GenelKıbrısManşet

Ortak Açıklama – Karantina Otelleri

Covid-19 tanılı olgularımızın tedavisi için hastane kapasitemizin yeterli olmaması nedeniyle Sağlık Bakanlığı, hastaların bir kısmının tedavisini otel/yurt gibi yerlerde almasına yönelik uygulamasına devam etmektedir.

Sadece PCR testi pozitif olup şikayeti olmayan (asemptomatik) veya eşlik eden hastalığı ve akciğer enfeksiyonu olmaksızın az miktarda şikayeti olan (hafif semptomatik) hastaların, hastane şartlarında izlenmesi bilimsel bir zorunluluk olmamakla birlikte hastane dışı tedavi merkezlerinin yeterli donanıma kavuşturulması son derece önemlidir.

Covid-19 sürecinin başından beri Sağlık Bakanlığı’na yeterli alt yapı ve pesonel iyileştirmelerini yapması yönünde çağrılarda bulunmamıza rağmen, hastane yatak kapasitesinini yeterince artırmak bir yana hastane dışı tedavi merkezlerinde halen daha:

  • 50-70 hastaya tek bir hemşire hizmet vermektedir.
  • Pandemi otellerinde hiçbir bilgi-işlem donanımı kurulmadığı için tetkiklerin istenmesinde sorunlar yaşanmaktadır.
  • Sağlık Bakanlığı tarafından şoför/araç yetersizliği bahane gösterilerek, otellerde yatan hastaların akciğer röntgeni ve benzeri işlemler için hastaneye nakledilmesi 2-3 günü bulabilmektedir.
  • Şu anki hasta sayısıyla hastane dışında 2 veya 3 pandemi otelinde Covid-19 pozitif hastaların tedavi alabilmesi için yeterli yatak kapasitesi mevcutken, Sağlık Bakanlığı ısrarla hastaları 6 farklı otele dağıtmaya devam etmektedir. Sonuç olarak zaten yetersiz insan iş gücü kaynakları dağıtılarak daha da yetersiz hale getirilmekte ve hastaların takiplerinde sorunlar yaşanmaktadır.

Önerilerimiz

  • Covid-19 pozitif hastalar ve temaslılar aynı binada karma olarak yatırılmamalıdır.
  • Hastaların takip ve tedavisinin uygun şartlarda sağlanabilmesi için yeterli sayıda sağlık çalışanı istihdamı yapılmalıdır.
  • Covid-19 pozitif olguların tedavi aldığı merkezlerden gerekli durumlarda hastaneye zaman kaybetmeksizin nakledilebileceği hasta nakil sistemi düzenlenmelidir.
  • Pandemi otellerinde bilgi-işlem sistemi ve ilaç takip sistemi kurulmalıdır.
  • Hasta takip algoritması ivedilikle oluşturulmalıdır.

 

Daha iyi bir sağlık hizmeti oluşturulması için iş birliği ve katkıya hazır olduğumuzun bilinmesini isteriz.

Hastalarımızın sağlık hakkı ve güvenliği için önem arz ettiğine inandığımız tüm bu eksikliklerin giderilmemesinden kaynaklanacak sorunlar nedeniyle herhangi bir hastamızın zarar görmesi durumunda tek sorumlu Sağlık Bakanlığı olacaktır.

 

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası

Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası

Diğer Haberler