GenelKıbrısManşet

Sayıştay (Değişiklik) Yasası yürürlükte

Sayıştay (Değişiklik) Yasası, 18 Mayıs tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yasa ile “Sayıştayın Görevleri; “Hesapların Sayıştaya Sunulması”; “Hesapların Niteliği”; “Hesapların İncelenmesi”; “Denetim Kapsamındaki İdarelerin Yetkili ve Görevlilerinin Sorumlulukları”nın yanı sıra “Başkan ve Üyelerin Emekliye Ayrılma Yaşı” da düzenlendi.

Buna göre, Sayıştay Başkanı ve üyelerinin mecburi emeklilik yaşı, kendileri istemedikçe, Yüksek Mahkeme Yargıçları ile aynı oldu. Ancak rüşvet, hırsızlık, sahtekarlık, dolandırıcılık, görevi kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı bir suçtan dolayı kesin hüküm giymiş olan Sayıştay Başkan ve üyelerinin görevleri kendiliğinden sona erer ve Yüksek Adliye Kurulu tarafından gerekli işlemler yapılır. Görevini sağlık bakımından yerine getiremeyeceği tam teşekküllü resmi Sağlık Kurulu raporuyla kesin olarak anlaşılanların da görevleri sona erer ve Yüksek Adliye Kurulunca gerekli işlemleri yapılarak Cumhuriyet Meclisine bilgi verilir.

Diğer Haberler