EğitimManşet

İsveç’ten gelen Prof. Anna Jarstad DAÜ’de “Barış” dersi verdi

DAÜ'de düzenlenen seminerde konuşan Uppsala Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi profesörü olan Dr. Anna Jarstad, barışın var olabilmesinin koşullarının müzakere, tahakküm kurmama, iş birliği, tanınma, güven ve dostluk olduğunu söyledi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Kıbrıs Politikalar Merkezi (KPM) ile İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün iş birliği ile “Barışın Çeşitleri: Barış Nasıl Kavramsallaştırılır ve İncelenir?” konulu seminer gerçekleştirildi. Seminerin açılış konuşmasını DAÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü doktora öğrencisi ve KPM araştırma görevlisi Hatice Savoğlu yaparken, konuşmacı olarak ise Uppsala Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi profesörü olan Dr. Anna Jarstad katıldı.

“Kimin barış içinde olduğunu sormak önemli”

Dr. Anna Jarstad konuşmasına pozitif barış ile negatif barış arasındaki farkı anlatarak başladı. Negatif barış silahlı çatışmanın yokluğunu ifade ederken, pozitif barış yapısal şiddetin yokluğunu ve sosyal adaletin varlığını ifade etmektedir. Açıklamalarını güçlendirmek amacıyla Kuzey Mitrovica örneğinde yerel barışın nasıl çalışılabileceğini anlatan Dr. Anna Jarstad, editörlüğünü yaptığı “Rasyonel Barış Uygulamaları” adlı kitaptan da bahsetti. Dr. Jarstad bu kitabın, barışı rasyonel olarak incelemek için bir çerçeve sunduğunu ifade etti ve kitabın içeriğinden bahsederken, belli bir düzeydeki rasyonel barışın bir diğer düzeyi nasıl etkileyebileceğini açıkladı. Dr. Jarstad, barışın nerede olduğunu sormak yerine kimin barış içinde olduğunu sormanın önemli olduğunu vurguladı. Barışın var olabilmesinin koşullarının müzakere, tahakküm kurmama, iş birliği, tanınma, güven ve dostluk olduğunu söyleyen Dr. Jarstad, barış ve savaşın bir arada da var olabileceğini anlatarak konuşmasını sonlandırdı.

Barışın nasıl sağlanabileceğini, tecrübelerine dayanarak anlattı

Katılımın yoğun olduğu seminerde gelen sorular üzerine Dr. Anna Jarstad, KPM araştırma görevlisi Hatice Savoğlu’nun moderatörlüğünde, Kıbrıs gibi uzun süreli çatışmaların yaşandığı ülkeleri örnek göstererek, barışın nasıl sağlanabileceğini, araştırma tecrübelerine dayanarak, açıkladı.

Diğer Haberler