GenelKıbrısManşet

Sıcaklar arttı, serinlemek için girilen deniz ve havuzlara dikkat!

Tabipler Birliği: “Deniz ve havuz suyu analizleri düzenli olarak yapılmalı ve sonuçlar
ayrıntılı açıklanmalı”

CİDDİ SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇABİLİR…Tabipler Birliği, yaz aylarının
gelmesiyle deniz ve havuzların yoğun bir şekilde kullanılmaya başlandığına işaret ederek,
halk sağlığının korunması için deniz ve havuz suyu analizlerinin düzenli yapılması ve
sonuçların ayrıntılı açıklanması gerektiğini duyurdu. Birlik Yönetim Kurulu adına açıklama
yapan Dr. Cemal Mert, deniz ve havuz sularında karşılaşılabilecek biyolojik ve kimyasal
kirliliklerin, ciddi sağlık sorunlarına yol açabildiğini, özellikle E.coli ve Salmonella gibi
bakterilerin gastrointestinal rahatsızlıklara neden olabileceğini söyledi. Cryptosporidium ve
Giardia gibi parazitlerin, ishal ve kramp gibi semptomlarla ortaya çıkan sindirim sistemi
hastalıklarına neden olabileceğini hatırlatan Mert, “Kimyasal kirlilikler arasında yer alan ağır
metaller, pestisitler ve organik kirleticiler ise uzun vadede kansere ve hormonal bozukluklara
yol açabilecek toksik etkilere sahiptir” dedi.

SAĞLIK BAKANLIĞI DAHA DUYARLI VE TİTİZ OLMALI…Mert, KTTB olarak,
Sağlık Bakanlığı’nı deniz ve havuz sularının düzenli olarak analiz edilmesi ve sonuçlarının
kamuoyuyla ayrıntılı şekilde paylaşılması konusunda daha duyarlı ve titiz olmaya davet etti.
Sağlık Bakanlığı tarafından, Haziran ayında 102 plajda su analizlerinin yapıldığına ve plaj
sularında insan sağlığını tehdit eden bir bulguya rastlanmadığına dair ayrıntı içermeyen
yüzeysel bir açıklama yapıldığını söyleyen Mert, üstelik halkın kullanımına açık havuzların su
analizlerinin de henüz açıklanmamış olduğunu vurguladı. Mert açıklamasına şöyle devam etti:
“Analizler, akredite laboratuvarlar tarafından, uluslararası standartlara uygun olarak
gerçekleştirilmelidir. Mikrobiyolojik testler, en başta klor düzeyleri olmak üzere kimyasal
analizler ve fiziksel parametrelerin düzenli olarak kontrol edilmesi ve duyurulması
gerekmektedir.”

“GEREKLİ ÖNLEMLERİN ALINMASI ELZEMDİR”… “Halkımızın sağlığını korumak
ve güvenli bir yaz sezonu geçirmek için, deniz ve havuz suyu kalitesinin sürekli izlenmesi ve
gerekli önlemlerin alınması elzemdir. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf
bireyler bu tür kirliliklere karşı daha hassastır.” diyen Mert, “Bu nedenle, suya girmeden önce
suyun temizliğinden emin olunmalı, şüpheli durumlarda yetkililere bildirim yapılmalıdır.
KTTB olarak, halk sağlığı konusundaki çalışmalarımızı sürdürmeye ve bu konunun yakın
takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Diğer Haberler