GenelKıbrısManşet

Dünya Bankası’nın “Büyük tersine dönüş” başlıklı son raporu açıklandı

Raporda, en yoksul 75 ülkenin yarısı ile en zengin ülkeler arasındaki giderek artan gelir farkı oluştuğuna dikkat
çekildi
IDA ülkelerinde her 4 kişiden 1’nin günde 2,15 doların altında bir gelirle yaşam mücadelesi verdiği bildirildi
UÇURUM GİDEREK BÜYÜYOR… Dünya Bankası, en yoksul 75 ülkenin yarısının, en zengin ekonomilerle
giderek büyüyen bir gelir farkıyla karşı karşıya olduğunu bildirdi. Banka, “Büyük Tersine Dönüş: Uluslararası
Kalkınma Birliği (IDA) Ülkelerinde Beklentiler, Riskler ve Politikalar” başlıklı raporunu yayımladı. IDA’dan
hibe ve sıfır ile düşük faizli kredi almaya uygun 75 ülkenin karşı karşıya olduğu fırsatlar ve risklerin
değerlendirildiği raporda, yüksek potansiyele rağmen 75 kırılgan ekonominin “tarihi tersine dönüş” ile karşı
karşıya olduğu aktarıldı. Raporda, bu ülkelerin yarısı ile en zengin ekonomiler arasındaki gelir farkının
açıldığına dikkat çekildi. Söz konusu ülkelerin mevcut potansiyellerine yönelik doğru yatırımlara ihtiyaç
duyduğu vurgulandı.

GÜNDE SADECE 2,15 DOLAR… Raporda, 2020-2024 yıllarında IDA ülkelerinin yarısında kişi başına düşen
ortalama gelirin zengin ekonomilere göre daha yavaş arttığı belirtildi. Üç IDA ülkesinden birinin, Kovid-19
salgını öncesindekinden daha fakir olduğu kaydedilen raporda, aşırı yoksulluk oranının dünyanın geri
kalanındaki ortalamanın 8 katından fazla olduğu aktarıldı. Raporda, IDA ülkelerinde her 4 kişiden 1’nin günde
2,15 doların altında bir gelirle yaşam mücadelesi verdiği bildirildi. Bu ülkelerde yaşayanların, açlık veya yetersiz
beslenmeyle karşı karşıya kalan insanların yüzde 90’ını oluşturduğu ifade edilen raporda, söz konusu ülkelerin
yarısının ya borç sıkıntısı içinde ya da yüksek risk altında olduğuna işaret edildi.

İDA ÜLKELERİ… Önemli miktarda uluslararası mali desteğe ihtiyaç duyan IDA ülkelerinin yarısından fazlası
(toplamda 39) Sahra Altı Afrika’da bulunuyor. Bunlardan 14’ü çoğunlukla küçük ada devletleri olmak üzere
Doğu Asya’da, 8’i ise Latin Amerika ve Karayipler’de yer alıyor. Güney Asya’da Hindistan dışındaki tüm
ülkelerin IDA ülkesi olduğu kaydediliyor. Bu ülkelerin 31’inde kişi başına düşen gelir yılda 1,315 doların altında
bulunuyor. Bunların 33’ünün kırılgan ve çatışmalardan etkilenen devletler olduğu belirtiliyor.

Diğer Haberler