KıbrısManşet

Akıncı mal varlığını açıkladı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı mal varlığını kamuoyu ile paylaştı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı mal varlığını kamuoyu ile paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı görevine gelmeden önceki ve geldikten sonraki mal varlığını, karşılaştırmalı bir şekilde kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Akıncı’nın paylaşımı şöyle:

5 yıl önce Cumhurbaşkanlığı seçimi arifesinde 31 Ocak 2015 tarihi itibarı ile benim ve eşimin mal varlığını açıklamıştım. Bugün beş yıl sonra 31 Ocak 2020 tarihi itibarı ile benim ve eşimin mal varlığını yine kamuoyu ile paylaşıyorum. Gerek bugünkü gerekse beş yıl önceki mal varlığımız aşağıdaki gibidir:

31 Ocak 2020

1) Mustafa Akıncı adına kayıtlı herhangi bir mal yoktur.

2) Meral Akıncı adına taşınmaz mallarda 31 Ocak 2015 tarihine göre herhangi bir farklılık olmayıp şu şekildedir:

a) 1995-1996 yıllarında inşa edilen ve o tarihten itibaren ikamet edilen

Yenişehir Mahallesi, Şehit Osman Yusuf Sokak No: 6 adresindeki konut,

b) Meral Akıncı’ya Esentepe’de eşdeğer karşılığı olarak, tapusu 1990 yılında verilen;
i) 5 dönüm 2 evlek tarla ile 10 harnup ağacı.
ii) Mehmet Salih Birinci Terekesine ait 7 dönüm 1 evlek zeytinliğin 1/7 hissesi

iii) 1 dönüm 1 evlek tarlanın 1/3 hissesi ve Mehmet Salih Birinci Terekesine ait geriye kalan 2/3 hissenin 1/7’si

c)

i) 5 yıl önceki mal bildirimimde yer alan iki araçtan Hyundai ix35 marka araba satılmış ve 100.500 TL (yüz bin beş yüz TL) elde edilmiş, bu durum da 10 Kasım 2015 tarihinde hem kamuoyuna hem de Cumhuriyet Meclisi’ne duyurulmuştu.
ii) Mercedes B 180 araba. (Kızımın kullanımında)

3) Mevduat Durumu.

Bankada bir ay vadeli mevduatlar (Meral ve Mustafa Akıncı adına)

a) Kredi Kartı kullandığım bankada

Bir ay vadeli hesapta: 124,889.64 TL (Yüz yirmi dört bin sekiz yüz seksen dokuz Türk Lirası, altmış dört kuruş)

Vadesiz hesapta

53,385.45 TL (Elli üç bin üç yüz seksen beş Türk Lirası, kırk beş kuruş)

268.72 Euro (İki yüz altmış sekiz Euro, yetmiş iki cent)

Kredi kartı borcu

– 10,550.045 (On bin beş yüz elli Türk Lirası, kırk beş kuruş)

Taksit borcu

– 4,925 TL (dört bin dokuz yüz yirmi beş Türk Lirası)

b) Diğer Bankada

Bir ay vadeli hesapta (Meral ve Mustafa Akıncı adına):

131,943.79 TL (Yüz otuz bir bin dokuz yüz kırk üç Türk Lirası, yetmiş dokuz kuruş)

Meral Akıncı adına: 26,569.49 TL (Yirmi altı bin beş yüz altmış dokuz Türk Lirası, kırk dokuz kuruş)

Vadesiz Hesapta (Meral ve Mustafa Akıncı adına)

3,806.82 Euro (Üç bin sekiz yüz altı Euro seksen iki cent)

332.52 Sterlin (Üç yüz otuz iki sterlin elli iki cent)

626.23 Dolar (Altı yüz yirmi altı dolar, yirmi üç cent)

4) Mustafa Akıncı’nın Cumhurbaşkanlığı maaşı ve Meral Akıncı’nın da kamu görevi ve özel çalıştığı dönemlerdeki sigorta yatırımlarından doğan emekli maaşları.

31 Ocak 2015:

1) Mustafa Akıncı adına kayıtlı herhangi bir mal yoktur.

2) Meral Akıncı adına;

a) 1995-1996 yıllarında inşa edilen ve o tarihten itibaren ikamet edilen

Yenişehir Mahallesi, Şehit Osman Yusuf Sokak No: 6 adresindeki konut,

b) Meral Akıncı’ya Esentepe’de eşdeğer karşılığı olarak, tapusu 1990 yılında verilen;
i) 5 dönüm 2 evlek tarla ile 10 harnup ağacı.
ii) Mehmet Salih Birinci Terekesine ait 7 dönüm 1 evlek zeytinliğin 1/7 hissesi

iii) 1 dönüm 1 evlek tarlanın 1/3 hissesi ve Mehmet Salih Birinci Terekesine ait geriye kalan 2/3 hissenin 1/7’si

c)i) Mustafa Akıncı’nın kullanımında Hyundai ix35 araba (8 yıllık Landrover Freelander verilerek, 28 bin Euro’ya satın alındı- Mayıs 2014)

ii) Meral Akıncı’nın kullanımında Mercedes B 180 araba. (6 yıllık Citroen C3 verilerek, 24 bin Euro’ya satın alındı- Haziran 2014)

4) Bankada bir ay vadeli mevduatlar (Meral ve Mustafa Akıncı adına)

– 23,693.50 TL (Yirmi üç bin altı yüz doksan üç lira elli kuruş)

– 8,259.81 stg (Sekiz bin iki yüz elli dokuz sterlin 81 cent)

– $ 10,511.66 (on bin beş yüz on bir dolar 66 cent)

Vadesiz Hesaplar (Mustafa Akıncı adına)

– 22,501.76 TL ( Yirmi iki bin beş yüz bir lira 76 kuruş)

– 268.72 (İki yüz altmış sekiz Euro, 72 cent)

Kredi kartı borcu

– 10,095.53 TL (On bin doksan beş lira elli üç kuruş)

Taksit borcu

– 4,764.84 TL (dört bin yedi yüz altmış dört lira seksen dört kuruş)

Bankaya borç (Meral Akıncı adına)

15,853 Euro (On beş bin sekiz yüz elli üç Euro- Mercedes B180 marka arabanın taksitle ödenen borcundan geriye kalan)

4) Mustafa Akıncı’nın Belediye Başkanlığı ve Milletvekilliği görevlerinden; Meral Akıncı’nın da kamu görevi ve özel çalıştığı dönemlerdeki sigorta yatırımlarından doğan emekli maaşları”

Diğer Haberler

Başa dön tuşu