GenelKıbrısManşet

Ülkesel Fizik Plan’a dikkat!

Şehir Plancıları Odası ülkede kaosa dönüşen belediyelerin birleştirilmesi planı konusunda uyarılarda bulundu

Şehir Plancıları Odası ülkede kaosa dönüşen belediyelerin birleştirilmesi planı konusunda uyarılarda bulundu

UBP-DP-YDP hükümetinin büyük tepki toplayan belediye hamlesine ŞPO’dan yazılı açıklama geldi

BELEDİYELERİN MEKÂNSAL ÖRGÜTLENMESİ ÖNEMLİ… Şehir Plancıları Odası, birçok vatandaş, belediye ve siyasi parti tarafından tepkiyle karşılaşan “Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı” konusundaki görüşlerini, “KKTC Meclis Başkanlığı, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin Dikkatine” başlıklı yazıyla duyurdu. Yerel yönetimlerin günümüzde etkinlik ve verimliliklerinin arttırılması, sürdürülebilir bir yapıya kavuşmaları için belediyelere ilişkin düzenlemeler yapılmasının elzem olduğuna işaret etti. Yazıda, “Ancak söz konusu düzenlemelerde dikkatle üzerinde durulması gereken iki konu bulunmaktadır. Bunlardan ilki, mali, idari ve denetim konularını içeren belediyelerin örgütsel yapısı ve ikincisi, Odamızı da yakından ilgilendiren belediyelerin mekânsal örgütlenmesi konusudur” denildi.

ÜLKESEL FİZİK PLAN DİKKATE ALINMALI… ŞTO, belediyelerin birleştirilmesine ilişkin tasarı hazırlanırken, 2015’te onaylanan Ülkesel Fizik Planın (ÜFP) dikkate alınması gerektiğine işaret ederken, bunun daha sağlıklı kararlar açısından önemli olduğunu belirtti. Açıklamaya şöyle devam edildi: ÜFP, ülkesel, bölgesel ve yerleşimler düzeyinde birçok alanda mekânsal strateji ve politikalar ve bunların uygulamasına yönelik düzenlemeleri, uygulama eylem planını ve öncelikli alanlara yönelik mali programı içermektedir. Tüm sektörlerin yeni politikalar oluşturma veya mevcutları geliştirmeleri için bir temel oluşturmaktadır. ÜFP’nin içerdiği kapsamlı bilgilerin dikkate alınması önemlidir. Bu nedenle, önerilen değişiklik yasa tasarılarında, belediyelere ilişkin yapılacak düzenlemelerde ÜFP’nin önerdiği mekânsal stratejik kararlar temel oluşturmalıdır.”

ÜFP’DE YERLEŞİMLER HİYERARŞİSİ OLUŞTURULDU…

* Tüm yerleşimler nüfus büyüklükleri, sosyal ve teknik altyapı hizmetleri, ekonomik ve idari yapıları, rolleri, işlevleri, gelişmişlik düzeyleri ve etki hizmet/pazar alanlarının (hinterlant) genişliğine göre 5 farklı kademede sınıflandırıldı.

* Bu yerleşimler, nüfus büyüklükleri, gelecekte yüklenecekleri roller ve bu rollerine uygun işlevlerine ve hizmet alanlarına göre, “Ana Gelişme Merkezi Olan ve Yeni Roller Belirlenmiş Yerleşimler” ve “bu yerleşimlerin dışında kalanlar” olmak üzere farklı strateji ve politika izlenecek 2 ana gruba ayrıldı.

* ÜFP’nın öngördüğü İmar Planı alanları da yerleşim kademelenmesi, rolleri ve etki alanları dikkate alınarak belirlendi.

* Belediye sayıları belirlenirken nüfus büyüklüklerinin yanında alansal büyüklüklerin de sağlanacak hizmet kalitesi ve yaratacağı mali, idari ve denetim yükü açısından önemle dikkate alınmalı.

* “Kamu Reformu” yapılmadan belediyelerin iyileştirilmesinin mümkün olmayacağı inancındayız.

 

Diğer Haberler