EkonomiKıbrısManşetSiyasetToplum

Oymen: Her koşulda üretim ve üreten desteklenmek zorunda

Kıbrıs Türk Mimar Ve Mühendisler Odaları Birliği (KTMMOB) Gıda Mühendisleri Odası yazılı açıklama yaparak, enflasyonu bitirmenin başlıca yolunun tarımdaki sorunların çözülmesinden geçtiğini vurguladı.

Kıbrıs Türk Mimar Ve Mühendisler Odaları Birliği (KTMMOB) Gıda Mühendisleri Odası yazılı açıklama yaparak, enflasyonu bitirmenin başlıca yolunun tarımdaki sorunların çözülmesinden geçtiğini vurguladı.

KTMMOB Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Beste Oymen tarafından yayımlanan yazı şu şekildedir:

“Hayat pahalılığındaki artış yaşamı her geçen gün daha da zorlaştırırken, peş peşe gelen zamlar en çok gıda reyonundaki etiketleri etkiliyor. Mazot, gübre, yem ve elektrik gibi temel girdi fiyatlarındaki olağanüstü artışların yanı sıra üretimin planlı ve verimli olmaması gibi etmenler gıdada fiyat artışının esas nedenlerini oluşturmaktadır.

Gıda harcamaları hane giderlerinin büyük bir bölümünü oluşturmakta ve yüksek gıda enflasyonu dar gelirli kesimleri çok daha fazla etkilemektedir. Enflasyona dur diyebilmemiz için tarım politikalarının değiştirilmesi gerekmektedir.

Tarımsal üretimde yeterli ve etkili önlemler alınmaz ise bu durum gıdaya ulaşmakta daha da zorlanacağımızı işaret etmektedir.

Tohum dahil dışa bağımlı olmamız girdi fiyatlarında artışa çıktı fiyatlarında ise düzensizliğe neden olmaktadır. Bir an önce yerli üretimi arttırma ve üreticiyi korumaya yönelik somut ve ciddi adımların atılması gerekmektedir. Bu olumsuz gidişe dur demek için her koşulda üretmeye devam etmek, üretimi ve üreteni destekleme zorunluluğu vardır.

Meralarımızı ve tarım arazilerimizi korumadan ve sürdürülebilir kılmadan yerel tarım ve yerli üretimi destekleyici politikalar uygulanmadan, üretici, tüketici ve dağıtıcı kooperatiflerin yaygınlaştırılmasını sağlamadan, gıda egemenliği ilkelerine dayalı bir tarım politikasını derhal hayata geçirmeden gıda enflasyonuna dur diyemeyiz.

Yaşamak nasıl bir insan hakkı ise güvenli, yeterli ve besleyici gıdaya uygun fiyatlarla sürdürülebilir bir biçimde ulaşabilmek de insan olarak halkımızın hakkıdır. Gıdaya erişim sorun ve endişe kaynağı olmaktan çıkarılmalıdır. İnsanlığın en temel ihtiyacı olan gıdanın, herkes için kolayca, yeterince ve sürdürülebilir şekilde erişilebilecek duruma getirilmesi gerekmektedir. Bu konuda devletimizi çözümün bir parçası olmaya davet ediyoruz.

KTMMOB Gıda Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu (a)
Dr. Beste Oymen
Başkan”

Diğer Haberler