KıbrısManşet

Kıb-Tek borçlularına yeni taksitlendirme ve af şartı

Hükümet, KIB-TEK'e olan borçların ödenebilmesi amacıyla, taksitlendirme ve gecikme zamlarının affını öngören yeni bir yasa gücünde kararname çıkardı.

Hükümet, KIB-TEK’e olan borçların ödenebilmesi amacıyla, taksitlendirme ve gecikme zamlarının affını öngören yeni bir yasa gücünde kararname çıkardı.

Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) alacaklarını tahsil edebilmesi ve tüketicilerin borçlarını ödeyebilmeleri amacıyla ocak ayının ardından ikinci bir yasa gücünde kararname çıkardı. 25 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe giren kararname, oluşan ekonomik sıkıntılar nedeniyle tüketicilerin ödeme güçlüğü yaşaması ve KIB-TEK’in de alacaklarını tahsil etmekte zorlanması dikkate alınarak hazırlandı. Yasa gücünde kararname ile; gerçek ve tüzel kişi tüketicilerin KIB-TEK’e olan birikmiş elektrik tüketim borçları ile gecikme zamlarının, proje maliyetlerinden kaynaklanan mukavele borçları ile gecikme zamlarının, sayaçların yanlış bağlanması ve/veya yanlış çarpan hesaplaması neticesinde oluşan ihtilaflı borç ve/veya gecikme zamlarının, iflas ve/veya tasfiye aşamasında bulunan mahkemelik olan borçların, kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelere ait sayaçların borç veya gecikme zamlarının tahsil edilmesi amaçlanıyor.

Kararnameden yararlanmak isteyenlerin, başvuru için kararnamenin yürürlüğü girdiği günden itibaren 31 günlük süresi bulunuyor. Borçları nedeniyle davalı ya da hüküm giymiş kişi ve kurumlar da kararnameden yararlanabilecek. Ayrıca gerçek ve tüzel kişi olan tüketicilere, başvuru tarihinde, ihtilaf halinde, belirlenmiş mahkeme masraflarını öncelikle ödeme ön koşulu da bulunuyor.

Peşin ödeme
“Birikmiş elektrik tüketim borcu ve gecikme zamları” ile “proje maliyetlerinden kaynaklanan mukavele borçları ve gecikme zamlarını” peşin olarak ödemek isteyen borçluların, tek bir defada ve peşin olarak anaparanın tamamını ve bu anaparaya ait peşin ödemenin yapıldığı tarihe kadar oluşmuş gecikme zamlarının yüzde 20’sini ödemeleri gerekiyor. Bu ödeme yöntemiyle anapara ve gecikme zamlarının tamamı ödenmiş sayılacak.

Taksitli ödeme
Düzenlemeden taksitli olarak yararlanmak isteyen borçlu tüketicilerin ise, elektrik tüketimi ve proje maliyetlerinden kaynaklı borçlar için ana para ve gecikme zammı toplamının ez az yüzde 5’ini peşin olarak ödemesi gerekiyor.Taksitli ödemede gecikme zamlarının yüzde 50’si tahsil edilecek, yüzde 50’si silinecek. Taksitlendirme süresi ise 30 ayı aşmayacak.

Yanlış bağlantı ve/veya yanlış çarpan hesaplaması neticesinde oluşan ihtilaflı borçlar ile kamu kurum-kuruluşları ve belediyelere ait su motoru sayaçlarının borçları için taksit süresi 10 yıl olacak.

Yanlış bağlantı ve/veya yanlış çarpan hesaplaması sonucunda oluşan ihtilaflı borçların gecikme zamları silinecek.

Kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerin su motorlarına ait sayaçların borçlarının gecikme zamlarının da yüzde 90’ı silinecek.

Dava edilmiş olup, tahsili mümkün görünmeyen (taşını/taşınmaz mal varlığı bulunmayan ve/veya iflas aşamasında ve/veya tasfiye aşamasına bulunan şirketlerin) bakiye borçlar da taksitlendirilebilecek. Bu tip borçluların gecikme zamları silinecek ve 10 yıllık taksitlendirme yapılabilecek.

ÖDEMELERDE AKSAMA OLURSA NE OLACAK?
Art arda 3 taksitin veya bir yıl içerisinde herhangi 5 taksitin ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda, borçlunun elektriği kesilecek ve yapılan anlaşma bozulacak. Ayrıca borçlunun yüzde 5 peşinatı ödediği tarihten önceki ana para ve gecikme zamları ile ödeme planı yapıldığı tarihten itibaren oluşacak gecikme zamları yeniden devreye girecek. Ödenen yüzde 5 peşinat ve taksitlerin iadesi yapılmayacak. Mahkemede ödenmemiş borçla ilgili yasal işlem başlatılacak.

Aylık taksit miktarının altında yapılan ödemelerde de taksit ödenmemiş sayılacak.

Art arda 3 taksiti veya bir yıl içerisinde herhangi 5 taksit koşullarını ihlal etmemesine rağmen daha az taksit sayısında aksama olması ve ödeme planına uyulmaması halinde , vadesi geldiği halde ödenmeyen takside gecikme zammı uygulanacak.

Diğer Haberler