Güney KıbrısKıbrısManşetSiyaset

Bazı Kıbrıs Türk ve Rum siyasi partileri ara bölgede yeniden bir araya geldi

Bazı Kıbrıs Türk ve Rum siyasi partileri, Slovakya’nın Lefkoşa Büyükelçiliği himayelerindeki rutin toplantılar çerçevesinde yeniden bir araya geldi.

Bugünkü toplantıda ev sahibi Güney Kıbrıs’taki Demokratik Seferberlik Partisi’nin (DISY) önerisi üzerine “Siyasi partilerin barış faaliyetlerine ve müzakere görüşmelerine aktif katılımları yoluyla gençler ve kadınlar arasında barışı ve uzlaşmayı teşvik etmek için gerçekleştirebilecekleri girişimler” konusu görüşüldü.

Ledra Palace Otel’de yapılan toplantı sonrası saat 12.30’da partilerin üzerinde mutabık kaldığı ortak açıklama, Slovak Büyükelçi Martin Bezek tarafından basına okundu.

Ortak açıklamada, partilerin 31 Ekim 2000 tarihli kadınların barış süreçlerine katkısını içeren kadın, barış ve güvenlik konulu BMGK kararı üzerinde görüş alışverişinde bulundukları, parti liderlerinin kadınlar ve gençlerin barış, istikrar ve mutabakatlara ulaşmadaki gerekliliğinin yanında, aynı zamanda bu katkının bir prensip olduğu kadar aynı zamanda stratejik bir zorunluluk olduğu konusunun altını çizdikleri belirtildi.

Açıklamada, kadın ve gençlerin masaya getirecekleri eşsiz bakış açıları, tecrübe ve yeteneklerin geçmiş anlatıların yeniden şekillenmesine, köprülerin kurulmasına ve aradaki bağların yeniden kurulmasına yardımcı olabileceği de ifade edildi.

Partilerin üzerinde mutabakata vardıkları konu başlıkları ise, “kapsayıcı temsil”, “kadınların liderliğindeki girişimlerin desteklenmesi”, “kadın hakları savunuculuğu”, “cinsiyete duyarlı politikalar”, “toplumlararası diyaloğun teşvik edilmesi”, “medya ve iletişim”, “izleme ve değerlendirme”, “kültürel değişim programları” ve “katılım ve yetkilendirme” olarak 9 maddede açıklandı.

Açıklamada, partilerin, kadınların sürece katılımıyla daha kapsamlı, kapsayıcı ve kalıcı bir barışa ulaşılabileceği konusunda hemfikir oldukları da belirtildi.

Ortak açıklamada ayrıca, kayıp çalışmalarına katkıları bulunan Xenefon Kallis’in ölümünden duyulan üzüntü de paylaşıldı.

Partilerin bir sonraki toplantısının 26 Ekim’de BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın katılımıyla yapılacağı da açıklandı.

Diğer Haberler