KıbrısManşetSiyaset

İyi ki varsınız…

Bu ülkeyi yönetirim iddiası içinde olanların Anayasa’da yazılı olanlara bağlı kalacaklarına dair ettikleri yemine rağmen bir yerlerden gelen talimatları/telkinleri yerine getirmek için gözlerini kırpmadan Anayasayı ısrarla ihlal etmeye çalışmaları nasıl bir aymazlıktır?"

Anayasa Mahkemesi anayasanın amir hükmünü devreye koydu ve seçim kararını anayasaya uymadıkları için iptal etti. Dolayısıyla anayasayı ihlal etmeye çalışan anlayışın önünde adalet duvarını koydu. Burada sorgulanması gereken Anayasa Mahkemesince verilen karar değildir. Burada  sorgulanması gereken Anayasaya aykırılığı olduğunu  bile bile bunu ihlal etmeye çalışanlardır. Yani hükümet bizatihi kendisidir.

Dolayısıyla oluşacak kaotik ortamdan hükümet sorumludur.

Anayasa Mahkemesi karar metninde  herkese kapak olacak örnek teşkil edilmesi gereken ifadeler kullanıldı.

Karar da şöyle denildi;

“Tüm süreç değerlendirildiğinde, YSK talebi, Muhalefet önergesi ve Anayasa’ya rağmen seçimlerin ertelenmesi amaçlanmıştır.

Çoğunluğu elinde bulunduran siyasi güç Anayasa’ya rağmen karar üretemez.

Çok ilginçtir Anayasa Mahkemesinin bu davayı karara bağladığı gün  Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin Özel Yasa Resmi Gazete’de yayımlandı.

Belli ki bu uygulama da Anayasa Mahkemesine götürülecek.

Elbette ondan sonrası Anayasa Mahkemesinin takdirinde.

Lakin şunu anlamakta zorlanıyorum.

Bu ülkeyi yönetirim iddiası içinde olanların Anayasa’da yazılı olanlara bağlı kalacaklarına dair ettikleri yemine rağmen bir yerlerden gelen talimatları/telkinleri yerine getirmek için gözlerini kırpmadan Anayasayı ısrarla ihlal etmeye çalışmaları nasıl bir aymazlıktır?

Bu nasıl bir çelişkidir?

Gerçekten anlamakta zorlanıyorum.

Ve evet iyi ki varsınız.

Bu ülkede yargı bağımsızlığını sorgulatmayan, mahkemelerimize ahlak dürüstlük, tarafsızlık ilkeleri

katan tüm yargıçlarımızı yürekten kutlarım..

Diğer Haberler