KıbrısManşet

KTOEÖS: “Öğretmenler mücadele ve dayanışma içerisinde olamaya devam edecek”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Ozan Elmalı, öğretmenleri günah keçisi ilan etme çabasındaki anlayışın değişmemesi halinde, öğretmenlerin mücadele ve dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğini kaydetti.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Ozan Elmalı, öğretmenleri günah keçisi ilan etme çabasındaki anlayışın değişmemesi halinde, öğretmenlerin mücadele ve dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğini kaydetti.

 

Elmalı, 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılının ilk gününde, yaz ayları süresince öğretmen haklarına yapılan saldırıların ve eğitimdeki esas sorunların görmezden gelinmesinin yarattığı sıkıntıların net bir şekilde ortaya konması, ileriki süreçte okullarda gösterecekleri birlikteliğin, direncin ve her türlü eylemin uygulanması ve sürdürülmesinde son derece önemli olduğunu belirtti.

 

KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı yaptığı yazılı açıklamada, eğitimdeki sorunların yıllardır çözülememesi ve var olan sorunlara yenilerinin eklenmesinin, dünyadan ve bilimden kopuk, evrensel değerleri dikkate almayan bir anlayıştan kaynaklandığı savundu.

 

Elmalı, “üzerine düşen görevi yapmayarak esas konuşulması gereken konuların konuşulmasını örtbas etmek adına öğretmenleri günah keçisi ilan etme çabasında olan bu anlayışın değişmemesi halinde, dayatma ve saldırılar devam edildikçe, öğretmenin saygınlığına gereken hassasiyetin gösterilmemesi, verilen emek, gösterilen özverinin de hiçleştirilmeye çalışılmasından dolayı hep birlikte mücadele ve dayanışma içinde olmaya devam edeceklerini” kaydetti.

 

Değişimin ve gelişimin hayatın her alanında olduğu gibi eğitimde de son derece önemli olduğuna dikkat çeken Elmalı, değişimin hedeflerinin ne olduğu ve eğitimin niteliğine olumlu yansımasının, eğitimdeki sorunların çözümüne katkı yapmasının da aynı ölçüde önem taşıdığını belirtti.

 

Ayrıca hedeflenen değişimlerin eğitim adına yaratacağı pozitif etkilerin ortaya konulduktan sonra, yöntemin de doğru uygulanarak sürecin en başından itibaren başta sendikalar olmak üzere tüm paydaşların dışlanmadan sürece dahil edilerek planlamaların ortak akılla yapılması gerektiğine dikkat çeken Elmalı, şöyle devam etti:

 

“Ben yaparım olur mantığı sorunları artıracağı gibi, hassasiyetlerin de göz ardı edilmesini beraberinde getirecek ve iletişim kanallarını kapatacaktır. Özellikle uzaktan eğitimin devam ettiği dönemde öğretmen, büyük bir özveri ve emek ortaya koyarak bu sürecin sürdürülmesinde önemli bir katkı koymuştur. Geçtiğimiz yıl yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte öğretmenlerimiz ve okul idarelerimiz test kontrolleri, temaslı öğrencilerin belirlenmesi gibi konularda insanüstü bir çaba sarf etmiştir.”

 

Geride bırakılan süreçte başta Eğitim Bakanı olmak üzere bakanlık yetkililerinin eğitimdeki sorunları konuşmak, tartışmak, bu yönde harekete geçmek yerine, kasıtlı olarak öğretmenlerin çalışma saatlerini, haklarını, hastalık izinlerini, mazeret izinlerini, ders sürelerini kamuoyu önünde konuşmayı tercih ettiğini savunan Elmalı, “Daha da ileri giderek ‘Az çalışan öğretmenleri çalıştırmaya çalışıyorum’, ‘4 saatle oturan öğretmen var’, ‘Öğretmen, bilgilerini güncellemiyor’, ‘Maaşı alan Öğretmen hizmeti de yapacak’, ‘Ders saatlerini doldurmuyorlar’ ifadelerini basın kuruluşlarına verdiği mülakatlarda kullanarak niyetinin ne olduğunu ortaya koymuştur.” dedi.

 

Bu zihniyetin, öğretmenin sınıf dışında gösterdiği emeği hiçleştirmeye çalıştığını ileri süren Elmalı, öğretmenin çalışma süresinin sınıf içerisinde geçirdiği zamanla eşdeğer olmadığını kaydetti.

 

Eğitim Bakanı’nın bu söylemlerde bulunduğu süreçte hemen hemen aynı tarihlerde, BM Dünya liderlerine çağrı yaparak 19 Eylül 2022’de New York’ta liderleri ‘Eğitimde Dönüşüm Zirvesine davet ettiğini dile getiren Elmalı, bu davetin ‘Pandemi ile daha da artan eğitim sorunlarını tespit etmek, çözüm yollarını ortaya koymak, pandemide okula gidemeyen 1.6 milyar öğrencinin, hâlâ öğrenme kaybı ve travma yaşayan milyonlarca öğrencinin nasıl bir eğitim sürecine dahil edileceğini planlamak’ için ‘öğretmenler kriz zamanında öğrencilerini ve eğitimi desteklemek için imkansızı başardılar’ denilerek öğretmenin önemine vurgu yaptığını belirtti.

 

Elmalı, BM’nin yaptığı çağrıda eğitimde dönüşüm için bağlı kalınması gereken 5 temel ilkeyi şöyle açıkladı:

 

“1) Nitelikli kamusal eğitime yatırımı artırın.

2) Çalışanların Haklarını ve İnsana yakışır Çalışma koşullarını güvence altına

alın.

3) Nitelikli Öğretmen eğitimine ve mesleki gelişimine yatırım yapın.

4) Öğretmenlere Güven ve Saygı duyun.

5) Sosyal diyalog aracılığıyla Öğretmen Sendikalarını politika üretmeye dahil

edin.”

 

Elmalı ayrıca, mücadelelerinin sendika çatısı altında örgütlü yapıda devam edeceğini, hareket ve eylem planlarını yönetim kurulunun alacağı kararlar çerçevesinde ortaya koyacaklarını ve okullara ileteceklerini kaydetti.

Diğer Haberler