ManşetToplumTürkiye

Türkiye’de vergisiz telefon alan öğrenci iki yıl telefonu satamayacak

Türkiye’de üniversite öğrencilerine verilecek telefon ve bilgisayar desteği kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Nihai satış fiyatı 9 bin 500 TL’yi aşmayan telefon ile bilgisayarlar kapsama alınırken, destek tutarı 5500 TL olarak belirlendi. Telefonu alan öğrencinin iki yıl boyunca cihazı kullanma koşulu da var…

Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz ve İnternet Desteği Verilmesine İlişkin Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararda üniversite öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği verilmesine ilişkin usul ve esaslar yer aldı.

Kararda, satın alma tarihi itibariyle 26 yaşından gün almamış olan, açık öğretim öğrencileri hariç, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yükseköğretim öğrencilerinin her birine, bir defaya mahsus olmak üzere teknolojik cihaz desteği ve 1 yıllık internet desteği sağlanacağı belirtildi.

Desteğin, nihai satış fiyatı 9 bin 500 TL’yi aşmayan cep telefonu ile bilgisayarların elektrik ortamda düzenlenen faturayla yapılan satın alımlarında kullanılabileceği aktarıldı.

İKİNCİ EL TELEFON KAPSAM DIŞI
İkinci el cihaz satın alımlarının destek kapsamı dışında olduğu aktarılırken, her öğrencinin bir defaya mahsus olmak üzere kullanabileceği destek tutarının toplamının en fazla 5 bin 500 TL olduğu ifade edildi.

Kararda, “Söz konusu öğrenciler için sağlanacak internet desteği, bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca ücretsiz aylık en fazla 10 GB olacak şekilde yıllık 120 GB’dir. Bu destek, ilgili öğrenci adına kayıtlı bir hatla kullanılır” denildi.

İKİ YIL KULLANIM ZORUNLULUĞU
Diğer yandan mobil telefonu destekten yararlanarak alan öğrenciler, satın alma tarihinden itibaren en az iki tam yıl süre ile sadece kendi kullanabilecek ve telefonu başkasına devredemeyecek.

USULSÜZLÜK TESPİT EDİLİRSE NE OLUR?
Verilen desteğin kötüye kullanımı halinde (usulsüz kullanım veya şartların ihlali vb.) yararlanılan destek tutarı, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51’nci maddesinde belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak faizle birlikte destekten yararlanandan geri alınacak.

Diğer Haberler