KıbrısManşet

“Karaoğlanoğlu’nun geleceği, 3-5 tane kendini bilmez, kendi rant ve gelecekleri haricinden başka bir düşüncesi olmayan kişilerin inisiyatifine bırakılamaz”

Karaoğlanoğlu’nda bir süredir otel inşaatı ile ilgili kamuoyunun özellikle kötü niyetli olarak yanıltılmaya çalışıldığını savunan River Rock Investment Ltd. firmasının hissedarlarından, firma direktörü Özkan Yeşil, Karaoğlanoğlu Halkına ve Karaoğlanoğlu Avcılık, Atıcılık, Balıkçılık Derneği üyelerine çağrımdır

Karaoğlanoğlu’nda bir süredir otel inşaatı ile ilgili kamuoyunun özellikle kötü niyetli olarak yanıltılmaya çalışıldığını savunan River Rock Investment Ltd. firmasının hissedarlarından, firma direktörü Özkan Yeşil, Karaoğlanoğlu Halkına ve Karaoğlanoğlu Avcılık, Atıcılık, Balıkçılık Derneği üyelerine çağrımdır:

“GELİN, OTELİ, BARINAĞI, ÇEVREYİ HEP BİRLİKTE
GELİŞTİRELİM VE HALKIN HİZMETİNE SUNALIM”

“Karaoğlanoğlu’nun geleceği, 3-5 tane kendini bilmez, kendi rant ve gelecekleri haricinden başka bir düşüncesi olmayan kişilerin inisiyatifine bırakılamaz”

“BÖLGEMİZİN GELECEĞİNE HEP BİRLİKTE KATKI KOYALIM, BİRLİKTE ÇALIŞALIM”

Girne, Karaoğlanoğlu bölgesinde, otel inşaatı yatırımcısı River Rock Investment Ltd. firmasının hissedarlarından, firma direktörü Özkan Yeşil, 2017’den beri araziyle ilgili tüm yükümlülükleri eksiksiz yerine getirdiklerinin altını çizerek, Avcılık, Atıcılık, Balıkçılık Derneği’nin bu süreçte kendi üyelerine bile yanlış bilgiler verdiğini ifade etti. Özkan Yeşil, Karaoğlanoğlu’nda bir süredir otel inşaatı ile ilgili kamuoyunun özellikle kötü niyetli olarak yanıltılmaya çalışıldığını savundu.

Özkan Yeşil, 2017 yılında söz konusu araziye otel yatırımı maksatlı kiralamak için başvurduklarında arazinin boş bir arazi olduğunu ve bugüne kadar geçen sürede otel inşaatı ile ilgili gerekli yasal prosedürlerin takip edildiğini belirtti.

“Gelin, oteli, barınağı, çevreyi hep birlikte geliştirelim. Gelin, güzel bir Karaoğlanoğlu, güzel bir Girne oluşumunda, bölgemizin geleceğine hep birlikte katkı koyalım, birlikte çalışalım” diyen Yeşil, “Karaoğlanoğlu’nun geleceği, 3-5 tane kendini bilmez, kendi rant ve gelecekleri haricinden başka bir düşüncesi olmayan, bölge halkını kişisel meselelerine alet etmekten geri durmayan şahısların inisiyatifine bırakılmayacaktır” şeklinde konuştu.

“2017’DEN BERİ ARAZİYLE İLGİLİ TÜM YÜKÜMLÜLÜKLERİ EKSİKSİZ YERİNE GETİRİYORUZ”

Yeşil sözlerine şöyle devam etti “Otel projesi bu süre içerisinde, Turizm Planlama, Şehir Planlama, Devlet Planlama ofislerinden gerekli onaylaların alınması, Halkın katılımı Toplantısı dâhil ÇED Raporu’nun alınması, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nden projenin vizelenmesi sureti ile son adım olan Girne Belediyesi İmar Bölümü’ne İnşaat Ruhsatı için başvurusunu yapmıştır.

Bu başvuru dâhilinde 2021 yılı Ekim ayında telleme ruhsatı alınmıştır. Buna rağmen firmamız tellemeyi bir yıl başlatmamış, ta ki arazi içerisinde kaçak yapı inşası başlatılması, çeşitli çöp ve molozlar dökülmeye başlanıncaya kadar.” Arazi tellemesi halkın denize erişimi engellenmeden tamamlanacaktır

“BALIKÇI BARINAĞININ GELİŞTİRİLMESİNE HİÇBİR İTİRAZIMIZ OLMADIĞI GİBİ FİRMAMIZ TARAFINDAN DESTEK VERİLECEK”

“Firmamız 2017 yılından beridir araziyle ilgili tüm yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmekte ve KKTC kamu bürokrasisinin elverdiği hızda bu noktaya kadar gelmiştir. İlk günden beridir altını önemle çizdiğimiz ve bunu da her seferinde muhataplarımıza açıkça belirttiğimiz gibi buradan da bir kez daha tüm kamuoyuna açıkça söylemek isterim ki, Karaoğlanoğlu Balıkçı Barınağı’nın denizdeki inşasına, geliştirilmesine hiçbir itirazımız olmadığı gibi firmamız tarafından destek verilecektir.

