KıbrısManşetPolisiye – Adli

Kara para zanlılarından biri teminata bağlandı diğeri 2 ay tutuklu!

Suç gelirini aklama ve Para Kambiyo Yasasına Aykırı Hareket Etmek suçlarından tutuklana zanlılar mahkeme huzuruna çıkarıldı

Suç gelirini aklama ve Para Kambiyo Yasasına Aykırı Hareket Etmek suçlarından tutuklana zanlılar Uğur Can Ulaşır ve Mehmet Yalçın mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ortunç Özbaylı, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı 1 Uğur Can Ulaşır ve zanlı 2 Mehmet Yalçın’ın “Suç gelirini aklama ve Para Kambiyo Yasasına Aykırı Hareket Etmek” suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, 02.02.2022 tarihinde Adana’ dan KKTC Ercan Havalimanına gelen zanlı 1 Uğur Can Ulaşır’ın, 10.000 Euro veya muadili veya Türk Lirasından daha fazla 1.450.000 TL ve 30.000 Amerikan doları nakit parayı yolcu beraberi Ercan Havalimanı gümrük yetkililerine beyan etmeyerek Para Kambiyo yasasına aykırı hareket ettiğini belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak Ercan Havalimanı gümrük yetkililerinden Zanlı 1’in tasarrufundaki bagaj içerisinde bulunan 2 adet ayakkabı kutusu içerisinde gümrüğe beyan edilmeden KKTC yolcu beraberi getirilen 1.450.000 TL ve 30.000 Amerikan doları tespit ettiklerinin öğrenildiğini anlattı. Polis, Zanlı 1’in paralar ile ilgili olarak “Paraları gümrüğe bildirmesi gerektiğini bilmediği, Türkiye’den çıkarken de paraları bildirmediği, getirdiği paranın evinde tuttuğu kendisine ait para olduğu ve bu para ile Kıbrıs’tan Golf 7 marka araç satın alıp aracı Türkiye’ye götüreceği” yönünde sözlü beyan verdiğini belirtti. Polis, yürütülen soruşturma neticesinde Zanlı 1’ in tasarrufunda bulunan bagajların ilgili havayolunda Zanlı 2 Mehmet Yalçın adına kayıtlı oldukları ve Zanlı 2’ nin de KKTC’ye giriş yaptığının tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlı 1’in bagajlarla ilgili olarak “Havayollarının hata yaptığını bagajların kendine ait olduğu ve Mehmet Yalçın’ı tanımadığı” yönünde sözlü beyan verdiğini anlattı. Polis, mesele ile ilgili olarak aranan Zanlı 2’ye avukatı ulaşıp şubeye gelmesini sağladığını belirtti. Polis, zanlı 2’nin “Uğur Can Ulaşır’i tanımadığı, zanlı 1’in kendisini Türkiye’de havalimanında bularak yükünün ağır olduğundan kendisinden yardım istediği, bagajda ne olduğunu bilmediği” yönünde sözlü beyan verdiğini anlattı. Polis, daha sonra her 2 zanlının da “Birbirlerini 2 yıldan beridir tanıdıklarını ve paranın Zanlı 1’e ait olduğu” yönünde sözlü beyan verdiklerini söyledi. Polis,  2 zanlının da paranın gayrimeşru kaynağını gizleyip makul bir izahat veremediklerini belirtti. Polis, aynı tarihte zanlıların Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, aynı tarihte emare olarak zapt edilen paraların Gelir ve Vergi Dairesi’ne yatırıldığını belirtti. Polis, zanlıların etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirtip, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker,  zanlı l Uğur Can Ulaşır’ın 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına, zanlı 2 Mehmet Yalçın’ın ise yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 75 bin TL nakdi teminat yatırması, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı 1 kefilin 500 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması koşullarına bağlı olarak tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Diğer Haberler