KıbrısManşet

Vergi Yasalarında artış hazırlandı

Çeşitli vergilerde artış öngören tasarılar, Resmi Gazete'de yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu.

Çeşitli vergilerde artış öngören tasarılar, Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu.

Şans oyunları, taşınmaz mal, kurumlar, KDV ve gelir vergilerinde artışları düzenleyen tasarılarla ilgili görüş ve öneriler, Meclis Başkanlığı’na yazılı olarak iletilebilecek.

ŞANS OYUNLARI HİZMETLERİ VERGİSİ ARTIRILIYOR

Hükümetin hazırladığı tasarılardan biri olan Şans Oyunları Hizmetleri Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı, “Yaşanan ekonomik koşullar ile yıllar içerisinde yaşanan değişim ve gelişmeler uyarınca kayıt dışılığın önlenmesi, kurumların yatırım alanlarının ve yatırım ortamlarının büyütülüp genişletilmesi, kurumların sermaye yapılarının rahatlatılarak genişletilmesi ve verginin tabana yayılması ile mevcut yasaların günümüz koşullarına ve gerekliliklerine uygun hale getirilmesini” amaçlıyor.

TAŞINMAZ MAL VERGİLERİNİ ARTIRACAK TASARI HAZIR

Belediyelerce toplanan taşınmaz mal vergilerini artırmayı öngören Taşınmaz Mal Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı, ilgililerin görüş ve önerileri alınmak üzere Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tasarının genel gerekçesinde, 2009 ile 2018 yılları arasında taşınmaz mal vergilerinin artırılmadığı belirtilerek, vergilerin enflasyon karşısında güncellenmesi ve günün ekonomik koşullarına uyarlanmasının amaçlandığı belirtiliyor.

Tasarıya göre belediye meclislerinin kararıyla belirlenecek oranlarda toplanacak taşınmaz mal vergilerinin yüzde 15’i ilk ve orta dereceli okulların altyapısına, yüzde 15’i de Taşınmaz Malların Tazmini, Takas ve İadesi Yasası kapsamında komisyon kararıyla ödenecek tazminatlara ve diğer giderlere ayrılacak.

KURUMLAR VERGİSİ (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI

Kurumlar Vergisi’nde değişikliğe gidiliyor. Hükümetçe hazırlanarak Meclis’e sunulan ve Meclis Başkanlığı’nca görüş ve önerilerin alınması için Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik tasarısıyla, “değişen günümüz ekonomik koşulları uyarınca kayıt dışılığın önlenmesi, kurumların yatırım alanlarının ve yatırım ortamının büyütülüp genişletilmesi, kurumların sermaye yapılarının rahatlatılarak genişletilmesi ve verginin tabana yayılması” amaçlanıyor.

KATMA DEĞER VERGİSİ (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI

Resmi Gazete’de yayımlanan bir başka tasarı ile Katma Değer Vergisi’nde artış öngörülüyor.

Tasarı, “yaşanan ekonomik koşullar ile yıllar içerisinde yaşanan değişim ve gelişmeler uyarınca kayıt dışılığın önlenmesi, kurumların yatırım alanlarının ve yatırım ortamlarının büyütülüp genişletilmesi, kurumların sermaye yapılarının rahatlatılarak genişletilmesi ve verginin tabana yayılması ile mevcut yasaların günümüz koşullarına ve gerekliliklerine uygun hale getirilmesini” hedefliyor.

GELİR VERGİSİ (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI

Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı ise değişen günümüz ekonomik koşulları uyarınca kayıt dışılığın önlenmesi, vergi yükümlülerinin yatırım alanlarının ve yatırım ortamının büyütülüp genişletilmesi, yükümlülerin mali açıdan rahatlatılarak mali yapılarının güçlendirilmesi ve verginin tabana yayılması amacıyla hazırlandı.

Diğer Haberler

Başa dön tuşu