GenelKıbrısManşetSağlıkSiyaset

KTTB: Vaka sayıları ile günlük acil durum hastanesine başvuran hasta sayısı birbiriyle eşleşmemektedir 

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği yaptığı basın açıklamasında, dün evde takip edilen iki covid-19 hastasının yaşamının yitirmesini üzülerek öğrendiklerini belirtirken, düzenli bir sistem kurulmadığı sürece evde takip sisteminde yaşanan yetersizliklerini devam edeceğini bildirdi. 

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği yaptığı basın açıklamasında, dün evde takip edilen iki covid-19 hastasının yaşamının yitirmesini üzülerek öğrendiklerini belirtirken, düzenli bir sistem kurulmadığı sürece evde takip sisteminde yaşanan yetersizliklerini devam edeceğini bildirdi. 

KTTB, evde takip sisteminin sürdürülebilir olması için insan iş gücünün artırılması ve fiyasyon ekibinin güçlendirilmesi gerektiğini vurgularken, vaka sayılarında kontrolsüz yaşanan son günlerde tedbirlerin ve denetimlerin artırılmasının hayati önem taşıdığını belirtti. 

Tabipler Birliği, açıklanan vaka sayıları ile günlük Acil Durum Pandemi Hastanesi’ne başvuran hasta sayısının birbiriyle eşleşmediğini iddia ederken, bu durumun Covid-19 vaka sayılarının şeffaf bir şekilde açıklanmadığını düşündürdüğünü bildirdi. 

Tabipler Birliği açıklamasında Sağlık Bakanlığı’na sorular yönelterek, günlük olarak yapılan testlerde pozitif olarak saptanan vakaların tamamının değil sadece semptomatik ve risk grubunda olanların açıklandığının doğruluğunu sorgularken, ülkenin covid-19 renk koduna göre yüksek riskli aktivitelerde önlem ve gerektiğinde kısıtlamaların uygulanması gerekmediğinin sorusuna cevap talep etti. 

Açıklamanın devamında mevcut durumda hastane ve yoğun bakım servisinde yatak doluluk oranlarının giderek arttığını belirten Tabipler Birliği, Acil Durum Hastanesi’nin artan kontrolsüz vaka sayıları nedeniyle dolmasına ramak kaldığını, Acil Durum Hastanesi’nin yatak kapasitesi dolma tehdidine yaklaşırken, belirlenmiş bir yol haritamız var mıdır? Sorusunu yöneltti. 

Birlik, uygun denetim ve tedbirlerin uygulanmaması halinde, kontrolsüzce artmaya devam eden vaka sayılarının, kış aylarının yaklaşmasıyla beraber, yaşadığımız pandemi koşullarının daha da ağırlaşacağına dikkat çekerken, “Pandeminin yükünü ve vaka artışını hiçbir denetim, kontrol yapmadan sadece halka yüklemek çare değildir, bu şekilde pandemi yönetimi olamaz.” ifadelerini kullandı. 

Yüz yüze eğitime geçilmesi planlanırken, eğitimin devamlılığı, güvenli ve sağlıklı şekilde sürdürülebilir olması için Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin eğitimle ilgili aldığı kararların uygulanması ve etkin şekilde denetlenmesinin elzem olduğunu kaydeden Tabipler Birliği, kararların uygulanmaması ve etkin denetleme yapılmaması takdirde yüz yüze eğitimin sürdürebilir olamayacağının aşikâr olduğunu belirtti. 

Tabipler Birliği, tüm bu gerekçelerle, KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan alınması gereken tedbirleri düzenlemesini, alınan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararlarını uygulanma ve denetleme sorumluluğunu almasını, covid-19 vakalarının şeffaf bir şekilde açıklanmasını toplum sağlığı adına talep etti. 

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’nden yapılan basın açıklamasının tamamı şu şekilde: 

“Sistemsizlik ile Pandemi Yönetimi Sağlanamaz 

Ülkemizde COVİD-19 pandemisinin geldiği son durum ciddiyetini giderek artırmaktadır. Üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız ki dün evde takip edilen 2 COVID-19 hastası yaşamını yitirmiştir. Evde takip sisteminde yaşanan yetersizlikler düzenli bir sistem kurulmadığı sürece devam edecektir. Evde takip sisteminin sürdürülebilir olması için insan iş gücünün artırılması ve filyasyon ekibinin güçlendirilmesi gerekmektedir. 

Vaka sayılarında kontrolsüz artış yaşanan son günlerde ülkemizdeki tedbirlerin ve denetimlerin artırılması hayati önem taşımaktadır. Açıklanan vaka sayıları ile günlük acil durum hastanesine başvuran hasta sayısı birbiriyle eşleşmemektedir. Bu durum COVİD-19 vaka sayılarının şeffaf bir şekilde açıklanmadığını düşündürmektedir.  

ŞİMDİ SORUYORUZ; 

*KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından günlük olarak yapılan testlerde pozitif olarak saptanan vakaların tamamının değil sadece semptomatik ve risk grubunda olanların açıklandığı doğru mudur? 

*Ülkenin COVID-19 renk koduna göre bazı yüksek riskli aktivitelerde önlem ve gerektiğinde kısıtlamaların uygulanması gerekmiyor mu? 

*Mevcut durumda hastane ve yoğun bakım yatak doluluk oranları giderek artmaktadır. Acil Durum Hastanesi’nin (ADH) artan kontrolsüz vaka sayıları nedeniyle dolmasına ramak kalmıştır. ADH yatak kapasitesi dolma tehdidine yaklaşmışken belirlenmiş bir yol haritamız var mıdır? 

**Vaka sayıları kontrolsüzce artmaya devam ederken, uygun denetim ve tedbirlerin uygulanmaması halinde, kış aylarının da yaklaşmasıyla birlikte, yaşadığımız pandemi koşulları daha da ağırlaşacaktır. Pandeminin yükünü ve vaka artışını hiçbir denetim, kontrol yapmadan sadece halka yüklemek çare değildir, bu şekilde pandemi yönetimi olamaz.  Yüz yüze eğitime geçilmesi planlanmaktayken, eğitimin devamlılığı, güvenli ve sağlıklı şekilde sürdürülebilir olması için BHUK’nin eğitimle ilgili aldığı kararların uygulanması ve etkin şekilde denetlenmesi elzemdir, yoksa yüz yüze eğitimin sürdürülebilir olmayacağı aşikardır. 

Tüm bu gerekçelerle, KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan alınması gereken tedbirleri düzenlemesini, alınan BHÜK kararlarının denetlenmesinin ve uygulanmasının sorumluluğunu almasını ve COVID-19 pozitif vakalarının şeffaf bir şekilde açıklanmasını toplum sağlığı adına talep ederiz. 

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu” 

Diğer Haberler