KıbrısManşetSiyaset

CTP’den gerekçeli açıklama: Görüşlerimizi ortaya koyma imkanımız olmayacaktı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP)  Parti Meclisi’nin aldığı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşma yapacağı Meclis Genel Kurul oturumuna katılmama kararının gerekçelerini açıkladı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP)  Parti Meclisi’nin aldığı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşma yapacağı Meclis Genel Kurul oturumuna katılmama kararının gerekçelerini açıkladı.

Konuyla ilgili CTP’den yapılan yazılı açıklamada “Görüş alış verişinin ve diyaloğun olmadığı ortamda, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC ziyareti çerçevesinde KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde gerçekleştirilecek olan toplantıda, teamüller ve usul gereği ana muhalefet partisinin herhangi bir söz hakkının olmayacağı ve yapılacak konuşma çerçevesinde CTP’nin katılmadığı görüşler konusunda farklı görüşlerini ortaya koyma olanağının da doğal olarak bulunmayacağı göz önünde bulundurularak, CTP Parti Meclisi bu toplantıya katılmama kararı almıştır” denildi.

Açıklamaya göre, CTP Parti Meclisi son siyasal gelişmeler ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Temmuz etkinlikleri çerçevesinde ülkeye yapacağı ziyaretle ilgili değerlendirme yaparak bazı tespit ve kararlar üretti.

“KIBRIS TÜRK HALKININ ADADAKİ TARİHSEL VARLIĞININ VE UZUN SOLUKLU VAROLUŞ MÜCADELESİNİN TEMELİNDE ‘ÖZNE OLMAK’ VAR”

Kıbrıs Türk halkının adadaki tarihsel varlığının ve verdiği uzun soluklu varoluş mücadelesinin temelinde ‘özne olmak’ olduğu kaydedilen açıklama şu ifadelerle sürdü:

“Bugün verilen kendi ayakları üzerinde durma ve ülkeyi kendi yasama, yürütüme, yargı organlarımızın kararları doğrultusunda yönetme kararlılığı da, BMGK kararları çerçevesinde kurulacak bir federasyonda ‘siyasi eşitlik’ ilkesinin olmazsa olmaz nitelikte kabul edilmesi de Kıbrıslı Türkleri ‘özne’ kılma tarihsel sorumluluğunun doğrudan sonuçlarıdır.

Kıbrıs Türk halkı ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki tarihsel, kültürel ve hukuki bağlar son derece önemlidir. İlişkilerin kurumsallaşarak, karşılıklı, saygı, sevgi, yarar çerçevesinde şekillenmesi ve bu çerçevede güçlendirilmesi gerekir. Türkiye Cumhuriyeti devleti ve halkıyla dayanışma ve iş birliği Kıbrıslı Türkler için değerlidir ve Kıbrıs Türk halkı gibi CTP de bu konularda son derece hassastır”

“ÇOK UZUN SÜREDİR AĞIR BEDELLER ÖDENİYOR… TÜRKİYE KIBRISLI TÜRKLERE HER ALANDA DESTEK VERİYOR”

Kıbrıs sorunu kaynaklı ambargolar, izolasyonlar ve adadaki statüko nedeniyle Kıbrıs Türk halkının çok uzun bir süredir ağır bedeller ödediği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıslı Türklere her alanda destek verdiği dile getirilen açıklama şöyle sürdü:

“Tüm bu ve benzeri veriler ışığında Kıbrıslı Türkler ile Türkiye arasında ister çözümsüzlük ve izole edilmişlik koşullarında, isterse olası bir çözüm sonrasında karşılıklı sevgi, saygı ve eşitlik prensibine dayalı bir ilişkinin sürdürülmesi gereklidir.

CTP Parti Meclisi, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasındaki ilişki biçiminin doğru zeminden kaydığı ve bu şekliyle sürdürülebilir ve iki devlet ve iki halk arasındaki karşılıklı saygı, sevgi, iş birliği ve dayanışmanın yararına olmadığı görüşündedir”

“MÜDAHALELER KIBRISLI TÜRKLERİN KENDİLERİNİ BU ADADA ‘ÖZNE’ KILMA MÜCADELELERİ ÇERÇEVESİNDE KABUL EDİLEMEZ”

“Özellikle KKTC iç politikasına, demokrasisine ve yönetimine yönelik müdahaleler Kıbrıslı Türklerin kendilerini bu adada ‘özne’ kılma mücadeleleri çerçevesinde kabul edilemezdir” şeklinde süren açıklamada “Türkiye ile ilişkilerdeki bu durum, Kıbrıslı Türklerin toplumlar arası müzakere masasında ve bir parçası olmaya çalıştığı uluslararası camiada hakkı olan statü çerçevesinde değerlendirilmesine de yarar sağlamamaktadır” denildi.

1970 yılında kurulan CTP’nin, kurulduğu günden bu yana, Kıbrıs’ta, bölgede ve dünyada adil, sürdürülebilir, kalıcı bir barış ve iş birliği ortamı için mücadele verdiği kaydedilen açıklama şöyle sürdü:
“Annan Planı sürecinde ve sonrasında CTP’li hükümetler ve Cumhurbaşkanı, dönemin Türkiye iktidarıyla Kıbrıs’ta federal bir çözüm hedefinde birlikte hareket etmiş, gerek Kıbrıslı Türkler, gerekse Türkiye Cumhuriyeti bakımından önemli siyasal ve ekonomik kazanımlar ve ilerlemeler elde edilmiştir.

