GenelKıbrısManşet

KKTC Merkez Bankası’nın Ocak-Mart 2024 Bülteni’nde ülkenin iç borç stoku ortaya konuldu:

İlk üç ayda bütçe ihtiyaçları ve bazı kurumların kısa vadeli finansman ihtiyacı için 371,1 milyon TL borç alındı
230 milyon TL’lik borç ödemesine rağmen, Merkez Bankası’ndan alınan avanslar nedeniyle borç stoku şişti

ARTUN ÇAĞA

ÜÇ AYLIK BORÇLANMA… KKTC Merkez Bankası verilerine göre 2024 yılı birinci çeyreğinde Maliye
Bakanlığı’nın bütçe ihtiyaçları ve bazı kurumların kısa vadeli finansman ihtiyacı için toplam 372,1 milyon TL iç
borç alındı. Ağustos 2022’den itibaren Hazine yabancı para cinsinden borçlanmaya başladığı için 2024 yılının ilk
çeyreğindeki tüm borçlanmalar yabancı para cinsinden gerçekleştirildi. Birinci çeyrekte yabancı para cinsinden
gerçekleştirilen toplam DİBS ihracının 219,4 milyon TL’si Toprak Ürünleri Kurumu'nun (TÜK); 122,1 milyon
TL’si Sosyal Sigortalar Dairesi’in kısa vadeli finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla ikrazen ihraç edilen
Özel Tertip Hazine Bonosu oldu.

2,9 MİLYARLIK BORÇ… Merkez Bankası bülteninde yer alan verilere göre, 2024 yılı birinci çeyreği sonunda
Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve Kısa Vadeli Avans (KVA) yolu ile iç borç stoku 2 milyar 958,8 milyon
TL’ye yükseldi. 2023 yılsonunda toplam iç borç stoku 865,5 milyon TL olarak gerçekleşmişti. Veriler birinci
çeyrek itibarıyla DİBS stokunun 372,1 milyon TL, KVA bakiyesinin ise 2 milyar 586,7 milyon TL olduğunu
gösteriyor. Bültene göre 2024 yılının birinci çeyreğinde Merkez Bankası tarafından Maliye Bakanlığı’na 2
milyar 031,3 milyon TL tutarında KVA kullandırıldı.

DOLAR BORÇLAR… Raporda 2024 yılı birinci çeyreği itibarıyla hazinenin yabancı para cinsinden DİBS stoku
12 milyon 127 bin dolar olarak açıklandı. Verilen bilgilere göre kurumların DİBS stoku ise şöyle: TÜK 7 milyon
075 bin dolar; Sosyal Sigortalar Dairesi 4 milyon 040 bin dolar. Raporda, kurumlar için “ikrazen ihraç edilen
Özel Tertip Hazine Bonosu” kullanılarak yapılan borçlanmalarda hazine bonolarının bedellerinin, kurumlar
tarafından Maliye Bakanlığı’na aynı şartlarda geri ödendiğine de yer verildi.

Diğer Haberler