GenelKıbrısManşet

ARUCAD ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ile bilimsel, sanatsal, sosyal, araştırma
ve kültürel alanlarda işbirliği yapılmasını amaçlayan bir protokol
imzaladı. Bu önemli işbirliği, her iki üniversitenin akademik ve kültürel
faaliyetlerine katkı sağlamayı hedefliyor.
Protokol kapsamında, ARUCAD Tasarım Fakültesi’ne bağlı Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı
Bölümü ve ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’ne bağlı Peyzaj Mimarlığı Bölümü arasındaki
işbirliğine odaklanılacak. Bilimsel ortak çalışmalar, sempozyum, kongre, panel ve çalıştay gibi
bilimsel toplantılar ile sergi ve uygulamalar (tasarımlar, alan çalışmaları ve destinasyonlar) için yıllık
ve dönemlik etkinlikler yapılması planlanıyor. Bu araştırmalar ve etkinlikler, her iki üniversitenin
öğrencileri ve akademisyenleri için yeni projelerin ve yaratıcı fikirlerin ortaya çıkmasına olanak
tanıyacak.

Diğer Haberler