2017 yılında araziyi kiraladığımızda Karaoğlanoğlu Avcılık, Atıcılık, Balıkçılık Derneği Yönetim Kurulu üyelerinden bir gurup bizimle buluşup niyetimizi sorduklarında tereddütsüz barınağa destek vereceğimizi açıkça söyleyip, devam eden süreçte de şu an denizde bulunan ve kaçak inşa edilen mendireğe erişen resmi yol, kiramızda bulunan arazinin bir bölümünden bizim feragat etmemizle resmileşmiş ve erişim sağlanmaktadır.”

“50 YILA YAKIN SÜREDİR BARINAK DİYE TABİR EDİLEN DENİZ KIYISI SADECE SÖZDE BARINAK OLARAK KALDI, RESMİYET KAZANMASINA BİZ DESTEK VERDİK…”

“Bir şeyin altını önemle çizmek isterim ki 1974 yılı sonrası 50 yıla yakın süredir barınak diye tabir edilen deniz kıyısı sadece sözde barınak olarak kalmış, Ersan Saner Hükümeti tarafından geçen sene 2021 yılı Temmuz ayında Bakanlar Kurulu Kararı ile resmi olarak barınak ilan edilmiştir. Barınağın resmiyet kazanmasında da bizlerin desteğinin olduğunu burdan açıkça belirtmek isterim.

Kiramızdaki arazi üzerindeki bilgimiz haricinde yeni inşa edilen tüm ahşap yapılar ve parke taşları gayrı yasal olup halkın sağlığını tehlikeye soktuğunu ve bu yönde Girne Belediyesine, KIB-TEK’e ve yasal mercilere bildirimde bulunulmuştur.

Bölgenin deniz kısmında bu barınağın ilan edilmesinin ardından henüz bu proje kimsenin sorumluluğuna, işletme veya kullanımına verilmemiştir. KKTC’deki diğer barınaklarda yapılan uygulama inşası tamamlanmış barınağın işletme ve kullanımının bir balıkçılık kooperatifine verilmesidir.”

“AVCILIK, ATICILIK, BALIKÇILIK DERNEĞİ BU SÜREÇTE KENDİ ÜYELERİNE BİLE YANLIŞ BİLGİLER VERDİ”

“Karaoğlanoğlu Avcılık, Atıcılık, Balıkçılık Derneği bu süreçte Yeşil Barış Hareketi ile yapılan görüşmeleri ve imzalanan protokolü de bilgi ve onaylarında olduğu halde haberleri yokmuş gibi hareke ederek, bölge halkını, gerek muhtar gerekse belediye yetkililerini hatta kendi üyelerini bilerek hatalı yönlendirmiştir.

Dernek yönetimi bugün halen yalan beyanlarla bir takım kuruluşlardan manevi duyguları suiistimal ederek maddi ve malzeme yardımı toplayıp bizim kullanımımızda bulunan araziye kaçak yapı yapma çabasındadır. Yalan beyanla, İyi niyetli kişi ve firmaların yardımlarını alıp boşa harcanmasının izahatını ne Karaoğlanoğlu Halkına ne de üyelerine izah edemeyecekleri gibi bunun kanuni yaptırımı ile de karşı karşıya kalacaklardır. Firmamız konuyla ilgili polise ve belediyeye gerekli şikâyetlerde bulunmuş ve takipçisi olacaktır.

“GELİN, OTELİ, BARINAĞI, ÇEVREYİ HEP BİRLİKTE GELİŞTİRELİM…”

“Burdan Karaoğlanoğlu Halkına ve Karaoğlanoğlu Avcılık, Atıcılık, Balıkçılık Derneği üyelerine çağrımdır; Gelin, oteli, barınağı, çevreyi hep birlikte geliştirelim. Gelin, güzel bir Karaoğlanoğlu, güzel bir Girne oluşumunda, bölgemizin geleceğine hep birlikte katkı koyalım, birlikte çalışalım.  Karaoğlanoğlu’nun geleceği, 3-5 tane kendini bilmez, kendi rant ve gelecekleri haricinden başka bir düşüncesi olmayan, bölge halkını kişisel meselelerine alet etmekten geri durmayan şahsın insiyatifine bırakılmayacaktır.”

Diğer Haberler