KıbrısManşet

Şengün: “Sigortacılar arasındaki keskin bölgesel farklılıkları ortaya çıkardı”

Near East Hayat Genel Müdürü Ömür Şengün, Sağlık Sigortacılığında fiziksel, zihinsel ve finansal sağlığı kapsayan bütünsel bir görüşün global düzlemde öne çıktığını vurguladı.

Near East Hayat Genel Müdürü Ömür Şengün, Sağlık Sigortacılığında fiziksel, zihinsel ve finansal sağlığı kapsayan bütünsel bir görüşün global düzlemde öne çıktığını vurguladı.

Hayat ve Sağlık Sigortaları alanında faaliyet gösteren Near East Hayat, teknolojiye daha çok yatırım yapmak, pazarda yeni olanaklar yaratma, acente ve müşterilere yönelik kampanyalar geliştirme, müşteriyi elinde tutma ve büyüme hedefleri ile yoluna devam ederken, global düzeydeki yenilikler ışığında sağlık sigortacılığındaki gelişmeleri de yakından takip ediyor.

Bu bağlamda Near East Hayat Genel Müdürü Ömür Şengün, en büyük hayat ve sağlık reasürans şirketlerinden olan Reinsurance Group of America (RGA) tarafından yapılan geniş kapsamlı anketi değerlendirdi. Ankete göre “sağlık” kavramı yeni bir anlam kazanıyor, sağlık sigortacılığında ise sağlıklı yaşamı güçlendirmek için tasarlanmış dijital platformlar, araçlar ve uygulamalardan oluşan sağlıklı yaşam sağlayıcıları (wellness providers) ile birlikte hareket eden yepyeni bir sistem geliyor.

Şengün, ankete sonuçlarına göre ilk olarak sağlık kavramını ve sağlık konseptinin ne yöne doğru gittiği yönünde önemli bilgiler aktardı.

Sağlık Yeniden Tanımlanıyor…

“Sağlık, medya, sağlık hizmeti sağlayıcıları ve teknoloji uzmanları tarafından çeşitli fiziksel, zihinsel, sosyal ve hatta finansal davranışlara kaynak olarak gösterilen popüler bir terimdir.

Dört kıtadan 100’den fazla büyük Hayat ve Sağlık sigortacısı, pandeminin ortasında (Ağustos 2020’den Ocak 2021’e kadar) yürütülen Küresel Sağlık Anketine katıldı. RGA tarafından yapılan bu küresel ankete göre, “sağlık” sigortacılar için “Kazan-kazan” anlamına geliyor.

Anket, COVID-19’un sigortacıları, hem sigortacılara hem de sigortalılara fayda sağlamak için sağlığı yeniden önceliklendirmeye ve iyileştirilmiş sağlık sonuçları ve marka sadakati  yoluyla yürürlükteki işleri optimize etmeye teşvik ettiğini ortaya koydu.

Küresel olarak, sigortacıların %85’i sağlığı “öncelik” haline getirdiğini bildirdi. Sigortacılar sadece sağlıktan bahsetmiyorlar; tüketici ihtiyaçlarını desteklemek için çözümler geliştiriyorlar. Birçoğu fiziksel, zihinsel ve finansal sağlığı kapsayan bütünsel bir görüşü benimsiyor.

Şengün, “Sosyal, fiziksel ve zihinsel iyilik halimizin, doğru yönettiğimiz ekonomik kaynaklarımızla dinamik bir ilişki içinde olması durumuna finansal sağlık adı veriliyor ve bunun göstergeleri ise dengeli günlük para yönetimi, finansal şoklar karşısında esneklik ve uzun vadeli hedeflere ulaşma yeteneğidir.”şeklinde özetliyor.

 

Ankete katılanların yaklaşık beşte üçü, sigorta bağlantılı sağlık programları, teknolojiler ve araçlar dahil olmak üzere ürün tekliflerine sağlığı dahil ettiğini bildirdi. Sigortacıların %70’inden fazlası sigorta bağlantılı sağlık ürünleri yarattıklarını söylerken %68’i bilgi yoluyla daha sağlıklı yaşamı güçlendirmek için tasarlanmış dijital platformlar, araçlar ve uygulamalardan oluşan sağlıklı yaşam sağlayıcıları (wellness providers) ile birlikte hareket ettiğini belirtiyor.

 

Sigortacıların özellikle zihinsel sağlığı iyileştirmeye karşı oldukça ilgi duydukları görülüyor. Yarısından fazlası, pozitif ruh sağlığını desteklemek veya teşvik etmek için sağlık sağlayıcıları oluşturmaya ve uygulamaya odaklanırken; sanal ruh sağlığı danışmanlığı, tedavileri ve gelişmiş bilişsel işleyişi kolaylaştırmak için de teknolojilere ve girişimlere yatırım yaptıkları ortaya çıktı.

