EkonomiKıbrısManşetSiyaset

Bütçenin yarısı Maliye’nin!

2023 bütçe yasa tasarısında 35,8 milyar TL gider, 32,8 milyar TL gelir öngörülüyor

2023 bütçe yasa tasarısında 35,8 milyar TL gider, 32,8 milyar TL gelir öngörülüyor. Bütçede en büyük pay 17 milyar 715 milyon TL ile Maliye Bakanlığı’na ayrıldı. Bütçede 3 milyar 50 milyon TL açık öngörülüyor

35,8 MİLYARLIK GİDER PLANI

KKTC 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı 35 milyar 850 milyon TL olarak bağlandı. Meclis komitesinde 17 Kasım’da görüşülmeye başlanması beklenen yeni yılın bütçe yasa tasarısında 35 milyar 850 milyon TL gider, 32 milyar 800 milyon TL gelir, 3 milyar 50 milyon TL açık öngörülüyor. Bütçede en büyük ödenek; bütçenin %49.41’ine denk gelen 17,7 milyar TL ile Maliye Bakanlığı’na ayrıldı. 2023 bütçesinde en yüksek ikinci pay 4,1 milyar TL ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın; üçüncü en yüksek pay ise 3,1 milyar TL ile Sağlık Bakanlığı’nın.

11,6 MİLYAR PERSONEL GİDERLERİNE

Bütçede mahalli gelirler 21 milyar 470 milyon TL olarak hesaplanırken, personel giderleri için 11 milyar 614 milyon TL 144 bin TL ayrıldı. Geçen yıl 4 milyar TL olan Türkiye hibe, yardım ve kredi miktarı ise 2023 yılı bütçesinde 8 milyar TL olarak öngörülüyor. Bütçede öngörülen 3 milyar 50 milyon TL’lik açığın iç kaynaklardan karşılanması hedefleniyor.

CARİ GİDERLER 15,4 MİLYAR

Bütçenin giderler kaleminde personel giderleri dışında; yaklaşık rakamlarla 15 milyar 416,6 milyon TL cari transferler, 904 milyon TL sermaye giderleri 4 milyar 250 milyon TL yedek ödenekler 748,6 milyon TL sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderleri, 2 milyar 436,5 milyon TL mal ve hizmet alım giderleri, 480 milyon TL de faiz giderleri olarak planlandı. Mahalli gelirler dışında, Fiyat İstikrar Fonu’ndan 2 milyar 350 milyon, diğer fonlardan 395 milyon, döner sermaye gelirlerinden 24 milyon 600 bin, özel gelirlerden de 560 milyon 400 bin TL bekleniyor.

Diğer Haberler