı Türklerle TC kökenlilerin karma evliliklerinden doğan çocuklara Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından vatandaşlık verilmesi konusunun, Kıbrıslı Türk Mediha Piro Azer’in sunduğu dilekçenin ardından geçen pazartesi günü Avrupa Parlamentosu Dilekçeler Komitesinde ele alındığını da anımsatan gazete, yapılan konuşmaların ardından komite başkanının dilekçenin açık kalacağını, aynı zamanda Rum Yönetimine mektup gönderileceğini ve konuyla ilgili izahatlar isteneceğini söylediğini ekledi.

Diğer Haberler