KıbrısManşet

TDP’den halka “HAYIR” çağrısı

Toplumcu Demokrasi Partisi, 11 Ekim Pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçimi ile birlikte yapılacak olan Anayasa referandumuna ‘Hayır’ diyeceğini duyurdu. 

TDP’den yapılan yazılı açıklamada, Anayasa’nın, halkların geçmişten geleceğe uzanan uzun yolculuklarında, toplumsal yaşamı şekillendiren, devlet ile toplum arasında en önemli ‘Toplum Sözleşmesi’ niteliği taşıdığına vurgu yapıldı.

Açıklamada, bir toplum sözleşmesi olan Anayasa’nın üzerinde düşünülecek ve tartışılacak süreçler sağlanmadan, alelacele seçim olgusuna eklenecek bir şey değil, belli toplumsal dengeler üzerine inşa edilmiş  ve genelde toplumun tabanından gelen taleplerle değişmeye gereksinim duyan bir yapı olduğu belirtildi.

Anayasa değişeceği zaman üzerinde ciddiyetle düşünülmeli, toplumsal taleplerin tümü için yeterli zaman ve toplumun da içinde olacağı toplumsal mutabakat aranması gerektiği belirtilen açıklamada, bu mutabakat sağlanırken de akademisyenler ve uzman paydaşlar bir araya getirilerek, yasamanın da katkı koyacağı kapsamlı bir çalışma yapılması gerektiği kaydedildi.

TDP açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Şu anda yapılmak istenilen değişiklik bir ihtiyaç gibi görünse de toplumun beklentisi olan tüm temel değişimleri içermeyen, toplumdan bihaber yapılmaya çalışılan ve yine anlatılmayan bir Anayasa değişikliğidir. Unutulmamalıdır ki, bu da faydadan çok  zarar getirecektir. Elbette toplumun işleyişini sağlayan en önemli birim olan yargı için önemli bir adım gibi görünse de, ancak ülkenin diğer sorunlarının çözülmesine etkin bir katkı koymamaktadır.

Anayasa tümden tartışılmalı, tümüyle yeni, demokratik, temel hak ve özgürlüklerin genişlediği bir Anayasaya dönüşmelidir. Özetle, Anayasa basitleştirilmemelidir.

Bu bağlamda, tüm ikazlarımıza rağmen, tıpkı 2014 yılında olduğu gibi, yine bir seçimle aynı güne denk getirilip, topluma yeterince tartışma fırsatı verilmediği için,

Geçici 10. Maddenin kaldırılması dahil, kapsamlı bir öneri paketi ile dileyenin istediği maddeye olumlu, istemediği maddeye olumsuz oy kullanma hakkı olmadığı için,

Sistemsel reformların yapılmaması nedeniyle her geçen gün yükü ̈daha da ağırlaşan yargıda, yalnızca yargıç sayısının artırılması ile sorunların çözüleceği  düşüncesinin gerçekçi olmaması ve toplumun gücüne sığındığı Anayasayı basit bir yasa değişikliği yapılıyormuş gibi değiştirilmesine ve basitleştirilmesine karşı;

Tüm halkımızı 11 Ekim’deki Anayasa değişikliğine “HAYIR” demeye çağırıyoruz.”

Diğer Haberler