ManşetSağlıkToplumYaşam

Erotomani

Erotomani hezeyanlı(sanrılı) bozukluklar grubunda değerlendirilen psikiyatrik bir rahatsızlıktır

Erotomani hezeyanlı(sanrılı) bozukluklar grubunda değerlendirilen psikiyatrik bir rahatsızlıktır. Erotomani, kişi genellikle kendisinden daha yüksek konumda ya da daha ulaşılması zor konumda olan bir kişinin kendisi ile aşk yaşadığı, ya da bir ilişki yaşadığı düşüncesi içerisinde olmaktadır

Halk arasında “Eros hastalığı” olarak bilinen “erotomani”, karşılıksız, takıntılı ve platonik aşk olarak bilinir ve kişinin birinin kendisine âşık olduğuna inandığı sanrılı bozukluktur. Bilindiği gibi “sanrı” yani hezeyan, gerçekte var olmayan şeyleri görmek, işitmek gibi dayanaksız algılamadır ve kişinin yaşadığı sosyokültürel ortamla uyumsuz, aksi ispat edilse bile inanmayı devam ettirdiği, mesleki kişilerarası ve sosyal anlamda işlevselliğini bozan her türlü düşünce ve inanıştır. Erotomanide kişinin sanrısı sistemli ve süreklidir. Âşık olarak kabul edilen “mağdur” genellikle ünlü ya da yüksek statü sahibi bir kişi olmakla birlikte diğer insanlar ya da tanıdık kişiler de olabilir.

Erotomani hastalığının ana belirtisi, kişinin kendisine derinden veya takıntılı bir şekilde aşık olduğuna dair yanlış inancıdır. Çoğu zaman diğer kişinin sevgisine dair hiçbir kanıt yoktur. Diğer yandan, aşık olunan o kişinin erotomani hastalığı yaşayan kişinin varlığından bile haberdar olmadığı durumlar mümkündür. Erotomani hastalığına sahip bir kişi, sürekli olarak diğer kişiden bahsediyorlardır. Ayrıca, birlikte olabilmeleri için bu kişiyle buluşmaya veya onunla iletişim kurmaya takıntılı oluyorlar.

Yaygın semptomlar şunları içerir: Kişiler aşık olunan kişiye sürekli olarak mektup, e-posta veya hediye göndermek o kişiye ısrarla ulaşmaya çalışmak Aşık oldukları kişinin haberler, televizyon şovları, filmler veya sosyal medyadaki bakışlar, jestler veya kodlanmış mesajlarla gizlice iletişim kurmaya çalıştığına ikna olmak O özel kişinin peşinden koştuğu, takip ettiği veya onlarla temasa geçmeye çalıştığı ayrıntılı ancak yanlış durumlar yaratmak Aşık olunan kişinin diğer “sevgililer” ile temas halinde olabileceği veya sadık olmayabileceği inancı nedeniyle kıskançlık hissi Aşık olunan kişiyi alenen taciz etmek bazen kanun yaptırımı tarafından kınama veya tutuklanma noktasına ulaşacak kadar.

Ünlü veya halk figürü ise diğer kişiyle ilgili takıntılı bir şekilde yayınlanan her şeyi takip etmek isteği, Aşık olunan kişi hakkında konuşmak veya onunla ilgili faaliyetler yapmak dışındaki faaliyetlere ilgisini kaybetmek, işlevini yitirmek, günlük işlerini bile yapmayacak hale gelmek. Erotomani, Kişilerde erotomani sendromunun birbirinden farklı ortaya çıkış sebepleri mevcut olsa da genellikle bu sendromun başlangıcı anidir ve kronik seyirlidir. Erotomani, birincil akıl hastalığı veya başka bir psikiyatrik hastalığın belirtisi olarak meydana gelebilmektedir. Ek olarak; erotomani sendromunda yer alan erotomanik sanrılar, bipolar bozukluk veya şizofreni gibi diğer zihinsel bozuklukların varlığından kaynaklı mevcuttur. Mevcut semptomlar, kişinin antidepresan kullanımıyla ilişkili olarak da ortaya çıkabilmektedir.

Ayrıca erotomaniye ait semptomlar, alkol kullanım bozukluğuyla birlikte de meydana çıkabilmektedir. Erotomani’nin ortaya çıkış nedenleriyle ilişkili olarak tedavi kişinin kendisine özgü olarak tasarlandığında en iyi sonuçları doğuracaktır. Psikoterapi süreci ile beraber kişiye uygun ilaçların tedaviye dahil edilmesi kişi açısından süreci etkin ve işlevsel kılacaktır. Tedaviye yönelik süreç içerisinde kişi var olan sanrılarından kurtulabilmektedir. Ek olarak erotomanin altında bipolar bozukluğunun varlığı söz konusu ise farklı bir tedavi sürecine başlanarak tedavi desteklenebilmektedir.

Diğer Haberler