CTP’nin Kıbrıs sorunu ve Kıbrıs Türk halkını Avrupa içerisinde, uluslararası toplumla ve uluslararası hukukla buluşturma kararlılığı bugün de devam etmektedir. CTP, bu vizyon ve kararlılığın Kıbrıs Türk halkı kadar Türkiye halkının ve bölge halklarının da çıkarına olduğu görüşündedir.

CTP, çözümsüzlüğün çözüm, statükonun sürdürülebilir ve Kıbrıs Türk halkının yararına olduğuna hiçbir zaman inanmamıştır. Kıbrıs Türk halkının uluslararası toplum ve uluslararası hukukla buluşturulması, kendi kültürü ve kimliğiyle, dünya halklarının eşit bir üyesi olarak kabul ettirilmesi mücadelesine her koşulda devam edecektir.”

“GELİŞMELERİN İKİ ÜLKE VE İKİ HALK ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRMEYECEĞİ AÇIK”

“Son dönemde seçimler, yönetsel hatta yargısal kararlar ve son olarak KKTC yurttaşlarının Türkiye Cumhuriyeti’ne girişi konularında yaşanan gelişmelerin iki ülke ve iki halk arasındaki ilişkileri güçlendirmeyeceği ve geliştirmeyeceği açıktır” ifadesiyle devam eden açıklamada, CTP’nin, yaşanan sorunların karşılıklı iyi niyet, saygı, anlayış ve diyalogla aşılması gerektiğine ve aşılabileceğine yürekten inandığı dile getirildi.

CTP’nin bu yönde her zaman yoğun çaba gösterdiği ve göstermeye devam edeceği dile getirilen açıklama şu şekilde sürdü:
“Bununla birlikte, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin öncesinden bu yana Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle diyalog ortamı CTP’nin arzu ettiği düzeyde olmamıştır. CTP ana muhalefet partisidir ve ana muhalefet partisinin KKTC protokolü içerisinde önemli bir yeri vardır. Teamül, istisnalar saklı kalmak kaydıyla, Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin özellikle adayı ziyaretlerinde ana muhalefet partisiyle ve çoğu zaman diğer muhalefet partileriyle de görüşme yapmasıdır.

Bu teamülün sağladığı önemli yarar, belli konularda fikir ayrılıkları olsa dahi, Kıbrıs Türk siyasi partileriyle, özellikle de protokolde önemli bir yere sahip olan ana muhalefet partisiyle Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri arasında karşılıklı görüş alışverişinin ve diyaloğun aralıksız devam etmesidir. Unutmamak gerekir ki bu teamüle ve sağladığı yarara duyulan ihtiyaç, özellikle bugün, Meclis’i açmaktan ve kapamaktan aciz, gerçekleştirdiği anayasa ihlalleri dolayısıyla meşruiyetini yitirmiş bir hükumetin görevde olduğu ortamda azalmamış, aksine artmıştır.”

“MUHALEFETLE GÖRÜŞME YAPILMIYOR”

Başta Kıbrıs sorununun çözümü, Maraş açılımı, Kıbrıs Türk halkının özne olması, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma gibi konularda CTP’nin, Türkiye Cumhuriyeti’nin bazı yetkili makamlarının açıklamalarından, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan ve iktidardaki siyasi partilerden farklı görüşleri olduğu kaydedilen açıklamada; “Buna karşın, Cenevre görüşmeleri öncesinde Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sn. Çavuşoğlu’nun gerçekleştirdiği ziyarette Meclis’te temsil edilen tüm siyasi parti liderlerinin katıldığı toplantı hariç, Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin adaya yaptığı ziyaretlerde muhalefet partileriyle veya ana muhalefet partisiyle görüşme programı yapılmamış ve dolayısıyla karşılıklı görüş alış verişi ve diyalog mümkün olmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın gerçekleştireceği ziyaretin programında da muhalefet partileriyle veya ana muhalefet partisiyle görüşme yer almamıştır” denildi.

“CTP’NİN FARKLI GÖRÜŞLERİNİ ORTAYA KOYMA OLANAĞININ BULUNMAYACAĞI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK KARAR ALINDI”

Açıklama şöyle sürdü:
“Bu görüş alış verişinin ve diyaloğun olmadığı ortamda, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC ziyareti çerçevesinde KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde gerçekleştirilecek olan toplantıda, teamüller ve usul gereği ana muhalefet partisinin herhangi bir söz hakkının olmayacağı ve yapılacak konuşma çerçevesinde CTP’nin katılmadığı görüşler konusunda farklı görüşlerini ortaya koyma olanağının da doğal olarak bulunmayacağı göz önünde bulundurularak, CTP Parti Meclisi bu toplantıya katılmama kararı almıştır.

Kıbrıs Türk halkının bağrından çıkan ve 51 yıllık geçmişe, deneyime ve birikime sahip olan CTP, Kıbrıslı Türklerin bu ada üzerinde özne olma, kendi ayakları üzerinde durma, sivilleşme ve demokratikleşme, uluslararası toplum içinde hak ettiği yeri alma ve kardeş Türkiye Cumhuriyeti halkı ile doğru zeminde iyi ilişkiler kurma konusunda her türlü çabayı göstermeye devam edecektir”

Açıklamanın sonunda CTP’nin, Kıbrıs Türk halkı ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin kurumsallaşarak, karşılıklı, saygı, sevgi, yarar çerçevesinde şekillenmesi ve bu çerçevede güçlendirilmesi, iş birliğinin ve dayanışmanın artırılarak devam etmesi gereğine inandığı ve karşılıklı görüş alışverişine ve diyaloga açık olmaya ve bu konuda üzerine düşeni yapmaya devam edeceği kaydedildi.

Diğer Haberler

Göz Atın
Kapalı