GenelKıbrısManşetSiyasetToplum

Bozun artık elli yılın “bir şey olmaz” algısını..

Polis soruşturması ilerledikçe kirli çamaşırlar ayyuka çıkıyor, peki ya bunların üzerinden dönen kirli ilişkiler de ortaya çıkar mı?

Polis soruşturması ilerledikçe kirli çamaşırlar ayyuka çıkıyor, peki ya bunların üzerinden dönen kirli ilişkiler de ortaya çıkar mı? Sahte diploma soruşturmasında tutuklanan eski Çalışma Bakanlığı Müsteşarı, Kooperatif Şirketler Mukayyidi Çelebi Ilık ın not girişi, kaydı ve diploması aynı gün düzenlenmiş. Ilık, Çalışma Bakanlığı‘na “kademe ilerlemesi” için dilekçe vermiş ve dolayısıyla “suçtan kaynaklı gelir” elde etmiş..

Yani bu iddialara göre sahtekarlık yaparak devleti çalmış..

Şimdi tek bir sorum var..

Aklı başında vicdan sahibi her bireyin sorgulaması gereken şu.

Bu kişiyi böylesi makamlara taşıyanlar kim veyahut kimler? Şimdi burada tek sorumlu Çelebi Ilık mı? Yahu bu kişiyi müsteşar yaptılar, o koltuk gitti başka koltuk verdiler ve Kooperatif Şirketler Mukayyidi atadılar.

Bu atamaları yapanlar nerede?

Ya da şöyle sorayım bu sahtekarlığa göz yumanlar, çanak tutanlar, ortak olanlar nerede? Aslında konu şu değerli dostlar..

Bu çarkın dişlisi haline gelenlerin de bahse konu şahıstan bir farkları yok.

Belli ki kamuda Çelebi Ilık bu konunun tek emsali değil. Hatta bazı bakan ve vekillerin de benzer şekilde diploma sahibi oldukları iddia edilenler arasında. Dolayısıyla bu vakitten sonra soruşturmayı derinleştirecek ve ne olursa olsun, ucu kime dokunursa dokunsun sonuna kadar gidecek kamu vicdanına ehemmiyet veren dürüst ve cesur savcılara ve polislere ihtiyaç vardır.

Açıkça ifade etmem gerekirse siyasi iradeden de siyaset kurumundan da böyle bir kararlılık beklemiyorum. Ve fakat bu çarpıklığın önünü alacak kurumların hala bu ülkede var olduğunu biliyorum. Dolayısıyla 50 yılın ezberini bozma zamanıdır. Kimsenin bulunduğu makama bakmadan, Anayasamızın her yurttaş yasalar karşısında eşittir ilkesinin gerçekliğinde rüşvet, haksız kazanç elde etmek, haksız servet sahibi olmak, mal edinmek vs… Kısacası bulundukları makamı suiistimal eden adı rüşvet ve yolsuzluk iddialarına karışan her kim varsa devletin ilgili kurumları tarafından soruşturulup araştırılması toplumsal bir ihtiyaç ve beklenti.

Diğer Haberler