KıbrısManşetSporToplum

Bisiklet Kulüpleri İnisiyatifi’nden Spor Dairesi’ne yargı uyarısı

Bisiklet Kulüpleri İnisiyatifi, Bisiklet Federasyonunun özerkliğini kaybetmiş olduğu konusunun ivedilikle Spor Dairesi tarafından ele alınmasını aksi takdirde konuyu tüm tarafları ile Yüksek İdare Mahkemesine taşıyacağını duyurdu.

Bisiklet Kulüpleri İnsiyatifi’nden yapılan açıklama şu şekilde;

“Bizler Bisiklet Kulüpleri Birliği İnisiyatifi çatısı altında toplanan ve Bisiklet Sporuna gönül veren kulüpler olarak bundan iki hafta önce Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu’nu gerek Başkanı, gerek yönetim kurulu organları ile yaşanan ve son dönemlerde dozu giderek artan sorunlar hasebi ile harekete geçtiğimiz ve Federasyon Tüzüğü altında gereken yasal mevzuat çerçevesinde Federasyon Yönetimine Olağanüstü Genel Kurul çağrısı yaptığımız ve işbu durumu yetkili bakanlık olan Spor Dairesi Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu’na da bildirdiğimiz ve Basın yolu ile de Kamuoyu ile paylaştığımız bilginiz dahilindedir.

Gelinen bu aşamada avukatımızdan almış olduğumuz hukukî müşavere neticesinde ve işbu çatı altında toplanan kulüpler olarak yapmış olduğumuz yasal değerlendirme neticesinde; 67/1999 Sayılı Beden Eğitimi Ve Spor Yasasının 14. Maddesi; 1’nci madde 3. Paragraf;
‘ Herhangi bir nedenle bir spor federasyonunun faal spor derneği ve spor kulübü üye sayısının beşin altına düşmesi halinde veya genel kurulun, tüzüğünde belirtilen süreler içerisinde toplanamaması halinde ilgili spor federasyonu özerkliğini kaybeder.’ Amir hükmü düzenlenmiş olup ayni maddenin devamında;

‘(2). (A) Faal spor derneği ve spor kulübü üye sayısının beşin altına düşmesi nedeniyle özerkliğini kaybeden bir spor federasyonunun yetkili organları, Spor Dairesi genel yönetim kurulu kararı ve Bakanlığın onayı ile görevden alınır Yerlerine bu Yasanın 13’üncü maddesinin (2)’nci fıkrası kuralları çerçevesinde atama yapılır.’ Şeklinde emredici bir hüküm ve/veya amir hüküm düzenlenmiştir.

Gelinen aşamada bir kulübün faal sayılabilmesi ve oy kullanabilmesi için ayni yasanın 16. Maddesinin 2’nci fıkrası altında ise;

‘Spor federasyonu üyesi, spor derneği veya spor kulüplerinin genel kurulda oy kullanabilmesi için genel kurul tarihinden önceki bir yıl içerisinde federasyonca düzenlenmiş müsabakalara katılmış olmaları koşuldur.’ Şeklinde emredici bir düzenleme yer almaktadır.

Tüm bu yukarıda bahsettiğimiz yasal mevzuat ışığında işbu emredici hükümlerdeki vasıflara haiz olmayan bir Federasyonun Özerkliğini kaybetmesi yasanın emredici bir hükmüdür. Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu’nun gelinen bu aşamada ve işbu mevzuat tahtında Genel Kurulun’nda oy kullanabilecek vasıflara haiz herhangi bir üye kulüp veya Spor Derneği bünyesinde bulunmadığı gerçeğinden hareketle hem Genel Kurulda oy kullanabilecek üye sayısının 5’in altında olması hem de Federasyona üye kulüplerin 5’in altına düştüğü gerçeğinden hareketle, yasanın emrettiği şekilde Federasyonun Özerkliğinin düşürülmesi yasanın emredici bir hükmü olup, işbu yasal görevi yerine getirmek üzere KKTC Başbakanlığı’nı Spor Dairesi Yönetim Kurulu’nu görevini yapmaya davet ettiğimizi aksi taktirde işbu gayrı yasal uygulamalardan ve işbu gayrı yasal faaliyette bulunanlara göz yuman tüm kurumlar aleyhine yasal işlem başlatacağımızı Kamuoyuna üzülerek duyururuz.”

Diğer Haberler