KıbrısManşet

Resmi Gazete’den haberler

İş kazası riskine karşı iş durdurulabilecek.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası altında “İşin Kısmen veya Tamamen Durdurulmasına İlişkin Hususlar Tüzüğü” hazırlandı. Tüzük, iş kazası riski durumunda işyerinin bir kısmında veya tamamında, tehlike giderilinceye kadar işin durdurulmasını düzenliyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsamına giren iş veya işyerlerini kapsadığı belirtilen tüzüğün amacı, şöyle ifade edildi:

“İşyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş kipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir acil bir durum tespit edildiğinde veya maden ve inşaat işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı veya endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılmamış olması durumlarında işyerinin bir kısmında ya da tamamında bu tehlike giderilinceye kadar işin durdurulması ve bu tüzük uyarınca durdurma kararı uygulanmış işyerinde çalışmaya tekrar başlanmasına izin verilmesinin usul ve esaslarını belirler.”

HAYVANCILARA TAZMİNATLAR

Bakanlar Kurulu, 2020’nin ilk yarısında geçerli olacak Genel Tarım Sigortası Fonu Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü’nün uyarınca, Genel Tarım Sigortası Fonu’nun büyük ve küçükbaş hayvan tazminatlarını onayladı.

1 Ocak 2020 – 30 Haziran 2020 tarihleri arasında geçerli olmak üzere, Genel Tarım Sigortası Fonu Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü kuralları çerçevesinde tazmin edilecek üreticilere hayvan türlerine göre şu rakamlar ödenecek:

“Buzağı (1 Günlük)= 900.-TL/Adet, Buzağı (1 Günden büyük 6 aylıktan küçük)= 1,600.-TL/Adet, Dana (6 Aydan büyük 12 aylıktan küçük)= 2,700.-TL/Adet, Büyükbaş Hayvanlar= 13.-TL/Kg, Küçükbaş Hayvanlar= 15.-TL/Kg.”

LEFKOŞA KAYMAKAMLIĞI’NA YENİ BİNA İÇİN ARAZİ

Bakanlar Kurulu Lefkoşa Kaymakamlığı’na yeni bina yapılması için Küçükkaymaklı bölgesinde arazi ayrılmasını onayladı.

Hükümet söz konusu arazinin, Lefkoşa Kaymakamlığı resmi hizmet binası yapılması amacıyla Şehir Planlama Dairesi tarafından onaylanması şartıyla, İçişleri Bakanlığı’nın kontrol ve yönetimine verilmesine karar verdi.

SOS’TEKİ ÇOCUK VE GENÇLERE DEVLET KATKISI ARTIRILDI

Bakanlar Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü himayesinde bulunan ve SOS Çocukköyü, SOS Gençlik Evi ve Yarı Bağımsız Hayata Geçiş Evlerinde yaşayan çocuklara verilen ödeneği artırdı.

Halen asgari ücretin yüzde 75’i oranındaki katkı, bakım giderlerindeki artış nedeniyle Ocak 2020’den geçerli olmak üzere yüzde 100’üne yükseltildi.

ÜSTEL İNGİLTERE’YE GİDECEK

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, 5-9 Şubat arasında İngiltere’yi ziyaret edecek.

Bakanlar Kurulu kararına göre Üstel, İngiltere’de Türk dernekleri tarafından düzenlenen iki ayrı festivalin tek festival olarak bakanlık himayelerinde yapılması amacıyla temaslarda bulunacak.

İŞ KAZASI GEÇİRENLERE GELİR ARTIŞI

İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortasından gelir, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından aylık alanlara artış veriliyor. Bakanlar Kurulu kararına göre bu kapsamdaki kişilere 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere yüzde 4.09 artış verildi.

ARITMA ÇAMURLARI TARIMDA KULLANILABİLECEK

Arıtma çamurlarının tarımda kullanılmasını düzenleyen bir tüzük hazırlandı.

Çevre Yasası altında çıkarılan tüzük, arıtma çamurlarının tarımda kullanımında gerekli tedbirlerin alınması esaslarını sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde ortaya koymayı amaçlıyor.

Tüzük, evsel ve kentsel atık suların arıtılması sonucu ortaya çıkan arıtma çamurlarının; toprağa, bitkiye, hayvana ve insana zarar vermeyecek şekilde, toprakta ve tarımda kontrollü kullanımına ilişkin teknik ve idari esasları kapsıyor.

Diğer Haberler

Başa dön tuşu