GenelKıbrısManşetSağlık

KTTB: Okullar en son kapanan, ilk açılan kurumlar olması şarttır 

Tabipler Birliği, 1,5 senedir ülkede çevrimiçi devam eden eğitim sisteminin başarısız olduğunu, mevcut eğitim sistemindeki eşitsizliğin daha da belirginleştiğini belirtirken, özellikle ilk, orta ve liselerin geri dönülmez şekilde yüz yüze eğitime başlamaları ve devam etmeleri gerektiğini vurguladı. 

Tabipler Birliği, 1,5 senedir ülkede çevrimiçi devam eden eğitim sisteminin başarısız olduğunu, mevcut eğitim sistemindeki eşitsizliğin daha da belirginleştiğini belirtirken, özellikle ilk, orta ve liselerin geri dönülmez şekilde yüz yüze eğitime başlamaları ve devam etmeleri gerektiğini vurguladı. 

Yapılan açıklamada, okulların sürdürülebilir şekilde açık kalabilmesi için Tabipler Birliğinin, KTÖS ve KTOEÖS’le birlikte yaptıkları çalışmalar doğrultusunda, DSÖ, UNICEF, ECDC, CDC rehberleri ve ülke gerçekleri doğrultusunda hazırlanan ‘COVİD-19 Pandemisinde Sürdürülebilir Yüz Yüze Eğitim Kılavuzu’nun Sağlık ve Eğitim Bakanlıkları ile toplantılarda paylaştığı aktarılırken, eğitimin sürdürebilirliği noktasında eksik olan 5 maddeye vurgu yapıldı. 

Eğitimin sürdürebilirliği noktasında eksik olan 5 madde şu şekilde: 

  1. “Özellikle semptom sorgulamasına odaklanılıp ateş ölçümü kaldırılmıştır, ateş ölçümü sadece COVID için değil, diğer hastalıklardan bulaşın önlenmesi için önemlidir. Otobüslere ve okula girerken semptom sorgulaması yanında ateş de ölçülmelidir. 
  1. Toplu taşımacılıkta sektör kuralları geçerlidir denilmesine rağmen taşımacılıkta otobüs sayısının aynı tutulması ve çocukların yan yana oturtulması planlanmaktadır. Tüm otobüslerde tek tek oturma kuralı varken çocuklarımız neden birlikte oturacak? İvedi şekilde taşımacılık sayısı 2 katına çıkartılmalı ve tek tek oturma düzeni okul otobüslerinde de sağlanmalıdır.   
  1. Pandeminin başından beri, maske, fiziksel mesafe ve hijyeni vurgularken kalabalık sınıflarda mesafenin sağlanması mümkün olamayacaktır. Eğitim bakanlığı kılavuzunda sosyal mesafe vurgusu yapılırken 2’li sıralarda eğitim düşünülmektedir. İvedi şekilde tekli sıralara geçiş projesi yapılmalı veya çocuklar eğitim süreleri kesinlikle kısalmadan tekli sıralarda eğitim almalıdırlar. Öğretmenler, okul çalışanları ve 6 yaş üstü öğrenciler sürekli maske takmalı ve maskeli 1 m mesafe kuralına uymalıdır.  
  1. Tüm uluslararası kurumlar, gelişmiş ülkeler okullarda sık PCR taraması önerirken Eğitim bakanlığı kılavuzu aşısıza 7, aşılıya 14 günde 1 hızlı antijen taraması önermekte, öğrencilerin rutin taranması planlanmamaktadır. Tüm öğrencilerle temas edecek olan öğretmen, kantin görevlileri, taşımacılıkta çalışanlar ve diğer okul çalışanlarından aşısızların 3 günde 1, aşılıların haftada 1 taranması salgını önceden saptamak için çok önemlidir.  
  1. Ders programı incelendiğinde, 2 li blok dersler planlanmaktadır. Bilindiği gibi tüm önerilerde vurgulandığı gibi, dersliklerin 20 dk. da 1, en az 5 dk. etkin havalandırması için pencere ve kapıların açılması gereklidir. Teneffüslerde de pencere ve kapılar açık bırakılmalıdır. Hatta penceresiz sınıflarda ders yapılmamalıdır.” 

