EkonomiKıbrısManşet

Karar resmi gazetede yayınlandı

Hükümet, Akaryakıt Yasası’nda yaptığı değişikle, benzin ve dizel fiyatlarında her gün değişiklik yapabilmenin önünü açtı.

Hükümet, Akaryakıt Yasası’nda yaptığı değişikle, benzin ve dizel fiyatlarında her gün değişiklik yapabilmenin önünü açtı.

Bakanlar Kurulu tarafından Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre, Akaryakıt Yasası’nda bir değişiklik yapıldı.

Buna göre, Petrol Ürünleri Fiyatlandırma Tüzüğü’ndeki değişiklik ile akaryakıt fiyatlandırma hesaplamasının en son tavan fiyatın uygulanmaya konulduğu günden başlamak üzere her iş günü düzenlenebilmesi sağlandı.

Bugünden itibaren geçerli olan karar, 15 Ağustos 2022 tarihinde yürürlükten kalkacak.

Resmi Gazete’de yayınlanan tüzük değişikliği şöyle:

“Esas Tüzüğün 5’inci maddesi kuralları gereğince yapılacak fiyatlandırma hesaplaması, en son tavan fiyatın uygulamaya konulduğu günden başlamak üzere her iş günü için ithal parite fiyat değiş minin takip edilmesi ve o günlük ithal parite fiyatının, fiyat değişim koridorunun dışına çıkması halinde tavan şatış fiyatının yeniden belirlenmesi şeklinde gerçekleştirilir. Bu madde amaçları bakımından ithal parite fiyatı; petrol ürünleri için emsal fiyat bülteninde yayımlanan FOB Italya fiyatına, navlun ve sigorta ilavesiyle oluşan CİF fiyatın aynı güne ait döviz kuru ile Türk Lirasına çevrilmiş değerini anlatır. Bu madde amaçları bakımından döviz kuru, ABD ($) Dolarının KKTC Merkez Bankası tarafından Resmi Gazete’de ilan edilen gösterge niteliğindeki o günün döviz satış kurunu, döviz kuru ilan edilmeyen gün ve günler için ilan edilen en son döviz satış kurunu anlatır. Esas Tüzükle birlikte okunan 2001 Petrol Ürünleri Fiyatlandırma Esaslarını Düzenleyen (Değişiklik) Tüzüğünün Geçici 1 ‘inci maddesi, yapılan işlemlere halel gelmeksizin bu (Değişiklik) Tüzüğünün yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak yürürlükten kaldırılır. Bu Tüzük, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihinden başlayarak yürürlüğe girer ve 15.8.2022 tarihinde yürürlükten kalkar.”

Diğer Haberler