KıbrısManşet

MMO Başkanı Yarkıner, Kıb-Tek’e yakıt ihale sürecini eleştirdi

Makine Mühendisleri Odası (MMO); Kıb-Tek’e fuel oil ihale sürecinin, iktidar ve Kıb-Tek’in el birliği ile ihale sistemini kuralsız hale getirerek sonuçlandırıldığını, iddia etti.

Makine Mühendisleri Odası (MMO); Kıb-Tek’e fuel oil ihale sürecinin, iktidar ve Kıb-Tek’in el birliği ile ihale sistemini kuralsız hale getirerek sonuçlandırıldığını, iddia etti.

MMO Başkanı Ayer Yarkıner, ihalenin Başbakan’ın vicdani değerlendirmesine istinaden iptal edilmesinin geçerli bir neden olmadığını, kaydetti.

Yarkıner, “İdare, vicdan bahane ederek yasalara uymazlık yapamaz. İhale yasal mevzuatı uygulansaydı kamu yararına vicdanları da rahatsız etmeyecek bir karar alınacaktı. Bu ihale söylenmese de: etik ve yasal olmayan bir kararın muhtemelen mahkemeden geri döneceği için iptal edilmiştir.” İddiasında bulundu.

“Kıb-Tek’in kurulu gücünün hizmete elverişli olması ve bugüne kadar ihtiyaç duyulan enerjiyi üretip tüketiciye ulaştırması Kıb-Tek yönetiminden sorumlu olanların idari/teknik zafiyetleri (şaibeleri) nedeniyle üretim yapamayacak duruma gelmiştir” diyen Yarkıner’ın sıraladığı, şaibeli yönetim faaliyetleri iddialarından bazıları şöyle:

“Kıb-Tek 2000 yılından itibaren ilkeli yönetilmemektedir. Elektrik enerji üretimi ile ilgili geçerli hiçbir ihtiyaç yokken AKSA ile anlaşma yapılma sürecine girilmiştir, Bu süreçte; Kıb-Tek ihale dokümanları; bilim ve teknik kriterler içermeden, denetim ve kontrol kriterleri esas olmadan hazırlanmıştır,

Israrla evsafına uygun olmayan yakıt tedarik edilmiştir ve makinaların yakıt donanımları ve ana milleri hasara uğratılmıştır, Bu nedenledir ki, 2020 yılında başlatılan KIB-TEK Meclis soruşturması tamamlanmamıştır.

İktidarın zafiyeti ve şaibeli usuller nedeniyledir ki; 3 kez fuel oil ihalesi art arda iptal ediliyor ve bunun yerine 2-4 misli yüksek maliyetle ticari ‘etik’ ilkelere uymayan bir firmadan akaryakıtın direkt tedarikine devam ediliyor.

 

Ülkemizin enerji ihtiyacının karşılanmasında çevre dostu üretim tekniğini, akıllı şebeke sistemini savunmak yerine, başta doğal gazda olmak üzere dışa bağımlı üretim sistemlerinde ısrar ediyorlar.

KIB-TEK enerji üretim tesislerinin ihtiyaç duyduğu yakıt ve bakım, onarım iyileştirme faaliyetleri ile ilgili ihaleler YGK veya BK kararları ile yapılmaktadır, parası da garanti belgesi alınmadan ödenmektedir ve yapılan lojistik faaliyetin amacına ulaşmadığında kesinti yapılamamaktadır.”

 

Yarkıner, sürecin; siyasi iktidar ve Kıb-Tek ile ilgililerin sorunu çözme kabiliyetinde olmadığını savunarak, ”Biz KTMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak, Kıb-Tek’in örnek seviyede, dışa bağımlı olmadan enerji üretimi ve depolanması için teknik şartname konusunda her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu kamuoyuna buradan açıklıyoruz.” dedi.

Diğer Haberler