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’nden yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde: 

“Mart 2020’den itibaren, 1.5 senedir ülkemizde yüz yüze eğitime ara verilmiş, arada birkaç ay açık olsa da online eğitim denenmiş ve maalesef başarısız olmuştur. Zaten mevcut olan eğitim eşitsizliği daha da belirginleşmiş; makas açılmıştır. Evde kalmak sadece eğitim öğretim kayıpları açısından değil, çocuk ihmal ve istismarı sıklığında artışa neden olması ve bunun erkenden fark edilmesi fırsatının da kaçırılmasına yol açmasından yeni problemleri de beraberinde getirmektedir. Çocuklarımızda obezite, gelişme geriliği, iletişim ve sosyalizasyon sorunları artmıştır. Zaten eğitim sistemimiz, gelişmiş ülkelerin çok gerisinde iken, başarısız uzaktan eğitim ile çocuklarımız daha da geri kalmıştır. Okullarımız kapalı iken geleceğimiz olan çocuklarımız ve gençlerimiz bisiklet karşılığı kuran kurslarına ve ada dışı kamplara katılmış, tedbirsiz ve denetimsiz yapılan bu sözde eğitimlerde COVID-19 bulaşmıştır.  

Şimdi artık yeni eğitim-öğretim döneminde, özellikle ilk-orta ve liselerimiz vazgeçilmez ve geriye dönülmez şekilde yüz yüze eğitime başlamalı ve devam etmelidir. Okulların sürdürebilir şekilde açık kalabilmesi için KTTB, KTÖS ve KTOEÖS birlikte yaptığımız çalışmada, Dünya Sağlık Örgütü, UNICEF, ECDC ve CDC rehberleri ve ülke gerçekleri doğrultusunda ‘COVID-19 Pandemisinde Sürdürülebilir Yüz Yüze Eğitim Kılavuzu’ hazırlayıp Sağlık ve Eğitim Bakanlıkları ile paylaşıp toplantılarda anlattık. Geçtiğimiz günlerde BHUK kararları doğrultusunda Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı kılavuz yayınlandı. Eğitimin sürdürebilirliği noktasında bazı eksiklikleri vurgulamak isteriz: 

  1. Özellikle semptom sorgulamasına odaklanılıp ateş ölçümü kaldırılmıştır, ateş ölçümü sadece COVID için değil, diğer hastalıklardan bulaşın önlenmesi için önemlidir. Otobüslere ve okula girerken semptom sorgulaması yanında ateş de ölçülmelidir. 
  1. Toplu taşımacılıkta sektör kuralları geçerlidir denilmesine rağmen taşımacılıkta otobüs sayısının aynı tutulması ve çocukların yan yana oturtulması planlanmaktadır. Tüm otobüslerde tek tek oturma kuralı varken çocuklarımız neden birlikte oturacak? İvedi şekilde taşımacılık sayısı 2 katına çıkartılmalı ve tek tek oturma düzeni okul otobüslerinde de sağlanmalıdır.   
  1. Pandeminin başından beri, maske, fiziksel mesafe ve hijyeni vurgularken kalabalık sınıflarda mesafenin sağlanması mümkün olamayacaktır. Eğitim bakanlığı kılavuzunda sosyal mesafe vurgusu yapılırken 2’li sıralarda eğitim düşünülmektedir. İvedi şekilde tekli sıralara geçiş projesi yapılmalı veya çocuklar eğitim süreleri kesinlikle kısalmadan tekli sıralarda eğitim almalıdırlar. Öğretmenler, okul çalışanları ve 6 yaş üstü öğrenciler sürekli maske takmalı ve maskeli 1 m mesafe kuralına uymalıdır.  
  1. Tüm uluslararası kurumlar, gelişmiş ülkeler okullarda sık PCR taraması önerirken Eğitim bakanlığı kılavuzu aşısıza 7, aşılıya 14 günde 1 hızlı antijen taraması önermekte, öğrencilerin rutin taranması planlanmamaktadır. Tüm öğrencilerle temas edecek olan öğretmen, kantin görevlileri, taşımacılıkta çalışanlar ve diğer okul çalışanlarından aşısızların 3 günde 1, aşılıların haftada 1 taranması salgını önceden saptamak için çok önemlidir.  
  1. Ders programı incelendiğinde, 2 li blok dersler planlanmaktadır. Bilindiği gibi tüm önerilerde vurgulandığı gibi, dersliklerin 20 dk. da 1, en az 5 dk. etkin havalandırması için pencere ve kapıların açılması gereklidir. Teneffüslerde de pencere ve kapılar açık bırakılmalıdır. Hatta penceresiz sınıflarda ders yapılmamalıdır.  

