EğitimKıbrısManşetSiyasetToplum

Önce YÖDAK akabinde üniversiteler ele alınmalıdır

Bilimsel aklın seçiciliği ve öncülüğünde üniversitelerin imajını ve varlıklarını sorgulatan tabela üniversitelerinin ayıklanıp elenmesi farz oldu

Yaşanan süreç elbette hoş değil. Ve fakat bütün  üniversiteleri aynı kefeye koymak da doğru değil. Bilimsel aklın seçiciliği ve öncülüğünde üniversitelerin imajını ve varlıklarını sorgulatan tabela üniversitelerinin ayıklanıp elenmesi farz oldu. Lakin ondan önce YÖDAK’ı yeniden yapılandırılması ve güçlendirilmesi gerekiyor…

Bunun için de öncelikle YÖDAK ele alınmalı.. Malum YÖDAK’ta uzun bir süreden beri sorunlar yaşanıyor, bu yaşanan sorunların temelinde ise ahlaki ve etik değerlerin siyasi irade eliyle itibarsızlaştırıldığı gerçeğini görmezden gelemeyiz. Dolayısıyla böylesi bir YÖDAK’ın üniversiteler üzerinde denetleme yapması ve kurumsal güven vermesi mümkün değildir. Tabiatıyla işe buradan başlamanın doğru sonuçlar ortaya çıkaracağını söylemek mümkün. Şimdi gelin hafızalarımızı yoklayıp konuyu biraz daha açalım. Mutlaka hatırlayacaksınız bundan bir müddet önce  bir YÖDAK üyesinin sahte diploması ile YÖDAK sarsılmıştı. Şimdilerde ise YÖDAK Başkanı mahkemede diplomasının sahte olup olmadığının ve veya  geçerli olup olmadığının mücadelesini veriyor. Ve bu bizim ülkemizde olağan mış gibi bir hava da ele alınıyor. Peki öyle mi?

Yani olağan mı bütün bu yaşananlar? Elbette değil. YÖDAK’ın bugün içinde bulunduğu bu durum en basit tanımıyla üniversiteleri denetleyebilecek ya da akredite edebilecek, ya da yön verebilecek durumda değil. YÖDAK Başkanının diplomasının  mahkemelik olduğu bir durum var ortada. Bu tabii ki hoş bir şey değil. Peki burada yapılması gereken ne?

En azından mahkeme süreci tamamlanıncaya kadar YÖDAK Başkanının o sorumluluğu askıya alınmalıdır, nitekim ahlaki ve etik değerler bunu gerektiriyor. Hoş yaşanan böylesi bir durumdan sonra Sayın Başkanın kendisi bunu talep etmeliydi.

Fakat görünen o ki bu durumdan ne kendisi rahatsız, ne de onu oraya atayanlar.

Haliyle böyle bir anlayış YÖDAK’ın güvenirliğini fazlasıyla sorgulatır nitekim de sorgulatıyor.

Diğer Haberler