EkonomiKıbrısManşet

Kurum yönetiminden sendika yönetimine ihbarname! “Süresiz grev kararı yasal değil”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, EL-SEN sendikasının gece yarısı başlatacağı süresiz genel grevin toplu iş sözleşmesine aykırı olduğu gerekçesiyle, alınan kararın gayrı yasal olduğunu belirterek, EL-SEN'in kurallara uygun hareket etmemesi halinde yasal işlem uygulayacağını açıkladı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, EL-SEN sendikasının gece yarısı başlatacağı süresiz genel grevin toplu iş sözleşmesine aykırı olduğu gerekçesiyle, alınan kararın gayrı yasal olduğunu belirterek, EL-SEN’in kurallara uygun hareket etmemesi halinde yasal işlem uygulayacağını açıkladı.

Turan Büyükyılmaz, EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç’a ihbarname göndererek, toplu iş sözleşmesi gereği, süresiz grevin 4 gün önceden kurumun yönetim kuruluna bildirilmesinin şart olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz’ın, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Kubilay Özkıraç’a gönderdiği ihbarname şu şekilde:

“10 Mayıs 2021 tarih ve “EL-Sen 100/2021” sayılı yazınızda sendikanız Yönetim Kurulunun 11 Mayıs 2021 saat 00:00’dan başlamak üzere genel grev kararı aldığınızı bildirmiş olmaktasınız.

“Ancak canlı yayında yapmış olduğunuz basın açıklamasında bu gece yarısından itibaren süresiz grev başlatacağınızı, “00:00’yi bir geçe bu akşam süresiz greve” gideceğinizi belirttiniz. Yine bu açıklama sırasında her çeşit eyleme açık olduğunuzu, “toplumu da bir baş kaldırıya” çağırarak, “halkımızı da net olarak başınızı kaldırmaya” çağırarak yaptığınız bu açıklamanızda Bakanlar Kurulunun yasaklamaya kalkarsa tepkinizin çok daha ağır olacağını belirttiniz ve her şeyin eskisi gibi olmayacağını duyurdunuz. Hükümeti de istifaya davet ettiğiniz bu duyurunuzda “bu geceden itibaren tek bir çalışanın kılına zarar gelirse doğacak sonuçlardan Elektrik Kurumu Sendikasının sorumlu olmayacağı”nı duyurdunuz. Duyurunuz içerisinde belirtilen sebeplerle “bu gece yarısından itibaren başlatacağınızı bildirdiğiniz süresiz grevin tüm Kurum genelinde olacağını açıkladınız. EL-Sen Genel Sekreteri de basına yaptığı açıklamada süresiz grev kararı aldıklarını açıklamıştır.

42/96 Sayılı “Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasası” nın 16. Maddesi herhangi bir şüpheye mahal bırakmayacak şekilde açıktır. Bu Yasanın 16(1) maddesi grev kararını, greve başlamadan en az 4 (dört) iş günü önceden Bakanlığa ve işverene yazılı olarak bildirimde bulunmak zorunda olduğunuzu düzenlemiştir. Ayni Yasanın ayni maddesinde 24 (yirmi dört) saati aşmayan grevler için bildirim zorunluluğu olmadığı düzenlenmiştir. Bu yasal düzenleme ışığında 24 saati aşacak herhangi bir grevin ve/veya basına yaptığınız açıklamada defalarca tekrarladığınız  gibi süresiz olarak yapacağınız grevin yasal olabilmesi için greve başlamadan en az 4 iş günü önceden yazılı bildirimde bulunmanız gerekmekte idi. Yapmış olduğunuz 10 Mayıs 2021 tarihli yazılı bildirimin belirtilen kural hilafına yapıldığı ve 10 Mayıs 2021 tarihinde karar alıp, ayni gece 00:00’yi bir geçe süresiz greve gidilmesinin yasal dayanağı olmadığını bildirir, belirtilen kurallara uygun hareket edilmemesi halinde yasal işleme gidileceğini tarafınıza ihbar ederim”

Diğer Haberler