GenelKıbrısManşet

Avrupa Komisyonu Kıbrıslı Türk işletmeleri desteklemek için yeni bir proje başlattı

2 yıl sürecek proje, özel sektörün gelişimine ve Yeşil Hat ticaretine destek olmayı amaçlıyor
Projeyle ilgili açıklamada, adanın “yeniden birleşmesine” yönelik çabalara sağlanacak katkıdan da söz edildi

AMAÇ YEŞİL HAT TİCARETİNE DESTEK OLMAK… Avrupa Komisyonu,Kıbrıslı Türk şirketlerin ada
genelindeki ekonomiye ve AB tek pazarına entegrasyonuna yönelik, 4 milyon Euro bütçeli ve 2 yıllık bir proje
başlattı. Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği’nden yapılan açıklamada, projenin, Kıbrıs Türk toplumunda özel
sektörün gelişimine ve Yeşil Hat ticaretine destek olmak amacıyla, Alman Uluslararası İşbirliği Ajansı GIZ
International Services ile işbirliği içerisinde başlatıldığı bildirildi.

“YENİDEN BİRLEŞME” ÇABALARINA KATKI… Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım Programı
kapsamında 4 milyon Euro bütçe ile finanse edildiği ve iki yıl süreceği kaydedilen projenin, adanın “yeniden
birleşmesine” yönelik çabalara katkıda bulunacağı inancı da belirtildi.

STANDART FARKI AZALTILACAK… Açıklamada, projenin Kıbrıslı Türk şirketlerin ada genelindeki
ekonomiye ve AB tek pazarına entegrasyonuna odaklanacağı kaydedilirken, öngörülen destekle "Kıbrıs Türk
toplumundaki üretim standartları ile Avrupa Birliği genelindeki standartlar arasındaki farkın azaltılacağı,
işletmelerin dijitalleşme seviyesinin yükseltilmesi ve üretim süreçlerinin daha sürdürülebilir hale getirilmesi
sayesinde rekabet edebilirliğinin arttırılacağı vurgulandı.

EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETİ… Projenin Kıbrıslı Türk şirketlerin Yeşil Hat üzerinden ticareti
yapılan mal ve/veya hizmetlerinin AB standartlarına uygun olmasını sağlamaya da katkıda bulunacağının
belirtildiği açıklamada, “Yeni proje kapsamında KOBİ'ler ve girişimler, hibelerin yanı sıra eğitim, danışmanlık
ve iş geliştirme programlarına erişebileceklerdir. Hibe çağrıları ve eğitim olanakları hakkında bilgiler AB Bilgi
Merkezi’nin web sitesinde duyurulacaktır.” denildi.

Diğer Haberler