<
GenelKıbrısManşetSpor

Basketbol Federasyonu’nda panik havası yaşanıyor; hatalar hatalarla kapatılmaya çalışılıyor

Mali Genel Kurulunu yapmadığını ortaya çıkardığımız Basketbol Federasyonu’nda panik havası yaşanıyor ve hatalar hatalarla kapatılmaya çalışılıyor.


Mali Genel Kurulunu yapmadığını ortaya çıkardığımız Basketbol Federasyonu’nda panik havası yaşanıyor ve hatalar hatalarla kapatılmaya çalışılıyor. Federasyon yangından mal kaçırır gibi yasalara ve tüzüğe uygunsuz bir şekilde Mali Genel Kurul hazırlığına geçti. Ancak 30 Ekim 2021 tarihinde yapmayı planladıkları kurul yapılamaz ve geçersizdir. Çünkü federasyonun mali yılı 1 Eylül-31 Ağustos tarihleri arasındır şeklinde tüzükte açıkça belirtilmiştir. Bu süreç çoktan geçtiği için sporu yönetenlerin, bu durum karşısında yasaların gereklerini yerine getirip getirmeyeceklerini takip edeceğiz.

BASKETBOL FEDERASYONU HATAYI HATA İLE KAPATMAYA ÇALIŞIYOR

KKTC Basketbol Federasyonu’nda Orhun Mevlit başkanlığındaki yönetim kurulu, göreve geldikleri 1 Temmuz 2020 tarihinden bugüne kadar yaklaşık 1 yıl 2 aylık bir süre geçmiş olmasına rağmen yasa ve tüzüklere göre yapılması zorunlu olan yıllık Mali Genel Kurulunu yapmama hatasını çok daha büyük bir hata ile kapatmaya çalışıyor. Ülke sporunu yönetenler eğer yasa ve tüzükleri uygulamaktan imtina ederse, daha büyük bir kriz yaşanacak. Sporu yönetenler yasa ve tüzüklere bağlı kalarak görevlerini yaparlar ise bu büyük hatanın önüne geçilmiş olacak.

 

GIYNIK SPOR ORTAYA ÇIKARDI, SPOR KAMUOYU SUSPUS, BİZ TAKİP EDİYORUZ

GIYNIK Spor, 29 Eylül 2021 tarihli kapağında KKTC Basketbol Federasyonu’nun Mali Genel Kurulunu tüzükte belirtilen süreler içerisinde yapmadığını ortaya çıkarmıştı. Spordan Sorumlu Bakan, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu (GYK) ve Spor Dairesi Müdürülüğü’nün de bu zorunluluğun yerine getirilmediği takdirde yasa ve tüzüklere göre uygulanması gereken hükümleri devreye koyması emrediliyor. Haberimizde tüm yetkili organları göreve çağırarak konunun takipçisi olacağımızı belirtmiştik.

 

SPORU YÖNETENLER KONUYU GÜNDEMİNE NEDEN ALMIYOR 

Haberimizin üzerinden 20 gün geçmesine rağmen konuyla ilgili sporu yönetenler olayı fazla ciddiye almazken yasa ve tüzüklerin emirlerini devreye sokmaktan da kaçınıyorlar. Konuyu gündemlerine almayıp herhangi bir açıklama da yapmayan yetkililer sessiz kalarak kendilerini bu büyük yanlışın içine çekiyorlar. Güvenilir kaynaklardan elde dilen bilgilere göre Spor Dairesi GYK’nın seçilmiş üyeleri tarafından bu konunun acil bir şekilde toplantı gündemine girmesi için öneri sunduğu ancak GYK Başkanı Mete Topçu’nun bakanın onayını almadan konuyu gündeme almayacağını ifade ettiği bilgisi öğrenildi.

 

30 EKİM 2021’DE MALİ GENEL KURUL YAPILAMAZ, GEÇERSİZDİR

Bu gelişmelerin ardından Basketbol Federasyonu yönetim kurulunda ciddi bir panik havası yaşanıyor. Yapılan hatanın farkına varılmasıyla birlikte yasa ve tüzüklere aykırı bir şekilde bu olayı örtbas etme girişimi başladı. Federasyon yangından mal kaçırırcasına Mali Genel Kurul hazırlığına geçti. Federasyon 15 Ekim 2021 tarihli yazı ile kulüplere 30 Ekim 2021 tarihinde yapılacağı açıklanan Mali Genel Kurul çağrısında bulundu. Yapılan çağrının alel acele olduğu o kadar açık ki Mali Genel Kurul gündeminde yine yasa ve tüzüklerde belirlenen Divan Başkanlığının Oluşumu yok. Faaliyet Raporunun Okunup Aklanması da unutulmuş ve Dilek Temenniler de gündem de yer almıyor.

 

TÜZÜKTE MALİ YIL “1 EYLÜL-31 AĞUSTOS” ARADIRI, GEÇMİŞ OLSUN

Basketbol Federasyonu’nun, 30 Ekim 2021 tarihinde yapacağını açıkladığı Mali Genel Kurul yasa ve tüzüklere göre yapılamaz ve geçersizdir. Çünkü KKTC Basketbol Federasyonu’nun tüzüğünde “Mali Yıl” açık bir şekilde belirtilmiştir. Tüzüğe göre Basketbol Federasyonu’nun mali yılı 1 Eylül-31 Ağustos tarihleri arasındadır şeklinde açıkça belirtilmiştir. Yani Basketbol Federasyonu Mali Genel Kurulunu en geç 31 Ağustos 2021 tarihine kadar yapmış olması gerekirdi ancak unutulan Mali Genel Kurul şimdi yasalar ve tüzükler çiğnenmek pahasına yapılmaya çalışılıyor.

 

31 AĞUSTOS 2021 SONRASI TÜM HARCAMALAR YASAYA AYKIRI

İşin daha da kötüsü Basketbol Federasyonu belirlenen süreler içerisinde Mali Genel Kurulunu yapmadığı ve gelir gider bütçesini genel kurulda üyelerine sunup onay almadığı için de yine yasa ve tüzüklere göre 31 Ağustos 2021 tarihinden itibaren federasyon olarak yapmış oldukları tüm harcamaların yasalara uygunsuz bir şekilde haracandığı anlamına geliyor ve burda da ciddi bir suç işlenmiş oluyor. Tüm bu gelişmeler ışığında  sporu yönetenlerin böylesine ciddi bir kriz karşısında herhangi bir adım atıp atmayacağı, yasalar ve tüzüklere uyup uymayacağının takipçisi olacağız. Ayrıca bir hukuk ülkesinde yasaların çiğnenemeyeceğini de düşünürsek sporu yönetenlerin bu durum karşısında nasıl bir tavır alacağını merakla bekleyip kamuoyunu bilgilendireceğiz.

.

Diğer Haberler