GenelKıbrısManşet

CMIRS araştırmasına göre Kuzey Kıbrıs’ta yaşayanlar hem mutsuz hem de birbirine güvenmiyor 

Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi (CMIRS) Eylül 2021 araştırması sonuçlarına göre, KKTC halkının mutluluğu her geçen gün biraz daha azalıyor. 

Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi (CMIRS) Eylül 2021 araştırması sonuçlarına göre, KKTC halkının mutluluğu her geçen gün biraz daha azalıyor. 

CMIRS’in araştırmasına göre mart ayından beri düşüş göstermekte olan mutluluk oranında Eylül’de Haziran’a kıyasla ciddi bir düşüş gözlemlendi. Mart’ta 10 üzerinden 6.79 olan mutluluk puanı Haziran’da 6.50’ye düşerken, Eylül’de 5.75’e kadar geriledi. 

Araştırmayı yürütenler, bu konuda “Artan ekonomik kaygılar yanında siyasi/demokratik kaygıların da bu düşüşe yol açmış olduğu yorumu yapılabilir” şeklinde görüş belirtiyor.  

Eylül 2021 anketi toplumun ruh halinin tüm dönemlere kıyasla en kötü durumda olduğunu ortaya çıkardı. Olumsuz duygu yaşayanların oranlarında 3 ay öncesine kıyasla ciddi artışlar gözlemlendi. 

Bu dönemde sosyal güven oranında da yeniden bir düşüş yaşanırken, sosyal güven puanı 10 üzerinden 3.24’e kadar indi. Kendini depresif hisseden, geleceğe umutla bakamayan toplumda bireylerin birbirlerine olan güven oranında da düşüşler yaşanmasının doğal olduğu yorumu da yapıldı.

 

Araştırmayla ilgili yorumda bu konuda şu ifadeler kullanıldı: 

“Sosyal güven, yani toplumdaki bireylerin birbirlerine olan güven oranları da düşüş göstermiştir. Buna ek olarak toplumun ruh halinde ciddi şekilde bir kötüleşme gözlemlenmiştir. Toplumun ciddi bir depresyon hali içerisinde olduğunu belirtmek yanlış olmayacaktır. 

Depresif toplumların en büyük sorunu ise kendilerini güce teslim etmeleridir. Siyasete etki edemeyeceğini düşünen, seçimlerde bile kendi iradesinin sandığa yansımayacağını düşünen bir toplum hukuk önünde herkesin eşit olduğu algısındaki zedelenme sayesinde adaletsizliğin ödüllendirildiğini görmekte ve çareyi ‘yanlış’ olanı yapmakta görmektedir.  

Bu ankette ayrıca katılımcıların ifade özgürlüğü ve ülkedeki demokrasinin işleyişi konusunda ciddi kaygılar taşımakta olduğu da gözlemlenmiştir.  

Bu anket Kıbrıslı Türklerin karşı karşıya olduğu sorunların giderek daha da büyüdüğünü göstermesi açısından oldukça önemlidir. Özellikle ekonomik sorunlar yanında demokrasinin işleyişi ve ifade özgürlüğü konusundaki kaygılar dikkate alınmalıdır. 

Buna ek olarak toplum genelinde yaşanan olumsuz duyguların son 3 ay içerisinde ciddi bir artış göstermiş olması da toplumun ciddi bir bunalımdan geçiyor olduğunu göstermektedir.” 

MUTSUZ, ÖFKELİ, ÇARESİZ, DEPRESİF VE GÜVENSİZ 

CMIRS’in her üç ayda bir düzenli olarak gerçekleştirdiği çalışmanın Eylül 2021 dönemi 500 kişi ile telefon anketi şeklinde yürütüldü. 

Araştırmanın dikkat çekici bulguları şöyle:  

Ankete katılanların %34,19’u son bir hafta içerisinde sıkça çaresiz hissettiğini belirtti. Bu oran Mart 2021 anketinde de %27,8, Haziran 2021 anketinde ise %27,12 idi.  

Katılımcılar arasında kendini umutlu hissedenlerin oranında da son 3 ay içerisinde ciddi bir düşüş gözlemlendi. 

Ankete katılanların %48.05’i son bir hafta içerisinde sıkça umutlu hissettiğini belirtti. Bu oran Mart 2021 anketinde %72,4, Haziran 2021 anketinde ise %65,58 olmuştu.  

Son bir hafta içerisinde sıkça endişeli hissettiğini belirtenlerin oranı çok ciddi bir yükseliş göstererek %51.09’a çıktı. (Mart anketinde %41, Haziran anketinde %31,44). 

Son bir hafta içerisinde kendisini sıkça huzurlu hissedenlerin oranında düşüş yaşanırken, %47,88’e kadar indi. (Mart anketinde %68,74, Haziran anketinde %69,11). 

Katılımcılar arasında son bir hafta içerisinde kendisini depresif hissettiğini belirtenlerin oranı %20,67 düzeyinde. (Mart anketinde %19,8, Haziran anketinde %23,83). 

Son bir hafta içerisinde sıkça geleceğe güvenle baktığını belirtenlerin oranında ise çok ciddi bir düşüş yaşanmaya devam etti. 

Mart ayında bu oran %60,6 iken Haziran anketinde %41,72’ye, Eylül 2021’de ise %27,58’e kadar düştü. 

Başka anlatımla toplumda her 4 kişiden sadece yaklaşık bir tanesinin geleceğe güvenle bakabiliyor.  

Katılımcılar arasında son bir hafta içerisinde kendisini sıkça öfkeli hissettiğini belirtenlerde ciddi bir artış yaşanırken, bu oran %36,85’e çıktı. (Mart anketinde de %29, Haziran anketinde %29.01).  

Bu dönemde sosyal güven oranında yeniden bir düşüş yaşanmış ve 10 üzerinden 3.24 olurken, kendini depresif hisseden, geleceğe umutla bakamayan toplumda bireylerin birbirlerine olan güven oranında da düşüşler yaşanması doğal bir gelişme olarak değerlendirildi.  

Diğer Haberler