GenelKıbrısManşetSağlık

HP: “Yakıttaki kükürt oranının arttırılması kasıtlı insan öldürmekten farksızdır”

Halkın Partisi (HP) Çevre Komitesi ve Enerji Komitesi, hükümetin açıkladığı yüzde 3,5 kükürtlü fuel oile geçiş için çalışma başlatılması kararına tepki gösterdi.

Partiden yapılan açıklamada, “Dünyada ve özellikle AB ülkelerinde, yakıt içerisindeki kükürt oranının halk sağlığını tehdit ettiği, vahim zararlara ve ciddi hastalıklara neden olduğu bilimsel çalışmalarla da kanıtlanmış ve bu sebeplerden ötürü katı limitler yasal zorunluluk haline getirilmişken, ülkemizde elektrik üretiminde kullanılacak olan yakıttaki kükürt oranını artırmaya yönelik çalışma yapılması halk sağlığı açısından büyük bir tehdit anlamına gelmektedir. Ülkemizde başta kanser hastalığı olmak üzere, astım, koah, kalp damar hastalıkları ve çocuklarda gelişim bozuklukları gibi ciddi hastalıklardaki artış ortadayken, insanlarımızın daha fazla emisyona maruz kalarak daha fazla zehirlenmesi sonucunu doğuracak bu yakıt değişikliği yaklaşımının derhal terk edilmesi gerekir” denildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

“Fuel oil yakıldığında ortaya çıkan emisyonlar yalnızca kükürt dioksitlerle sınırlı olmayıp, bahse konu yakıt değişikliği yapılması halinde de artış gösterecek olan tek emisyon kükürt dioksit olmayacaktır. Dolayısıyla her bir emisyon türü ve her bir santral bacası için ayrı ayrı Filtre Sistemleri kurulması gerekecek, buna ilaveten bahse konu filtrelerde kullanılmak üzere hammadde ithali ve filtreleme sonrasında ise ortaya çıkacak katı ve sıvı zehirli atıkların depolanmasını da içerecek, ciddi işletme yükü ve yüksek işletme maliyetleri beraberinde gelecektir. Tüm bunlar dikkate alındığında gerek kükürt oranı yüksek yakıt kullanımına karşı çıkmak, gerekse etkileri kısıtlı filtre uygulamaları ile halk sağlığı ve çevreye verilecek vahim tahribatların önüne geçmek için, fuel oil ile elektrik üretimine kıyasla çevresel etkileri çok daha düşük olan farklı yakıt ve üretim teknolojileri ile elektrik üretimine geçişi zorlamak üzere tüm çevre örgütlerinin ve muhalefetin bu konuda ses vermesi gerektiği düşüncesindeyiz” ifadelerine yer verildi.

Diğer Haberler