GenelKıbrısManşet

Birlikte yürünmesi gereken bir yol var

Siyasete ve haliyle siyasetçiye olan güvensizliğin ana nedeni yalana siyasetçinin hiç çekinmeden sürekli başvurması ve seçilene kadar da bunu sürdürüp yalan vaatler vermesi olarak gösterebiliriz.

Siyasete ve haliyle  siyasetçiye olan güvensizliğin ana nedeni yalana  siyasetçinin hiç çekinmeden sürekli başvurması   ve seçilene kadar da bunu sürdürüp yalan vaatler vermesi olarak gösterebiliriz. Hoş seçildikten sonra ise zaten yalan olan temeli olmayan vaatlerin ve verilen sözlerin yerine getirilmemesidir..  Dolayısıyla siyasetin  bir statü elde etme yeri ve çıkar odaklı olması neredeyse Meclise giren her siyasi partiye nüfus eden bir durum haline gelmiştir. Hal böyle iken yaratılan  konfor alanını terk etmek istemeyen partiler ve onların mensupları bu kaotik durumdan  kurtulmanın yegane  yolunun “biz iktidara geleceğiz, sizi kurtaracağız” veya “erken seçim olacak, ülke kurtulacak” söylemleri üzerinden ilerliyor ki  bu ve benzeri çabalar gerçekçi durmuyor,hatta samimiyetsiz bir hal alıyor durum. Oysa realiteler doğrultusunda  toplumla birlikte ülkenin gerçeklerini ortaya koyarak, çıkış yollarına kafa yorarak ortak akıl zemini yaratarak içinde bulunduğumuz açmazları toplumsal öncelik olarak ele alıp birlikte çareler üretmek zorundayız.  Toplumsal önceliklerimiz odağında hereket etmenin zaruret olduğu  gerçeğini önümüze koymak durumundayız.Dolayısıyla ülkemize dair gailemizi yurtsever halk ile birlikte ortaya koymanın zamanı geldi ve geçiyor bile.. Demokratik değerlerin altüst edildiği bir konjonktörün zeminini hazırlayıp irade gaspı ile ülkenin yönetimini atadıkları kişilerden geri almak birinci öncelik olmalı. Bu hepimizin sorumluluğu altında hayat bulursa sonraki süreçte eğitim, sağlık, ekonomi, yolsuzlukların hesabının sorulması, hesap verebilir ve şeffaf ve liyakatı esas alan bir kamu yönetimi, vatandaşlıklar, adil vergi dağılımı, sosyal devlet vizyonu ile  çözüm mümkün. Nitekim bu çürümüşlüğün ve yok olmakla karşı karşıya bırakılan toplumun önünü alacak  tek faktör birlikte hareket etmekten geçeceğini herkes idrak etmelidir.Dolayısıyla siyaset kurumunda  güveni tesis edecek başka bir yolun olduğunu açıkçası mümkün görmüyorum.Ha varsa böyle bir çıkış yolu elbette onu da tartışalım.Dolayısıyla şu an için görünen gerçekçi yaklaşım  hile ile hurda ile yalan ve dolan ile kurguladıkları bu düzenin üzerine cesaretle ve tüm yurtseverlerle birlikte yürümekten başka bir çözüm yolu görünmüyor..

Diğer Haberler