GenelKıbrısManşet

Bütçe ilk üç ayda açık vermedi; bütçe gelirleri 15,3 milyar, bütçe giderleri de 13,7 milyar TL oldu

Maliyenin verileri üç aylık bütçe gelir-gider dengesinin 1,1 milyar TL artıda olduğunu gösteriyor
Devletin gelirlerindeki artışın ana kaynağı “vergiler” oldu, bunun aslan payını ise “dolaylı vergiler” aldı

1,1 MİLYAR TL FAZLA… KKTC Maliye Bakanlığı verilerine göre Mart 2024 itibarıyla bütçe ciddi miktarda
rekor sayılabilecek miktarda “fazla” verdi. Resmi veriler, Ocak ayında yerel bütçede 1 milyar 238 milyon TL,
genel bütçe ise 1 milyar 142 milyon TL fazlaya işaret ediyor. Finans çevreleri ilk üç ayda gelirler açısından
sıkıntı yaşanmadığını belirterek, devletin gelirlerindeki ciddi artışın “pahalılıktan” ve “yükseltilen (dolaylı)
vergilerden” beslendiğini vurguladı. Verilere göre, gelir vergisi ile kurumlar vergisi, tüm vergi gelirlerinin sadece
%37’sini oluştururken, geriye kalan “vergi” yükü dolaylı vergilerle vatandaşın sırtına yüklendi.

5,3 MİLYARLIK YEREL GELİR… Maliyenin verileri, geçtiğimiz Ocak-Mart periyodunda yerel bütçe
gelirlerinin 14 milyar 242 milyon TL düzeyinde, genel bütçe gelirlerinin de TC krediler kaleminden yapılan 1,1
milyar TL’lik katkıyla 15 milyar 392 milyon TL düzeyinde kayıtlara geçtiğini işaret ediyor. Mart’ta yerel bütçe
giderleri 12 milyar 589 milyon, genel bütçe giderleri 13 milyar 786 milyon TL düzeyinde açıklandı. Söz konusu
giderlere 463 milyon 710 bin TL’lik “avans” eklenince; yerel bütçe 1 milyar 238 milyon; genel bütçe de 1 milyar
606 milyon lira “ARTIDA” görülüyor. Ocak 2023’te yerel bütçe 569 milyon TL; genel bütçe de 469 milyon
“fazla” vermişti.

VERGİLERDEN 8,7 MİLYAR… Verilere göre, yılın ilk üç ayında sağlanan gelirlerin ana kaynağını vergiler,
vergi dışı gelirler ve fonlar oluşturuyor. Maliyenin rakamları ilk çeyrekte toplam “vergi gelirlerinin” 8,7 milyar
TL, “vergi dışı mahalli gelirlerin” 3,9 milyar TL; fon gelirleri, döner sermaye gelirleri ve özel gelirlerden oluşan
“vergi dışı gelirlerin” ise 1,6 milyar TL düzeyinde gerçekleştiğini gösteriyor. Bütçedeki giderler kalemi
incelendiği zaman giderlerin 4,1 milyar TL’sinin personel giderleri; 6,4 milyar TL’sinin ise cari transferler ve
904 milyonluk savunma giderleri dikkati çekiyor.

Diğer Haberler