EğitimGenelKıbrısManşet

LAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çek Cumhuriyeti’nin Başkenti Prag’da KKTC’yi temsil etti

Her yıl Avrupanın bir başkentinde düzenlenen ve bu yılda Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’da 14-17 Eylül 2023 tarihleri arasında 17th European Association of Clinical Anatomy (EACA) ve 14th International Symposium of Clinical and Applied Anatomy (ISCAA) işbirliği ile gerçekleşen ve Avrupa Sürekli Tıp Eğitimi Akreditasyon Konseyi (EACCME®) tarafından 17 CME kredisi ile akredite edilen, Uluslararası Klinik Anatomi Kongresi’nde LAÜ temsil edildi.

Kongreye Kıbrıs’tan katılan tek üniversite olan Lefke Avrupa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Musa Muhtaroğlu’nun katılımlarıyla temsil edildi.

Muhtaroğlu kongrede, “Kuzey Kıbrıs’ta İzole Pons Enfarktüsünün Sıklığı ve Anatomik Paternleri” (The Incidence And Anatomic Pattern Of Isolated Pons Infarct in Northern Cyprus: A Single-Centered Retrospective Study) isimli sözlü çalışmasını ve “İpsilateral İnternal Karotid Arter Sakküler Anevrizmada Akış Yönlendirici Stent Yerleştirilmesi Sonrası Hemifasyal Spazmın Başarılı Tedavisi Olgusu (A Successful Treatment of Hemifacial Spasm After Flow Diverter Stend Placement for Ipsilateral Internal Carotis Artery Sacculer Aneurysm: A Case Report) adlı çalışmayı ise poster sunumu olarak tebliğ etti.

Dünyanın birçok ülkesinden yüzlerce akademisyenin katıldığı kongrede, Lefke Avrupa Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nü temsil eden Muhtaroğlu, poster ve sözlü sunumu ile büyük takdir ve beğeni topladığını belirterek ayrıca kongre bildiri özetlerinin WoS’da taranan “Surgical and Radiological Anatomy” dergisinde de yayınlanacağını belirtti.

Diğer Haberler