Bu yeni dönemde okullardaki bulaş kaynağının aşısız veya eksik aşılı bireylerden kaynaklanacağı düşünülmektedir. Ülkemizde de delta varyantını hâkim olduğu düşünülürse, sadece aşı olun çağrıları yerine ciddi ve bilimsel aşı kampanyaları düzenlenmeli, halk aşılanmaya teşvik ve cesaret edilmelidir. Bu yeni normal döneminde öğretmenler, veliler, çocukların temas ettiği diğer kişiler ve 12 yaş üstü çocukların geçerliliği uluslararası kabul gören aşılarla aşılanması hayati derecede önemlidir. Okullar açılmadan, öğretmenler, diğer okul çalışanları, 12 yaş üstü öğrenciler ve velilerin aşılama durumu saptanıp eksik aşılı bireyler aşılanmaya ikna ve teşvik edilmelidir.  

Yüksek öğretimin yüz yüze başlayacağı belirtilmektedir, bu da ülkeye en az 50-60.000 belki de daha fazla nüfusun birden gelmesi demektir. Gelecek olan nüfus hareketli, aktif bir nüfus olacaktır ve ülkede bulaşın daha da artması riski vardır. Bu nedenle üniversite öğrencilerinin aşılanması ve ülkede bar, kafe, restoran gibi yerlerin düzenli ve etkin şekilde denetlenmesi daha önemli olacaktır. Ayrıca üniversitelerimizdeki eğitim sırasında alınacak tedbirler de belirlenmeli, hazırlıklar tamamlanmalı ve etkin şekilde denetlenmelidir. 

Eğitim bakanlığı ve BHUK kararları ile okullarda kurulması planlanan Pandemi Kurullarına açık çağrımızdır, denetim, denetleme ve uygulamalarınızda KTTB, KTOEÖS ve KTÖS olarak bilim yolunda, ülke gerçeklerine uygun hazırladığımız ‘COVID-19 Pandemisinde Sürdürülebilir Yüz Yüze Eğitim Kılavuzu’nu kendinize kılavuz olarak alınız.  

‘Yöneticilerimiz’, pandemi döneminde ekonomik çarkların devamı iddiası ile geleceğimizin yeşerdiği okullarımızı kapatmış, çocuklarımızın, gençlerimizin geleceği ekonomi uğruna yok sayılmıştır. Bunun yeni dönemde de yaşanmaması için okullar, geleceğimiz olan çocuklarımızın aydın şekilde yetişmesi için EN SON KAPANAN, diğer sektörlerden ÖNCE, İLK AÇILAN kurumlar olması şarttır. Bunun yolu tüm ülkede tedbirli olup tarama ve denetim yapmaktan ve bilimin yolunda gitmekten geçmektedir. 

Geleceğimiz olan çocuklar ve gençlerimizin, yüz yüze eğitimden yoksun kaldığı 1,5 yıllık dönemin hem eğitim hem de öğretim açısından telafisi ve düzeltilmesi için Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıklarımızı bilimin yolunda kararlar üretip, üzerine düşen görevleri ivedi şekilde yerine getirmeye davet ediyoruz.” 

Diğer Haberler