KıbrısManşet

“Elektronik Haberleşme (Değişiklik)Yasa Tasarısı” Genel Kurul’un gündemine sevk edildi

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün saat 9.30’da UBP Milletvekili Komite Başkanı Özdemir Berova başkanlığında toplandı.  

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün saat 9.30’da UBP Milletvekili Komite Başkanı Özdemir Berova başkanlığında toplandı. 
İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, gündeminde bulunan “Elektronik Haberleşme (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Merkezi Cezaevi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı.
Komite, ilk olarak gündeminde bulunan “Elektronik Haberleşme (Değişiklik)Yasa Tasarısı”nın maddeler üzerindeki görüşmesini tamamladı ve bahse konu Yasa Tasarısı’nı oyçokluğu ile onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.
ELEKTRONİK HABERLEŞME (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI GENEL GEREKÇESİ:
“6/2012 sayılı Elektronik Haberleşme Yasası’nda yapılan değişiklikle, mezkur yasa içerisinde oluşturulan Kurul’a atanacak olan Başkan, Başkan Yardımcısı ve Kurul üyelerinin görev sürelerinin dolması halinde yeniden atanabilmelerine ilişkin kuralların düzenlenmesi amaçlanmıştır.”
Komite toplantısına davetli olarak, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ve Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerde bulundular.
Komite, daha sonra gündeminde bulunan “Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın maddeler üzerindeki görüşmesini tamamladı ve ilgili Yasa Tasarısı’nı oybirliğiyle onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.
ÖĞRETMENLER (DEĞİŞİKLİK)YASA TASARISI’NIN GENEL GEREKÇESİ:
“Okullarımızda artan öğrenci sayısından dolayı ortaya çıkan öğretmen ihtiyacı yanında yeni açılan ve/veya açılacak olan okullarda öğretmen ihtiyacı doğması sebebiyle hazırlanan bu Yasa Tasarısı öğretmen kadro sayıları artırılarak halen mevcut öğretmen ihtiyacının ve gelecek yıllarda oluşması muhtemel öğretmen ihtiyacının giderilmesini amaçlamaktadır.”
Komite toplantısına davetli olarak, Milli Eğitim Bakanlığı, Personel Dairesi ve KTÖS’den yetkililer katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerde bulundular.
İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, gündeminde bulunan “Merkezi Cezaevi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı madde madde görüşmeye devam ediyor. Komite ilgili Yasa Tasarısı hakkındaki çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.
Merkezi Cezaevi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi:
“45/1988 sayılı Merkezi Cezaevi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası günümüz çağdaş koşullarına uygun olmayıp, ihtiyaca cevaz vermediği cihetle yasal değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Yapılan değişiklik yasa tasarısında; Cezaevi şube ve bölümleri, ihtiyaç duyulan kadrolar ve hizmet şemaları, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmetin gerekleri ve personel planlaması esas alınarak yeniden düzenlenmiştir.
Mevcut Merkezi Cezaevi’nin alt yapı ve kapasitesinin yetersiz oluşu nedeniyle yeni Merkezi Cezaevi yapımına ihtiyaç duyulmuştur. Ayrıca mevcut cezaevinde genç ve çocuk hükümlü ve tutukluların, yetişkin kadın ve erkek suçluların bölümleri birbirinden ayrı ve bağımsız değildir.
Kapasite ve altyapı yetersizliği nedeniyle uluslararası standartlarda yeni bir cezaevi yapımı başlamış ve bitmek üzeredir. Yeni yapılan Merkezi Cezaevi’nde çocuk ve genç hükümlü ve tutuklular, kapalı kadın ve erkek bölümleri, açık cezaevi bölümü gibi birbirinden bağımsız kampüslerden, iş atölyeleri, yemekhane, ziyaret kabul, güvenlik odası, görüş odaları gibi birçok farklı türde yapıdan oluşmakta olup, kalınacak odaların sayısı, temel ihtiyaçların giderileceği alanlar, atölyeler, spor ve eğitim salonları, idari binaların fazlalığı, akıllı sistemle çalışan elektronik ve mekanik yapıların varlığı yeni gereksinimleri beraberinde getirmiştir.
Merkezi Cezaevi bünyesinde açık cezaevi birimi de yasaya eklenmiş olup bu birimin hayat bulması için teşkilat yapısı içerisinde yasal düzenleme yapılması gerekmektedir. Yapılan düzenleme ile açık cezaevine geçebilecek hükümlüler için koşullar belirlenmiş olup, açık cezaevine geçmesinin uygun olup olmadığı hususunda gerekli gözlemi yapıp karar verecek kurul oluşturulmuştur.
Yasal eksiklikler nedeniyle dış ve iç güvenliğin sağlanması için önemli olan orantılı güç kullanımı ile ateşli silah taşıma ve kullanma yetkisi de tasarıda ayrıca düzenlenmiştir. Hükümlülerin iş atölyelerinde çalışabilmelerine olanak sağlayacak düzenlemeler yapılmış olup, ürünlerin satışından elde edilecek gelir için döner sermaye kurulması öngörülmüştür.”
Merkezi Cezaevi’nin genel toplam olan 298 personel sayısı, 491 olmuş ve 193 adet kadro sayısı zaruri ihtiyaçtan dolayı artırılmıştır.
Yukarıda belirtilenler ışığında; işbu değişiklik Yasa Tasarısı hazırlanmıştır.
Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Personel Dairesi, KKTC Merkezi Cezaevi, Polis Genel Müdürlüğü, KTAMS, Kamu-Sen ve Kıbrıs Türk Gardiyanlar Birliği’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerde bulundular.
.
UBP Milletvekili Özdemir Berova Başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, komite üyeleri CTP Milletvekili Devrim Barçın, UBP Milletvekilleri Ahmet Savaşan ve Emrah Yeşilırmak katıldı.

Diğer Haberler