KıbrısManşet

Öztürkler: Bilinçli meslek seçimi yapan kişi, ülkesine ve topluma daha yararlı işler yapacaktır

Ulusal Birlik Partisi Güzelyurt Milletvekili Ziya Öztürkler, “İleri Alanlar ve Meslek Seçimi” konulu güncel konuşma yaptı.

Ulusal Birlik Partisi Güzelyurt Milletvekili Ziya Öztürkler, Meclis Genel Kurulu’nda “İleri Alanlar ve Meslek Seçimi” konulu güncel konuşma yaptı.

Dünyada, hangi alanların “ileri alan” olduğu, gençlerin hangi alanlara yönlendirilmesi gerektiğiyle ilgili çalışmalar yapıldığını dile getiren Öztürkler, KKTC’de hangi alanların “ileri alan” olduğu yönünde ciddi bilimsel çalışmalar yapıldığını belirtti.

KKTC’de eğitim, turizm, sağlık, bilişim, tarım ve tarımsal sanayi, yeşil ve sürdürülebilir çevre alanlarının 2020-2030 arasında ileri alan olarak tespit edildiğini belirten Öztürkler, bu konuda sağlam planlamalar yapılması gerektiğini anlattı.

Öğrenci istatistikleri hakkında bilgi veren Öztürkler, ülkedeki üniversiteleşme oranının yüzde 60’dan fazla olduğunu belirtti.

Bunun doğru bir yapı olmadığını dile getiren Öztürkler, üniversite yanında teknik eleman yetiştiren programlara da destek vermek gerektiğini anlattı.

Lisans ve yüksek lisans yapacak öğrencilerin ihtiyaç olan alanlara yönlendirilmesinin gerekliliğine işaret eden Öztürkler, bu konudaki çalışmalara sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Öztürkler’in Meclis Genel Kurulu’ndaki konuşmasının tamamı:

Doğru meslek, başarılı bir gelecek!
Meslek seçimi kararı, insanın yaşamı boyunca vereceği en önemli kararlardan biridir. Kişi yaptığı seçimle tüm yaşantısına şekil vereceği gibi yaşayacağı çevreyi ve ilişkide bulunacağı insanları da seçmiş olacaktır. Bu anlamda insanın yaşam biçiminin de seçimi olarak ifade edilebilecek meslek seçimi, insan hayatının önemli bir dönüm noktasıdır. Bireyin mesleğine yönelik doğru bir karar alması, yaşamında mutlu ve başarılı olabilmesine katkı koyacaktır.
Meslek seçiminin bilinçli yapılması hem birey hem de ülke geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Bu gün ülkemizde işsizlik oranı İstatistik Kurumu tarafından %7,8, genç nüfustaki işsizlik de oranı da % 21,4 olarak açıklandı. Genç nüfustaki işsizlik oranı önemlidir. Bu oranı düşürmek için bazı çalışmalar yapılmıştır ve yapılmaya devam edilmelidir.
Yapılan çalışmaların en önemlilerinden biri ‘İleri Alan Çalışması’dır. Görev yaptığım dönemde MEM YÖDİD tarafından, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve sektörlerden paydaşların katılımıyla gerçekleştirilen çalışmayla; ülkemizde sektörlerin ihtiyaç alanlarını belirleyerek, hem günümüzde hem de yakın gelecekte üniversitede bölüm tercihi yapacak gençlere rehberlik etmek amaçlanmıştır.
Bu çalışmada belirlenen alanlar gençlerimize yol gösterici niteliktedir. Örneğin; ülkemizde hukukçu sayısı çokken Deniz Hukuku, Bilişim Hukuku, Avrupa Hukuku gibi alanlarda ihtiyaç vardır. Ya da Eczacılık alanında eğitim almış gencimiz çokken, Farmakoloji, Toksikolojide eksikliğimiz vardır. Ayrıca mesleki teknik eğitimin desteklenmesi önemlidir. Adamızda Enerji Mühendisi sayısı fazla iken, Enerji Teknikeri ihtiyacını karşılamak da mesleki teknik eğitimin güçlendirilmesi ile olacaktır. Ülkemizdeki ihtiyaç alanlarını dikkate alarak gençlerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirme yapmak mühimdir. Hem iş bulacakları hem de mutlu olacakları meslekleri tercih etmelidir gençler.
Gencin doğru meslek seçimi devlete ve topluma hizmet açısından olumlu yansıyacak, yaptığı doğru seçimle mutlu, başarılı bir birey ve iş sahibi olacaktır. Bilinçli meslek seçimi yapan ve işini severek gerçekleştiren kişi, ülkesine ve topluma daha yararlı işler yapacaktır

Diğer Haberler