EkonomiKıbrısManşetSürmanşet

İhracat koronavirüs dinlemedi, 82,5 milyon dolara çıktı

KKTC’nin 2020 yılı Ocak-Eylül dönemi ihracatı 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 22.76 oranında artış göstererek 67 milyon 264 bin dolardan, 82 milyon 578 bin dolara yükseldi. İhracatta özellikle narenciyenin eski günlerine dönüş sinyali dikkati çekti

GIYNIK ÖZEL

KKTC’nin 2020 yılı Ocak-Eylül dönemi ihracatı 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 22.76 oranında artış göstererek 67 milyon 264 bin dolardan, 82 milyon 578 bin dolara yükseldi. İhracatta özellikle narenciyenin eski günlerine dönüş sinyali dikkati çekti

Bütün harup ihracatındaki yüzde 1,465 (bin 465) oranındaki artış ile patates ihracatındaki yüzde 344 oranındaki artış üreticilerin bu ürünlere olan ilgisinin karşılık bulduğunu gösterirken, arpa ve sebze ihracatında da artış sağlandı. Son yıllara en önemli ihracat ürünleri olan süt ürünleri ve piliç eti ihracatında da kayda değer artışlar sağlandı

KKTC’nin 2020 yılı Ocak-Eylül dönemi ihracatı 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 22.76 oranında artış göstererek 67 milyon 264 bin 498 ABD Doları’ndan 82 milyon 578 bin 985 ABD Doları’na yükseldi.

Ticaret Dairesi tarafından açıklanan ihracat verilerine göre 2020 yılının ilk çeyreğinde ABD doları cinsinden ihracat toplamı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28.3, ikinci çeyreğinde yüzde 21.3, üçüncü çeyreğinde ise yüzde 14.1 oranında arttı.

KKTC’nin ihracat ve ithalatının Eylül 2010 ve Eylül 2020 dönemleri arasındaki 10 yıllık seyri incelendiği zaman, her yılın ilk yarısında artan ihracat hacminin, ikinci yarıda düştüğü görüldü. Buna karşılık ihracat toplamı yıllık hareketli ortalaması 2010-2014 arası dönemde istikrarlı bir artış eğilimi sergilerken, toplam ihracatın 2015 yılı Mayıs ayı sonrası dönemde düşüşe geçtikten sonra, yatay bir seyir izlemeye devam etti.

2019 yılı tamamında Türkiye, Diğer Avrupa Ülkeleri ve Orta Doğu ve Arap Ülkeleri gruplarının toplam ihracat içindeki paylarında bir önceki yıla kıyasla artış kaydedildi, AB ülkeleri ve Diğer Ülkeler gruplarının payında ise düşüş gerçekleşti.

2019 yılının tamamı ile 2020 yılının Ocak-Eylül dönemi kıyaslandığında, Türkiye, AB Ülkeleri ve Orta Doğu ve Arap Ülkeleri’ne yapılan ihracat paylarında azalış, Diğer Avrupa Ülkeleri’ne yapılan ihracatın payında artış dikkati çekiyor. Diğer Ülkeler’e yapılan ihracatın payının ise aynı kaldığı da kayıtlara geçti.

Ocak-Eylül döneminde toplam ihracatın yüzde 51.3′ ü Türkiye’ye, yüzde 1.7’si AB ülkelerine, yüzde  0.03′ ü Uzak Doğu Ülkelerine, yüzde 29.5′ i Orta Doğu Ülkelerine geriye kalan kısmı da, Diğer Avrupa Ülkelerine ve Diğer Ülkeler’e yapıldı.

İHRACAT EYLÜL 2020’DE ARTIŞINI SÜRDÜRDÜ

Ticaret Dairesi’nin verileri ülkenin Eylül 2020 ihracatının, 2019’un Eylül ayına göre yüzde 20 oranında arttığını ve 4 milyon 264 bin dolardan 5 milyon 040 bin dolara çıktığını da gösteriyor.

Rakamlara göre, bu yılın Eylül ayında Türkiye’ ye yapılan ihracat bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 63 oranında arttı. Geçen yıl 1 milyon 436 bin dolar olan Eylül ihracatı, bu yıl 2 milyon 344 bin dolara yükseldi. Üçüncü ülkelere yapılan ihracat ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2 oranında bir düşüş göstererek 2 milyon 749 binden, 2 milyon 695 bin dolara indi.

İHRACATI NARENCİYE TOPARLADI

KKTC’nin 2019 ve 2020 yılı ilk dokuz ayının toplam rakamlarına bakıldığında, ihracatta yaşanan yükselişte en önemli katkıyı narenciye ihracatının sağladığı dikkati çekti.

2019’da 76 bin ton olan narenciye ihracatı 2020’de 97 bin tonu aşarken, sağlanan gelir de yüzde 43 oranında artışla 19 milyon 083 bin dolardan, 27 milyon 378 bin dolara tırmandı.

Ülkenin hala en önemli dış satım kalemi olan süt ürünlerinde ise yüzde 11’lik artış olduğu ve sağlanan gelirin 30 milyon 979 bin dolardan 34 milyon 341 bin dolara yükseldiği hesaplandı.

Ülkenin 1 milyon dolar sınırını dokuz aylık dönemde geçen diğer ihracat kalemleri ise şöyle sıralandı: Hurda (metal, kağıt vs.) 4,5 milyon dolar, arpa 2,8 milyon dolar, piliç eti 2 milyon dolar ve harup (bütün, çekirdek, öğütülmüş).

Oran olarak en yüksek artış ise yüzde 1,465 (bin 465) oranıyla bütün harup ihracatında sağlandı.

Diğer Haberler