GenelKıbrısManşetSiyaset

CTP Meclis’i olağanüstü toplantıya çağırdı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Meclis’in 16 Ağustos Çarşamba günü saat 10.00’da olağanüstü toplanması için Meclis Başkanlığı’na dilekçe sundu. 15 CTP’li vekilin ve 2 bağımsız vekilin imzasını taşıyan dilekçede, “Özel şirketlerle yapılan uzun vadeli anlaşmalar ve alınan idari kararlar ile kamu kaynaklarının tüketilmesi, ülke ekonomisinin çıkmaza sürüklenmesi ve halkın karşı karşıya bırakıldığı zorluklar” konu olarak belirtildi.

Söz konusu dilekçenin verildiği sırada CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, Grup Başkan Vekilleri Sıla Usar İncirli ile Erkut Şahali, MYK Üyesi ve Lefkoşa Vekili Filiz Besim ve Bağımsız milletvekilleri Ayşegül Baybars ile Jale Refik Rogers da hazır bulundu.

CTP’nin olağanüstü toplantı talebiyle sunduğu dilekçede belirtilen gerekçelerin tam metni şu şekilde:

“Hükümetler; halkın ekonomik ve sosyal refahını sağlamak, sosyal adaleti tesis etmek, Anayasa, yasalar ve diğer mevzuatı kişi veya topluluğa ayrıcalık gözetmeden uygulamak, icraatlarında şeffaf ve hesap verebilir olmak, mevzuatın uygulanmasını kurumlar aracılığıyla denetlemek, yurttaşların eğitim ve sağlık hizmetlerinden kesintisiz ve eşit şekilde yararlanmaları için gereken tüm çalışmaları yapmakla görevlidir.

Ancak, görev başındaki hükümetin icraatları, ekonomik refahı hızla azaltmakta, halkın büyük bir kesimini fakirleştirmekte ve kamu kaynaklarını pervasızca kaybettirmektedir.

Halk fakirleşirken Hükümet, Kıb-Tek’i ihalesiz alımlarla zarara sokmakta, taahhütlerini zamanında yerine getirmeyen T&T şirketine imtiyazlar tanıyarak devleti çok büyük kayıplara uğratmaktadır. Bu ve benzer idari işlemler Hükümet’in ne kadar yasa ve kural tanımaz şekilde davrandığının açık göstergesidir.

Trafikte yetersiz ve kusurlu altyapı nedeniyle her gün can ve mal kayıpları yaşanırken, iş kazaları iş cinayeti boyutuna ulaşmışken, okulların güvenli binalarda açılamama olasılığı gündemdeyken, hastanelerden sağlık hizmeti ve ilaç almak büyük zorluklar içermekteyken, yaşamsal nitelikteki söz konusu hizmetler için ayrılması gereken kaynakların kat be kat fazlasının sorumsuzca kaybedilmesi halkı isyan noktasına getirmiştir.
Yukarıda belirttiğimiz konuları ele almak, Hükümet’ten gerekli izahatı talep etmek ve kendi görüş ve değerlendirmelerimizi paylaşmak amacı ile Cumhuriyet Meclisi’nin olağanüstü toplantı yapması kanaatimizce kaçınılmazdır.”

Diğer Haberler