GenelKıbrısManşetSpor

Sporun Yönetim Modelleri

Kime sorarsanız sorun “Bir spor politikamız” yoktur der.

Kime sorarsanız sorun “Bir spor politikamız” yoktur der. Spor politikamız yani sporda izleyeceğimiz yol veya sporumuzun yol haritası yok mu? Bal gibi var. İnanmayan KKTC Anayasası’na baksın. Anayasadan daha öte bir politika olabilir mi? Olması mümkün değil. İlgili maddede; “Devlet, vatandaşlarının beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri alır, sporun kitlelere yaygınlaşmasını teşvik eder ve bu amaçla tesisiler yapar. Devlet başarılı sporcuyu korur” diye belirtilir. E bu yolda amaca ulaşıldı mı, ulaşılmadı mı ayrı bir tartışma konusu ancak anayasamızda sporda izleyeceğimiz yol veya yol haritası belli. Bu da mı kesmedi? Alın size Avrupa Birleşik Devletleri’nin spor politikası; “Kitleyi teşvik et ve eliti özendir” der elin oğlu. Tabiî esas mesele hedeflere ne derecede ulaşılabiliniyor. Bu süreçte çağdaş spor yönetim modellerini incelemek ve ülkemize en uygun olanı revize ederek “taklit etmeden adapte etmek” şart. Dünya, sporunu nasıl yönetiyor. Vaktiniz varsa İlgili modelleri birlikte inceleyelim:
– Türkiye örneği; Gençlik ve Spor Bakanlığı,
– Kıbrıs Cumhuriyeti örneği; Başkanlığa bağlı Ulusal Spor Konseyi,
– İspanya örneği; Başbakanlığa bağlı Yüksek Spor Konseyi,
– Portekiz örneği; Başbakanlığa bağlı Spor devlet Sekreteryası,
– Hollanda örneği; Sağlık ve Spor Bakanlığı’na bağlı Milli Gençlik ve Spor Konseyi,
– İtalya örneği; Başbakanlığa bağlı Spor Kurulları Bağlantı Ofisi,
– Lüksemburg örneği: Özerk Mili Olimpiyat Komitesi,
– Fransa örneği; Özerk Fransa Milli Olimpiyat ve Spor Komitesi,
– Yunanistan örneği; Başbakanlığa bağlı Spor Genel Sekreterliği,
– Almanya örneği; Federal İçişleri Bakanlı’na bağlı Alman Spor Konfederasyonu,
– İrlanda örneği; Cumhurbaşkanlığı’na bağlı İrlanda Spor Konseyi,
– ABD örneği; Başkanlığa bağlı Birleşik Devletler Spor Yüksek Konseyi,
– Finlandiya örneği; Eğitim Bakanlığı denetimindeki Gençlik ve Spor Birimi,
– Danimarka örneği; Kültürel İşler Bakanlığı denetimindeki Millî Spor Örgütü,
– İsveç örneği; Kamu Yönetimi Bakanlığı denetimindeki İsveç Spor Konfederasyonu.
Yukarda belirtilen modeller çerçevesinde Amerika’yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Yukarıdaki modellerden birini ülkemize adapte etmek çok mu zor? Asla.

Diğer Haberler