Daha iyi yaşam için araçlar ve teknikler sigortacıların dikkatini çekse bile, ankete katılanlar, sağlık tekliflerini ve ürünlerini sigortalama ve fiyatlandırmayı desteklemek için daha fazla veri türüne gereksinim olduğunu belirttiler.

Near East Hayat Genel Müdürü Ömür Şengün, bu tür sonuçların sigortacıların sadece riski değerlendirmek değil, genel sağlık ve esenliği iyileştirmeye odaklandığını da gösterdiğinin altını çizdi.

Sigortacılar, fiziksel aktivite, beslenme ve uyku gibi yaşam tarzı davranışlarının mortalite ve morbidite (ölüm ve hastalık) sonuçlarına önemli ölçüde katkıda bulunabileceğini çok iyi biliyorlar. Ankete katılanlar, sigortalıların daha uzun ve daha sağlıklı bir yaşam sürmeleri için sağlık programlarının daha iyi bir sağlık etkisi (%46) sağlaması gerektiğine inanıyor ve yanıt verenlerin yaklaşık yarısı (%48) iyileştirilmiş uygulama yönetimine odaklanıyor. Gelişmiş bir tüketici deneyimi, hastalık risklerini önlerken ve tüketicilerin sağlığını korurken, risk altındaki sigortalılarda kronik sağlık sorunlarını yönetme olasılığı daha yüksektir.

Sigortacı hasar vakalarını azaltsa bile en büyük kazancı elde eden, daha iyi bir yaşam kalitesinin keyfini çıkarabilen sigortalılardır.

Sağlık sigortacılığında sigortacı sigortalı ilişkisi daha farklı. Sigortacılar, poliçe satışından çok sigortalıların sağlık durumu ile ilgilenmenin müşteri ilişkilerini güçlendirmenin bir yolu olarak görüyorlar. Yanıt verenlerin %70’inden fazlası, sağlık ürünlerinin bir avantaj veya katma değerli hizmet olarak sunulduğunu belirtti. Anket katılımcılarının neredeyse yarısı, sağlıklı yaşam ürünleri ve programları için yaş, cinsiyet, medeni durum ve gelir gibi demografik özelliklere göre hedeflenen segmentleri bildirdi. Diğerleri, sağlıklı bireylerin yanı sıra diyabet gibi kronik bir hastalığı olan kişileri de içeren sağlık durumuna dayalı hedeflemeyi tercih etti. Yüzde kırk ikisi, sigortalıların davranışsal ve tutumsal faktörlere dayalı olarak daha sağlıklı bir yaşam tarzı veya daha iyi bir zindelik elde etmelerine yardımcı olmak amacıyla tüketicileri segmentlere ayırmakla ilgileniyordu.

Şu anda sağlıklı yaşam sağlayan yazılımlar ve uygulamalar sunan sigortacıların yarısından fazlası, içerik sağlamaya odaklanmış durumda, bunu fitness ile ilgili uygulamalar, kronik hastalıkları ele alan sağlık uygulamaları ve stres azaltma becerileri oluşturmak için çevrimiçi araçlar izliyor.

Bu tür girişimler, verilerin gücüyle başarılı veya başarısız olur ve sigortacıların  ilk beş kaynağı biyometriktir yani kilo, tansiyon, fiziksel aktivite, kalp atış hızı ve uyku.

Sigortacılar ayrıca beslenme ve yeme alışkanlıklarına ilişkin bilgiler gibi alternatif ölçütlere ve elektronik sağlık kayıtlarında bildirilen biyomedikal sonuçlar ve laboratuvar tarafından tanımlanan biyobelirteçler gibi daha geleneksel veri kaynaklarına yöneliyor.

Şengün, bu araştırmanın sağlık ürünleri ve programlarının geleceği hakkında çeşitli bakış açılarını ve sigortacılar arasındaki keskin bölgesel farklılıkları ortaya çıkardığını belirtti…

Amerika’da, sigortacılar sigortalıların genel fiziksel, zihinsel ve finansal sağlığını geliştirmek için sağlık girişimlerinin kullanımına çok daha fazla odaklanıyor. Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’daki sigortacılar için marka sadakatini geliştirmek daha büyük bir öneme sahipken, Asya’da özellikle genetik temelli sağlık uygulamaları konusunda yapılan yenilikler öncelikli.

Şengün, “Bu anketin bize verdiği sonuç: Küresel olarak sağlıklı yaşamda gelecekteki fırsatlar için büyüme alanları, kronik hastalık yönetimi, zihinsel sağlık ve finansal sağlıktır.” diyerek geleceğin bu yönde şekilleneceğini belirterek  Near East Hayat olarak hem kronik hastalık yönetimi hem de zihinsel sağlık konusundaki çalışmalarımız sürüyor” dedi.

Diğer Haberler