GenelKıbrısManşetSiyasetToplum

Hükümet özel sektöre geniş kapsamlı prim destek paketini açıkladı

Hükümet özel sektöre geniş kapsamlı prim destek paketini açıkladı.

Başbakanlık tarafından yapılan açıklamada, yaşanmakta olan ekonomik sıkıntılar ile halkın alım gücünün etkilenmemesi, refah seviyesinin korunması, işletmelerin ayakta kalması için tüm kesimleri kapsayan, gerek kamu çalışanlarına, gerekse özel sektöre yönelik ciddi destek paketleri hayata geçiyor.

Bu düşünceden hareketle bakanlar kurulunun özel sektöre yönelik son derece kapsamlı yeni destek paketlerinin devreye sokulmasına karar verildi.

Yapılan açıklamaya göre, geniş prim destek paketi küçük esnafımızda özel sektör çalışanlarımızın yanında kendisi dahil 10 kişiye kadar çalışanı olan işverenlerimizin yatırımlarına da prim desteği sağlayacak.

Buna göre;

– Tarım, hayvancılık, esnaf, imalat sanayi, inşaat, otelcilik ve ticaret sektörlerinde sosyal sigorta işveren katkı payının %25’i devlet tarafından karşılanacaktır.

– Ayrıca küçük esnaf için kendisi dahil 10 kişiye kadar çalışanı olan işyerlerinde işverenlerin kendilerine ait işveren yatırımlarının da %25’i devlet tarafından karşılanacaktır.

Sosyal Sigortalar tarafından   yüzde 25’i devlet tarafından karşılanacak olan sektörler şöyle ;

10 kişiye kadar çalışan olan işyerleri, tarım, hayvancılık, ormancılık, balıkçılık, otelcilik, imalat sanayi, inşaat ve ticaretle uğraşan tüm sektörler

Prim desteğinden yararlanamayacak olan sektörler şöyle;

– Devlet Bütçesinden Kendi Özel Yasalarına Göre Faaliyet Gösteren Bağımsız Kuruluşlar İle Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Özerk veya Katma Bütçeler İle Döner Sermayeli İş Yerleri, Yabancı Devletlere Ait Kamu Kurum ve Kuruluş Niteliğindeki İş Yerleri, Devletin En Az %10 Hissesinin Olduğu Kuruluşlar, Devletin Yönetiminde ve Denetiminde Olan Kuruluşlar, Marketler, Off licence, Market Tedarikçileri, Eczaneler, Ecza Depoları, Medikalciler, Benzinciler, Gazcılar, Muhasipler, Bankalar, Sigorta Şirketleri, Döviz Büroları, Finans Şirketleri, Bet Ofisleri, Casınolar, Gece Kulüpleri, Kreşler, Anaokulları, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları, Üniversiteler, Laboratuvarlar, Hastaneler, Klinikler, Veteriner Klinikleri, GSM Operatörleri, İnternet Sağlayıcıları, Kooperatifler Ve Bunlara Bağlı İşletmeler, KKTC’de Sosyal Hizmet Alanında Faaliyet Gösteren ve Bu Alanda KKTC Devletine Hizmet veren Sivil Toplum Kuruluşları.

Diğer Haberler