GenelKıbrısManşet

2023 yılında takasa giden 1 milyon 375 bin çekin 35 bin 786’sı ödenemedi

Hesaplarda karşılığı olmayan çeklerin %54’ünü tüzel kişiler (şirketler), %46’sını özel kişiler kesti
Karşılıksız çeklerin, toplam çek sayısına oranının sadece %2.6 düzeyinde olduğu hesaplandı
ÖZEL HABER
1,3 MİLYON ÇEKİN 36 BİNİ KARŞILIKSIZ… KKTC Merkez Bankası verilerine göre, 2023 yılında
bankalararası takas odasına 1 milyon 375 bin 579 adet çek giderken, bu çeklerin üzerinde yazılı olan toplam tutar
70 milyar 996 milyon 586 bin TL olarak kayıtlara geçti. Veriler, takasa giden çeklerin 35 bin 786 adedinin,
“karşılıksız olduğu gerekçesiyle” geri döndüğünü gösteriyor. Geri dönüp sahibine iade edilen çeklerde yazılı
toplam tutar ise 865 milyon 572 bin TL düzeyinde. Yapılan hesaplamalara göre karşılıksız çek adedinin toplam
çek adedine oranı %2.6; çeklerdeki toplam miktara oranı da %1.2 seviyesinde.
ÖZEL KİŞİLERİN PAYI ARTTI… Merkez Bankası’nın 4’ncü Çeyrek raporundaki veriler, karşılıksız çeklerin
%54.9’unun tüzel kişilere (şirket/kurum vs.), %45.9’unun ise özel kişilere ait olduğunu gösteriyor. Özel kişilerin
%33’lerde olan payının %45’lere çıkması, vatandaşın ödeme güçlüğünün arttığını gösteriyor. Tüzel kişilere ait
19 bin 349 adet, özel kişilere ait 16 bin 437 adet çek karşılıksız olduğu için kesen kişiye iade edildi. Karşılıksız
çeklerde yazılı toplam para miktarının %57.2’sinin (495 milyon TL) tüzel kişilerin; %42.8’inin ise (370,5 milyon
TL) özel kişilerin çeklerinde yazılı olduğu hesaplandı.
ÇEKLERİN %92’Sİ TÜRK LİRASI… Türk Lirası cinsinden çek kullanımının %92.3 ağırlığa sahip olduğu
hesaplandı. 12 aylık sürede kesilen çeklerin 1 milyon 270 bini TL cinsinden; yaklaşık 105 bini de dolar, Euro ve
sterlin cinsinden oldu. 70,9 milyarlık toplam çek tutarının 69,4 milyarlık kısmını TL çekler; 1,5 milyarlık kısmını
ise yabancı paralar oluşturdu. Karşılıksız çeklerde de TL cinsinden kesilen çekler %91.2’lik çok büyük bir paya
sahip. Sterlin çeklerin payı %5.3; dolar çeklerin payı %3.3 ve Euro çeklerin payı da %1.9 düzeyinde.

Diğer Haberler