KıbrısManşet

Çakıcı: “Asla kabul edilemez”

Çakıcı: "UBP-HP hükümetinin getirmeye kalkıştığı yeni 'fon vergileri' adaletsizlik üzerine inşa edilmiştir haksızlıklarla doludur"

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, adalet olmayan yerde devlet de olmayacağını belirterek, “UBP-HP hükümetinin getirmeye kalkıştığı yeni ‘fon vergileri’ adaletsizlik üzerine inşa edilmiştir, haksızlıklarla doludur ve asla kabul edilemez“ dedi.

Çakıcı yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

“Yıllar yılı, ‘kan döktük aldık, ganimettir, bizimdir’ dediler. Uluslararası hukuk var, insan hakları var, bu yaptığınız yanlıştır dedik, dinlemediler. Güneyde taşınmaz mal bırakan yurttaşlarımız arasında ayrımcılık yapıp partizan amaçlarla yandaşlarına haksız yere mal mülk verdiler. ‘Mücahit puanı’ çıkarıp bol keseden mal dağıttılar. ‘Tarımsal rehabilitasyon’ adı altında taşınan göçmenlere dağıtılan taşınmaz mallara tapu verdiler. Sonrasında da Rum orijinle bu taşınmaz malların satışına izin verdiler.Çok sayıda yurttaşın eş değer puanlarının ellerinde kalmasına yol açtılar. Kuzey’de eşdeğerinde mal almak için feragat ettiği malını Güney’de satanları takip bile etmeyip göz yumdular. Şimdilerde Kuzey’de kalan Kıbrıslı Rumlara ait taşınmaz malların tazmini için ‘fon’ yaratma adına tüm yurttaşlara yönelik yeni vergi artışları getiriyorlar.”

Türk malı arazi üzerine inşa edilmiş taşınmaz malların var olan vergilerinin üzerine yeni vergiler getirilerek Taşınmaz Malların Tazmini, Takas ve İadesi Yasası kapsamında komisyon kararıyla kullanılacak fona aktarılacak olmasının vicdanları kanatacak adaletsizliğin örneği olacağını savunan Çakıcı,  “Katma Değer Vergilerine artışlar getirip fona kaynak aktarmak fakirden alıp zengine dağıtmak şeklinde bir garabet yaratacaktır” dedi.

Kuzeyde kalan Rum mallarının tazmin edilmesinin, hukuki olması yanında insani bir zorunluluk olduğunu belirten Çakıcı, bunun yanında Güney’de kalan Türk mallarının tazmininin de aynı nedenlerle zorunluluk olduğunu vurguladı.

“Ülkemizdeki siyasi çözümsüzlüğün önündeki en etkili engellerden birinin mülkiyet sorunu olduğu gerçeği ortadadır. Bu sorunun çözümü yolunda ilerleme kaydedilmesinin ülkemizde kalıcı barışın sağlanmasında önemli etkileri olacağı kuşkusuzdur” diyen Çakıcı şöyle devam etti:

“Ancak bir sorunu çözerken, geleceği karartacak yeni sorunlar yaratmamak esas olmalıdır. Hükümetin getirmeyi öngördüğü yeni fon vergileri toplum vicdanını uzun yıllar sızlatacak düzenlemeler içermektedir.

Yapılması gereken, eşdeğer düzenlemelerini etkin şekilde denetlemek, feragat edilen Güneydeki Türk mallarını fona devretmek, eşdeğer dışında taşınmaz mal edinenlerden fona kaynak sağlamaktır. Bunun yanında, Taşınmaz Mal Komisyonu kurulduğundan bu yana Türkiye Cumhuriyeti tarafından sağlanan kaynaklarla tazmin edilen taşınmaz malları elinde bulunduranlara yönelik olarak çıkarılacak bir yasayla şerefiye vergisi getirmek ve fonu bu kaynaklarla artan oranda güçlendirip bu sorunu adalet çerçevesi içinde çözmek gerekmektedir.

Hükümete çağrımız, haksızlık ve adaletsizliklerle dolu yeni vergi yasa tasarılarını geri çekip toplumun kabul edeceği hak ve adalet ölçüleri içinde yeni düzenlemelere fırsat vermesi yönündedir.”

Diğer Haberler

Başa dön tuşu